Partit Socialdemòcrata

llei del sòl

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la modificació de la llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:29
Gili, durant una compareixença davant els mitjans.
Anteriorment en el debat de les nostres reserves d'esmena, ja hem anat desgranant tots els punts que lamentem que no s'hagin pres en consideració en aquest projecte de llei. En el debat del passat.... vam donar suport a l'esmena a la totalitat que va presentar al seu dia el grup liberal i que va ser defensada llavors pel conseller Joan-Carles Camp, component ara de la nova agrupació de consellers del grup mixt. Pensàvem que era el moment d'analitzar la qüestió, ja que de fet, a l'inici d'aquesta legislatura ja s'havia plantejat la bona predisposició de tots els grups parlamentaris de...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per crear un registre de la propietat

Crea: 05/18/2018 - 12:14
Gili, amb López i Alís, al Consell General.
Aquestes reserves d'esmena busquen donar seguretat jurídica als ciutadans d'Andorra i als inversors que puguin venir. Volen donar sortida a un problema que es troben algunes persones en no tenir informació fidedigna dels mateixos veïns d'un pla parcial. Per això demanem que els propietaris tinguin l'obligació d'haver d'exhibir els títols de propietat o qualsevol altre document acreditatiu de la seva titularitat i declarar les situacions jurídiques que afectin les seves finques. A fi d'obtenir la informació relativa als drets, càrregues, gravàmens que afectin totes les finques compreses en la...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les resrves d'esmena a la Llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:04
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Reserves d’esmena 1, 2, 9, 10 i 11 (esmenes 7, 8, 42, 47 i 49 de l’informe del ponent-supressió art 1 i art 12- articles 10 i 115 de la Llei del Sòl) Els tres consellers del PS hem presentat 12 reserves d'esmena tot i que algunes d'elles les defensarem de forma agrupada. Plantejar reserves d'esmena és una eina que permet el reglament del Consell General per elevar qüestions, en sessió plenària, que han sigut tractades i descartades dins de la comissió legislativa que ha treballat el tema. De manera general, no tenim per costum plantejar-ne tantes, ja que de fet dins del debat general sempre...
Subscriure a RSS - llei del sòl