Partit Socialdemòcrata

Una funció pública per a tothom

Crea: 04/04/2019 - 12:12

Article d'opinió publicat al Diari d'Andorra (4-4-2019)

Ningú pot negar que una de les característiques del Govern de Demòcrates per Andorra els dar­rers anys ha estat la de fer perdre drets als ciutadans. I un dels col·lectius que més ho han patit han estat els treballadors. Els del sector privat, amb una reforma laboral clarament regressiva. I els del públic, amb retallades salarials, primer, de pensions, després, i, ja per últim, global amb la nova Llei de Funció Pública.
 
Els darrers vuit anys han estat molt negatius per a tots els empleats que treballen a l’administració. En l’àmbit particular i en el general. Han vist com se’ls ha intentat enfrontar amb els treballadors privats, acusant-los de privilegiats. Han vist com una vegada i una altra les seves demandes a l’hora de modificar la legislació no eren escoltades. I han vist com se’ls ha volgut desprestigiar, acusant-los gairebé de tots els mals del país.
 
Especialment greu és que DA ha optat per suprimir la figura de funcionari de la majoria d’àmbits de l’administració, relegant-la únicament als cossos especials i pocs càrrecs més. Queden fora, per exemple, espais tan importants com l’educació pública, la defensa del medi ambient o la gestió de documents o dades personals.
 
El funcionari és un professional que utilitza com a marc d’actuació la imparcialitat i l’eficiència i el respecte dels ciutadans i els seus drets. En el sentit ampli, garanteix el manteniment dels serveis públics amb independència del poder polític. Aquesta independència, però, queda ara en gran part de l’administració, posada en qüestió. En no tenir l’estatus de funcionari –i la seguretat que això comporta– queda compromès perquè és molt més dèbil davant possibles pressions.
 
La realitat és que, després d’aquests dos mandats demòcrates, tenim uns treballadors públics enfadats, víctimes de nombroses retallades (les viscudes a l’inici del primer Govern Martí, les aplicades al sistema de jubilació i ara, per només un exemple de la nova llei, la conversió dels triennis en quinquennis) i desmotivats. S’ho pot permetre això un país, si tenim en compte la importància que el cos de l’administració, tan general com cossos especials, té?
 
Des del PS tenim clar que això no es pot permetre. Per això, la nostra voluntat passa per derogar aquesta llei, i especialment la desfuncionarització soferta a l’administració pública. I, just després, encetar un treball conjunt amb tots els agents implicats per consensuar-ne una de nova. Ho sabem fer perquè, de fet, ja ho vam fer. Entre el 2009 i el 2011 vam tirar endavant unes taules de diàleg amb els representants dels treballadors públics de les quals van sortir fins a 33 acords que havien de ser la base d’una nova legislació. DA, però, va decidir deixar-los al calaix.
 
Nosaltres els recuperarem i els actualitzarem. I a partir d’aquí, treballarem conjuntament amb els representants sindicals –i també amb els altres partits–. Parlant és com aconseguirem una nova llei que modernitzi la nostra funció pública, a l’hora de valoritzar els nostres treballadors públics i de motivar-los per donar el millor servei possible, que és el que es mereix la nostra ciutadania. I, lògicament, també revisarem el sistema de jubilacions per reconsiderar el retir anticipat i revertir la pèrdua de drets que va suposar.
 
Perquè, com en molts altres àmbits, en la gestió de la funció pública també cal un canvi. El canvi que volem que arribi diumenge vinent per aconseguir una Andorra per a tothom. També per als funcionaris.