Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Pregunta sobre l'ampliació de la partida per a Estudis i treballs tècnics

Crea: 10/17/2016 - 12:40
L'edifici administratiu de Govern.
A continuació es transcriuen les preguntes en qüestió, amb les respostes del Govern corresponents: 1. En què consisteixen els estudis i treballs tècnics que requereixen aquesta ampliació de crèdit tan considerable? Per què no s’havien previst en l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016? Resposta Els estudis i treballs tècnics que van requerir de l’ampliació de crèdit objecte de la pregunta consisteixen en els assessoraments següents relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de l’afer BPA. Descripció de l’encàrrec o contracte Empresa responsable dels treballs...

Pregunta sobre la política de mobilitat i proveïment de places a Educació

Crea: 10/17/2016 - 12:30
Escola andorrana de Santa Coloma.
1.- Quants eventuals han treballat aquest darrer curs 2015-2016, en tots els àmbits escolars? Es demana desglossament segons els diferents centres escolars i altres institucions (primària, secundària, batxillerat; tots els sistemes educatius –andorrà, espanyol, francès, centres congregacionals- i al Ministeri d’Educació i altres) i la seva antiguitat com a eventuals del Ministeri d’Educació. Es demana també el nombre de personal fix en cada categoria. • En el document Annex 1 hi ha el detall del total de contractacions corresponents al curs escolar 2015-2016, dades per centre escolar i...

Pregunta sobre la situació i la política del personal eventual a Govern

Crea: 10/17/2016 - 12:16
L'edifici administratiu de Govern (El Periòdic).
1.- Quantes persones treballen al Govern (totes les categories incloses)? • Dades del mes de juliol 2016: un total 2.569 persones 2.- Quantes d’aquelles tenen un contracte a durada determinada o d’eventual? • D’aquestes persones hi ha un total de 632 amb contracte a durada determinada o d’eventual, entre les quals hi ha: - Agents de l'Administració de caràcter eventual (prestació servei) - Polítics - Relacions especials - Ambaixadors no residents - Ambaixadors - Magistrats / President (Tribunal Superior de Justícia) - Magistrats (Tribunal de Corts) - Personal de carrera judicial - Interventor...

Pregunta sobre la videovigilància a Salut Mental

Crea: 10/17/2016 - 11:37
Les dependències de Salut Mental a l'hospital de Meritxell (Andorra Difusió).
1. S’han instal·lat càmeres de vigilància a totes les habitacions de la unitat de psiquiatria pertanyent al departament de salut mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell? En cas afirmatiu, quan es va fer, quantes n’hi ha i amb quins objectius? Les primeres càmeres de seguretat es van col·locar des de l’inici del funcionament de la unitat d’aguts, l’any 2000. Inicialment es disposava de càmeres de seguretat en els espais comuns (2 càmeres) i 2 en algunes habitacions. Posteriorment, des del mes de Febrer del 2016, s’han instal·lat càmeres de video-vigilància a totes les habitacions de...

Pregunta sobre el subministrament de vacunes contra la Meningitis B

Crea: 10/14/2016 - 12:32
Un nen vacunant-se.
És important aclarir que les vacunes incloses en el calendari de vacunació del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries (d’ara en endavant calendari) s’adquireixen per part del Govern que les distribueix als centres administradors de vacunes. Tant les vacunes com l’administració són gratuïtes pels infants que segueixen les pautes del calendari. En aquest sentit; es vol informar que pel que fa a les vacunes contra la meningitis B incloses en el citat calendari, en cap moment hi ha hagut una situació de desproveïment a Andorra. Qualsevol vacuna que s’administri en condicions diferents de...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites