Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre la situació dels fills de treballadors temporers

Crea: 03/21/2017 - 11:07
Les dependències del Servei d'Immigració (Ara.ad).
1. Quina consideració fa el Servei d’Immigració i la CASS de la situació dels fills de dos treballadors temporers a Andorra? D’acord amb les disposicions de la Llei qualificada d’immigració, tenen dret al reagrupament familiar el cònjuge, la persona unida mitjançant unió estable de parella, els ascendents a càrrec, els fills menors no emancipats, els fills majors d’edat incapacitats, els fills majors d’edat però menors de 25 anys, els altres descendents si estan a càrrec, i els tutelats de les persones titulars d’autoritzacions de residència i treball a Andorra o de nacionalitat andorrana. La...

Resposta a la pregunta sobre la situació dels eventuals a la Funció Pública

Crea: 03/13/2017 - 16:59
L'edifici de Govern.
1. Quina normativa s’aplica als agents de l’Administració de caràcter eventual? L’article 4 del capítol II de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, estableix les relacions d’ocupació en l’Administració pública i classifica el personal de l’Administració en les categories següents: funcionaris, agents de l’administració de caràcter indefinit i de caràcter eventual, i personal de relació especial. El règim jurídic d’aquest personal és de naturalesa estatutària i contractual respectivament. D’acord amb l’article 7, es consideren agents de l’Administració de caràcter eventual...

Preguntes escrites al Govern relatives als perllongaments en la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer així com en els pagaments periòdics d’aquestes ajudes

Crea: 02/07/2017 - 18:18
Pisos de lloguer de Jovial (Comú Andorra la Vella).
1- Els motius que han portat a perllongar (per dues vegades) la convocatòria d’ajuts d’habitatge de lloguer? En virtut del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener del 2016 (BOPA núm. 10 del 3 de febrer del 2016), es va suprimir el Departament d’Habitatge com a àmbit organitzatiu de l’Administració general, i les accions que dimanen del dret a l’habitatge de les persones i les famílies, i que es materialitzen en els ajuts a l’habitatge de lloguer, regulats fins ara al Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer del 23 d’abril del 2014, van ser...

Resposta a la pregunta sobre els assessoraments al SAAS per l'avaluació de candidats

Crea: 12/15/2016 - 12:03
L'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.
1. Hi ha més factures de l’empresa BON&MER durant l’any 2015 i 2016? Si és el cas, de quin import i per quina tasca ? Les observacions en els informes de la intervenció general es basen en mostrejos i per tant, no hi consten tots els pagaments? A l’annex 1 s’adjunta còpia de totes les factures generades per l’empresa Bon & Mer arrel de la prestació dels seus serveis per a la realització del procés de selecció dels candidats que optaven a les places de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals. 2. Per cada una de les factures, quants candidats s’avaluen?...

Pregunta en relació al funcionament del transport escolar per al curs 2016-16

Crea: 10/25/2016 - 19:00
Un autobús de la xarxa de transport públic andorrana.
1. Quants usuaris utilitzaran el transport escolar durant aquest curs escolar 2016-2017? Es demana desglossament segons centres escolars (parròquies, sistemes educatius i nivell d’escolaritat). Vegeu l’annex I. 2. Quines són les destinacions demanades? Vegeu l’annex II. 3. Quants usuaris utilitzen el servei de bus lliure el 2016-2017? 2.653 usuaris a 29 de setembre del 2016. 4. Hi ha canvis previstos per a aquest curs 2016-2017 en el funcionament del transport escolar quant a itineraris, nombre d’autobusos i condicions de transport dels infants i joves usuaris d’aquest servei? Hi ha canvis en...

Pregunta sobre el subministrament de llet infantil caducada a un nadó

Crea: 10/17/2016 - 12:47
L'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.1. Quins són els antecedents d’aquest cas i les causes del subministrament d’una llet infantil caducada? El subministrament d’aquesta llet va ser degut a un error humà, en confondre la data que figura en l’etiquetatge de la caixa d’embalatge amb la data de consum preferent.  En el biberó figurava en un lateral: “EXP: 04/07/2016 L-18515 23:00” i en el coll “Consumir preferentemente antes del: Lote:“. Cal insistir que es tracta en tot cas d’una data de consum preferen
1. Quins són els antecedents d’aquest cas i les causes del subministrament d’una llet infantil caducada? El subministrament d’aquesta llet va ser degut a un error humà, en confondre la data que figura en l’etiquetatge de la caixa d’embalatge amb la data de consum preferent. En el biberó figurava en un lateral: “EXP: 04/07/2016 L-18515 23:00” i en el coll “Consumir preferentemente antes del: Lote:“. Cal insistir que es tracta en tot cas d’una data de consum preferent i en cap cas de caducitat estricta. 2. Hi ha constància que sigui un cas aïllat o, al contrari, ha pogut afectar altres nadons...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites