Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre la situació del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de la Gavernera

Crea: 04/19/2018 - 10:45
El CAI La Gavernera.
1.- Quina és la capacitat del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves La Gavernera? La capacitat del Centre, d’acord amb el Reglament del Centre d’Acolliment d’Infants del 14 de novembre del 2001 és de 20 places residencials i 10 d’atenció diürna. Actualment i d’ençà de l’augment d’infants i joves acollits al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de La Gavernera (d’ara endavant, “el CAI”), i amb l’ampliació del nou recurs (CAI II), la capacitat s’ha ampliat a 23 places al CAI I i, 14 altres places al CAI II. 2.- La limitació ve donada per l’espai disponible? Per altres raons? La limitació venia...

Resposta a la pregunta sobre la situació al servei d'urgències

Crea: 04/19/2018 - 10:36
Dependències del servei d'urgències (El Periòdic).
Motivació Els mitjans de c comunicació del país s’han fet ressò aquest dimecres de la carta signada per metges i professionals del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en la qual exposen la seva preocupació per les condicions en què treballen. En concret, denuncien una important manca de personal, que fa que la plantilla real estigui molt per sota de la que seria necessària per afrontar les necessitats reals del servei. També alerten que això provoca que els metges hagin de cobrir aquesta mancança realitzant jornades laborals molt per sobre de les habituals. Deixen...

Resposta a la pregunta sobre l'evolució de les subvencions esportives

Crea: 04/06/2018 - 12:51
Nedadors als Serradells.
1 - Com justifica el Govern que la partida destinada a subvencions a entitats esportives legalment constituïdes hagi caigut de 3,6 milions l'any 2011 a 3,17 el 2017? 2 - Per quins motius s'ha decidit reduir de forma considerable les subvencions a entitats com la Federació d'Atletisme (-19%), la de Judo i Jiu-Jitsu (-18%) o la de Natació (-22%)? 3 - Com justifica Govern que dues entitats tan sensibles ja no només esportivament parlant sinó també per la seva importància social com són la d'Special Olímpics i la Federació Andorrana d'Esports Adaptats (FADEA) hagin sofert en aquest període...

Resposta sobre els reglaments per a l'aplicació del codi de duana

Crea: 10/17/2017 - 18:05
Un duaner vigila l'entrada al país (Informatius.ad).
Motivació: La Llei 5/2004 del 14 d’abril del Codi de Duana estableix, en el seu article 14, apartat 4 que “el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials dels funcionaris de Duana, establint-se per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació”. En el mateix Codi de Duana, la seva disposició final segona estipula que “s’encomana al Govern l’establiment de les disposicions reglamentàries...

Resposta a la pregunta sobre l'atenció sanitària i als equipaments de l'hospital i els dispositius de control de la glucèmia

Crea: 10/17/2017 - 17:56
L'Hospitalet de Meritxell.
Introducció: La diabetis mellitus és una malaltia metabòlica, de causes diverses, que impedeix a la persona afectada de tenir una xifra normal de glucosa en sang. Es classifica en: • Diabetis mellitus tipus 1 • Diabetis mellitus tipus 2 • Diabetis gestacional • Altres tipus de diabetis: Diabetis deguda a la cirurgia, en persones a les quals se’ls ha practicat una extirpació total o parcial del pàncrees. Diabetis secundària a la presa de medicaments a dosis altes, com passa en aquelles persones que per altres motius de salut han de prendre fàrmacs com corticoides o immuno-supressors. Diabetis...

Resposta a la pregunta sobre l’adequació de la plataforma esquiable de Soldeu al Reglament de construcció

Crea: 10/17/2017 - 17:42
Simulació de com quedarà la futura pista de l'Avet.
Pregunta: com interpreta el Govern l’apartat segon de l’article 8 del Reglament de construcció? La pregunta es refereix a l’apartat 2n de l’article 8 del Reglament de construcció, el text del qual es transcriu a continuació: “2. En tot cas, sobre la llera dels rius i torrents i en les seves franges de protecció no s’admetrà cap cos volat derivat d’un projecte d’iniciativa privada.” Recordem que la pregunta s’emmarca, de forma explícita, en el projecte de plataforma esquiable de Soldeu, la qual correspon a una iniciativa privada (promoguda per la societat ENSISA, concessionària de l’estació d’...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites