Partit Socialdemòcrata

pluralitat

Democràcia i pluralitat

Crea: 01/09/2018 - 11:01
Democràcia i pluralitat són parts essencials del relat que sosté el nostre règim polític. No entraré –no és necessari– en disquisicions sobre el significat d’ambdues paraules, ja que això requeriria un exercici de repàs històric impossible i infructuós en aquest petit espai. Prenc com a democràcia, aquí i ara, l’ordenament constitucional que des del 1993 divideix els poders polítics i judicials i en regeix el seu exercici. Allà s’hi validen les garanties suficients per considerar que el nostre és un Estat democràtic. La pluralitat és conseqüent als règims democràtics occidentals. Per...
Subscriure a RSS - pluralitat