Partit Socialdemòcrata

Sí, soc feminista radical

Crea: 01/18/2019 - 10:11

Finestra oberta publicada al Periòdic d'Andorra (18-1-2019)

Segons les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre dones d’Europa experimentarà violència de gènere en algun moment de la seva vida.
 
La realitat és que cobrem menys pel mateix temps i la mateixa activitat que un home. Que sofrim discriminació per maternitat i assetjament laboral en molta més mesura. Que les dones dediquen més hores en l’àmbit domèstic que els homes. Que la publicitat ens maltracta i que estan normalitzats alguns rols de gènere que fomenten una imatge de ser fràgils, dependents i sotmeses a la càrrega familiar i la cura de la llar. La societat crea diferents expectatives segons el sexe.
 
Pensa, mentre llegeixes aquest article, quantes dones, només pel fet de ser-ho estan sent coaccionades, assetjades, agredides, maltractades, prostituïdes?
 
Les dades ens avalen; la igualtat no s’ha aconseguit encara en cap Estat, ni en gairebé cap àmbit social.
 
Estem obligades a treballar per un projecte comú feminista, que ens encamini a una societat més justa i democràtica. Com més dones hi hagi a les estructures de poder, més garanties tindrem d’apropar-nos cap als objectius. No és suficient, però sí una condició necessària. Ens calen dones, però volem que siguin feministes. Hem d’aprendre i exercir la legitima i necessària capacitat d’incidir, encara mes, en la societat. 
 
Si els poders públics i les institucions lideren aquests processos de canvi socials, acurtarem els tempos i evitarem fractures socials. Hem d’actuar fent polítiques públiques eficaces, educant els nostres infants, actuant amb contundència davant la desigualtat... Hem de ser transversals.
 
Aquí s’ha de ser clar; o estàs amb la igualtat i les persones que la defensem o estàs amb qui pensa que la dona, pel simple fet de ser-ho, es pot seguir discriminant en algun àmbit.
 
El feminisme està mal vist per aquells a qui els incomoda que es qüestioni l’statu quo. Ens acusen de ser radicals... Doncs si ser radical és deixar clar que la igualtat no es negocia i que hem de solucionar els temes des dels fonaments, sí, jo, soc feminista radical.
 
Vull abandonar els rols de gènere, poder participar amb igualtats de condicions en els llocs de poder, viure en una societat justa i equilibrada entorn la persona i no del sexe. Hi ha hagut milers de dones que han fet accions que han suposat canvis transcendentals, però queda molta feina a fer.