Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre els assessoraments al SAAS per l'avaluació de candidats

Crea: 12/15/2016 - 12:03
L'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.
1. Hi ha més factures de l’empresa BON&MER durant l’any 2015 i 2016? Si és el cas, de quin import i per quina tasca ? Les observacions en els informes de la intervenció general es basen en mostrejos i per tant, no hi consten tots els pagaments? A l’annex 1 s’adjunta còpia de totes les factures generades per l’empresa Bon & Mer arrel de la prestació dels seus serveis per a la realització del procés de selecció dels candidats que optaven a les places de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals. 2. Per cada una de les factures, quants candidats s’avaluen?...

Pregunta en relació al funcionament del transport escolar per al curs 2016-16

Crea: 10/25/2016 - 19:00
Un autobús de la xarxa de transport públic andorrana.
1. Quants usuaris utilitzaran el transport escolar durant aquest curs escolar 2016-2017? Es demana desglossament segons centres escolars (parròquies, sistemes educatius i nivell d’escolaritat). Vegeu l’annex I. 2. Quines són les destinacions demanades? Vegeu l’annex II. 3. Quants usuaris utilitzen el servei de bus lliure el 2016-2017? 2.653 usuaris a 29 de setembre del 2016. 4. Hi ha canvis previstos per a aquest curs 2016-2017 en el funcionament del transport escolar quant a itineraris, nombre d’autobusos i condicions de transport dels infants i joves usuaris d’aquest servei? Hi ha canvis en...

Pregunta sobre el subministrament de llet infantil caducada a un nadó

Crea: 10/17/2016 - 12:47
L'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.1. Quins són els antecedents d’aquest cas i les causes del subministrament d’una llet infantil caducada? El subministrament d’aquesta llet va ser degut a un error humà, en confondre la data que figura en l’etiquetatge de la caixa d’embalatge amb la data de consum preferent.  En el biberó figurava en un lateral: “EXP: 04/07/2016 L-18515 23:00” i en el coll “Consumir preferentemente antes del: Lote:“. Cal insistir que es tracta en tot cas d’una data de consum preferen
1. Quins són els antecedents d’aquest cas i les causes del subministrament d’una llet infantil caducada? El subministrament d’aquesta llet va ser degut a un error humà, en confondre la data que figura en l’etiquetatge de la caixa d’embalatge amb la data de consum preferent. En el biberó figurava en un lateral: “EXP: 04/07/2016 L-18515 23:00” i en el coll “Consumir preferentemente antes del: Lote:“. Cal insistir que es tracta en tot cas d’una data de consum preferent i en cap cas de caducitat estricta. 2. Hi ha constància que sigui un cas aïllat o, al contrari, ha pogut afectar altres nadons...

Pregunta sobre l'ampliació de la partida per a Estudis i treballs tècnics

Crea: 10/17/2016 - 12:40
L'edifici administratiu de Govern.
A continuació es transcriuen les preguntes en qüestió, amb les respostes del Govern corresponents: 1. En què consisteixen els estudis i treballs tècnics que requereixen aquesta ampliació de crèdit tan considerable? Per què no s’havien previst en l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016? Resposta Els estudis i treballs tècnics que van requerir de l’ampliació de crèdit objecte de la pregunta consisteixen en els assessoraments següents relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de l’afer BPA. Descripció de l’encàrrec o contracte Empresa responsable dels treballs...

Pregunta sobre la política de mobilitat i proveïment de places a Educació

Crea: 10/17/2016 - 12:30
Escola andorrana de Santa Coloma.
1.- Quants eventuals han treballat aquest darrer curs 2015-2016, en tots els àmbits escolars? Es demana desglossament segons els diferents centres escolars i altres institucions (primària, secundària, batxillerat; tots els sistemes educatius –andorrà, espanyol, francès, centres congregacionals- i al Ministeri d’Educació i altres) i la seva antiguitat com a eventuals del Ministeri d’Educació. Es demana també el nombre de personal fix en cada categoria. • En el document Annex 1 hi ha el detall del total de contractacions corresponents al curs escolar 2015-2016, dades per centre escolar i...

Pregunta sobre la situació i la política del personal eventual a Govern

Crea: 10/17/2016 - 12:16
L'edifici administratiu de Govern (El Periòdic).
1.- Quantes persones treballen al Govern (totes les categories incloses)? • Dades del mes de juliol 2016: un total 2.569 persones 2.- Quantes d’aquelles tenen un contracte a durada determinada o d’eventual? • D’aquestes persones hi ha un total de 632 amb contracte a durada determinada o d’eventual, entre les quals hi ha: - Agents de l'Administració de caràcter eventual (prestació servei) - Polítics - Relacions especials - Ambaixadors no residents - Ambaixadors - Magistrats / President (Tribunal Superior de Justícia) - Magistrats (Tribunal de Corts) - Personal de carrera judicial - Interventor...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites