Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre els motius que impedeixen enguany celebrar el programa 'Vacances en pau'

Crea: 04/27/2018 - 12:37
Un dels campaments sahrauis a Tindouf.
El programa “Vacaciones en Paz” és un programa humanitari gestionat per Espanya mitjançant una resolució anual de la “Secretaría General de Inmigración y Emigración” del Ministeri de Treball i Seguretat Social que autoritza la residència temporal de menors i monitors d’origen Sahrauí a Espanya per a que puguin ser acollits per part de famílies espanyoles (vegeu resolució en annex). La resolució descriu el procediment al que s’han d’acollir les famílies per autoritzar la residència temporal dels nens i monitors a Espanya mitjançant la tramitació d’un visat de residència temporal que atorga el...

Resposta a les preguntes sobre les noves adjudicacions d'assessoraments referents al Pla de pensions de la funció pública

Crea: 04/19/2018 - 11:07
L'edifici administratiu de Govern.
1. Quin és l’encàrrec concret fet a la societat ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS, SL? Es demana explicació precisa. L’encàrrec concret realitzat a la societat ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS, SL, correspon a una modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada i de creació i regulació del Pla de pensions de la funció pública, i a altres tasques de suport i d’assessorament tècnic i jurídic en matèria del Pla de pensions de la funció pública. Entre aquestes altres tasques es troben l’estudi dels plecs de condicions per a la contractació de l’entitat gestora i dipositària del Pla de...

Resposta a la pregunta sobre l'impacte de la nova legislació laboral

Crea: 04/19/2018 - 11:03
Pancarta d'una manifestació de sindicats.
Els articles 90.1 i 98.1 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals estableixen el següent: “Article 90. Comiat no causal 1. Excepte en els supòsits exclosos per aquest Codi, en els contractes per temps indefinit l'empresa pot acomiadar la persona treballadora mitjançant un preavís comunicat amb una antelació d'un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i amb el pagament d'una compensació econòmica equivalent al salari de 25 dies per any treballat o de la part proporcional corresponent al menor temps treballat, calculats segons l'article 82.3, fins a un...

Resposta a la pregunta sobre la situació del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de la Gavernera

Crea: 04/19/2018 - 10:45
El CAI La Gavernera.
1.- Quina és la capacitat del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves La Gavernera? La capacitat del Centre, d’acord amb el Reglament del Centre d’Acolliment d’Infants del 14 de novembre del 2001 és de 20 places residencials i 10 d’atenció diürna. Actualment i d’ençà de l’augment d’infants i joves acollits al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de La Gavernera (d’ara endavant, “el CAI”), i amb l’ampliació del nou recurs (CAI II), la capacitat s’ha ampliat a 23 places al CAI I i, 14 altres places al CAI II. 2.- La limitació ve donada per l’espai disponible? Per altres raons? La limitació venia...

Resposta a la pregunta sobre la situació al servei d'urgències

Crea: 04/19/2018 - 10:36
Dependències del servei d'urgències (El Periòdic).
Motivació Els mitjans de c comunicació del país s’han fet ressò aquest dimecres de la carta signada per metges i professionals del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en la qual exposen la seva preocupació per les condicions en què treballen. En concret, denuncien una important manca de personal, que fa que la plantilla real estigui molt per sota de la que seria necessària per afrontar les necessitats reals del servei. També alerten que això provoca que els metges hagin de cobrir aquesta mancança realitzant jornades laborals molt per sobre de les habituals. Deixen...

Resposta a la pregunta sobre l'evolució de les subvencions esportives

Crea: 04/06/2018 - 12:51
Nedadors als Serradells.
1 - Com justifica el Govern que la partida destinada a subvencions a entitats esportives legalment constituïdes hagi caigut de 3,6 milions l'any 2011 a 3,17 el 2017? 2 - Per quins motius s'ha decidit reduir de forma considerable les subvencions a entitats com la Federació d'Atletisme (-19%), la de Judo i Jiu-Jitsu (-18%) o la de Natació (-22%)? 3 - Com justifica Govern que dues entitats tan sensibles ja no només esportivament parlant sinó també per la seva importància social com són la d'Special Olímpics i la Federació Andorrana d'Esports Adaptats (FADEA) hagin sofert en aquest període...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites