Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta sobre els reglaments per a l'aplicació del codi de duana

Crea: 10/17/2017 - 18:05
Un duaner vigila l'entrada al país (Informatius.ad).
Motivació: La Llei 5/2004 del 14 d’abril del Codi de Duana estableix, en el seu article 14, apartat 4 que “el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials dels funcionaris de Duana, establint-se per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació”. En el mateix Codi de Duana, la seva disposició final segona estipula que “s’encomana al Govern l’establiment de les disposicions reglamentàries...

Resposta a la pregunta sobre l'atenció sanitària i als equipaments de l'hospital i els dispositius de control de la glucèmia

Crea: 10/17/2017 - 17:56
L'Hospitalet de Meritxell.
Introducció: La diabetis mellitus és una malaltia metabòlica, de causes diverses, que impedeix a la persona afectada de tenir una xifra normal de glucosa en sang. Es classifica en: • Diabetis mellitus tipus 1 • Diabetis mellitus tipus 2 • Diabetis gestacional • Altres tipus de diabetis: Diabetis deguda a la cirurgia, en persones a les quals se’ls ha practicat una extirpació total o parcial del pàncrees. Diabetis secundària a la presa de medicaments a dosis altes, com passa en aquelles persones que per altres motius de salut han de prendre fàrmacs com corticoides o immuno-supressors. Diabetis...

Resposta a la pregunta sobre l’adequació de la plataforma esquiable de Soldeu al Reglament de construcció

Crea: 10/17/2017 - 17:42
Simulació de com quedarà la futura pista de l'Avet.
Pregunta: com interpreta el Govern l’apartat segon de l’article 8 del Reglament de construcció? La pregunta es refereix a l’apartat 2n de l’article 8 del Reglament de construcció, el text del qual es transcriu a continuació: “2. En tot cas, sobre la llera dels rius i torrents i en les seves franges de protecció no s’admetrà cap cos volat derivat d’un projecte d’iniciativa privada.” Recordem que la pregunta s’emmarca, de forma explícita, en el projecte de plataforma esquiable de Soldeu, la qual correspon a una iniciativa privada (promoguda per la societat ENSISA, concessionària de l’estació d’...

Resposta a la pregunta sobre el treball social dirigit al col·lectiu d'infants joves i adolescents

Crea: 10/17/2017 - 17:35
El centre d'acollida d'infants de la Gavernera (Bon Dia).
1. Quantes persones es dediquen a l’atenció social dels infants, adolescents i joves, treballadors socials, psicòlegs, altres dins del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior? El Departament d’Afers Socials compta actualment amb un total de 67 professionals que atenen el col·lectiu d’infants, adolescents i joves, segons el grau de risc que presenten. Els tècnics responsables d’atendre aquest col·lectiu es distribueixen en diverses àrees: - L’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies compta amb 15 professionals: 11 treballadores socials, 2 educadors socials, 1 coordinadora i 1 cap d’...

Respostes a les preguntes sobre l'abatiment d'un ós a Naturlàndia

Crea: 09/07/2017 - 18:49
Dos óssos al parc de Naturlàndia (Ara.ad).
Pregunta 1: Quins controls efectua el Govern en relació al Parc de Naturlàndia (vigilància de les instal·lacions, control de les condicions de vida dels animals en captivitat, altres consideracions, ...) seguint les disposicions de la Llei de tinença i protecció dels animals? Els controls que efectua el govern en relació al parc d’animals de Naturlàndia són realitzats pels serveis tècnics dels Departaments que conformen el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en el marc de la llei de tinença i protecció dels animals. El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat,...

Resposta a la pregunta sobre les dades d'endeutament i deutors de la liquidació de l'exercici 2016

Crea: 06/19/2017 - 19:52
La porta principal de l'edifici administratiu de Govern.
1. A què es deu l’important increment d’endeutament registrat al llarg del 2016? Tal com s’explica en el cos de l’informe relatiu a la liquidació de comptes del Govern de l’exercici 2016, la variació de l’endeutament en 26,32 milions d’euros s’explica per les operacions d’endeutament següents: a) D’una banda, les operacions d’endeutament per fer front a les despeses en concepte d’actius financers relatives a l’afer BPA, d’un import net en data 31/12/2016 de 8.055.279 euros i que correspon: - a la cancel·lació del programa extraordinari de finançament d’empreses i negocis dels clients de BPA,...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites