Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Respostes a les preguntes en relació a l’estat d’implementació de la reforma sanitària

Crea: 10/17/2018 - 16:39
Un centre d'atenció primària del país.
Motivació A mitjans del passat mes de maig, el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va explicar que la previsió del Govern era que els usuaris del sistema sanitari poguessin triar ja el seu metge referent a finals de juny, mesura clau en la necessària reforma sanitària que fa tant de temps que s’ha d’implementar. El dia d’avui, gairebé mitjans de juliol, no ens consta que s’hagi establert ja el sistema perquè els pacients puguin triar el seu metge referent. De fet, algunes informacions apunten, citant fonts del sector sanitari, que la reforma sanitària i el metge de referent no seran...

Respostes a les preguntes relatives al funcionament actual del Servei d’Atenció Domiciliària

Crea: 10/11/2018 - 17:22
1.-Quants usuaris hi ha actualment al Servei d’Atenció Sanitària (SAD)? Desglossar per parròquies i per hores d’atenció requerides (donar el nombre d’hores i especificar si són hores diürnes o nocturnes, durant la setmana o bé durant el cap de setmana). Actualment hi ha un total de 190 persones usuàries del SAD, distribuïdes com segueix: - Canillo: 4 persones amb un total de 15 hores de servei per setmana. De dilluns a divendres en horari diürn. - Encamp: 31 persones amb un total de 178 hores de servei per setmana. De dilluns a diumenge en horari diürn (14 hores distribuïdes en cap de setmana...

Respostes a les preguntes en relació a l’estat de realització de l’estudi sobre el cost de la vida

Crea: 10/11/2018 - 17:15
Bitllets de cinc euros.
1. En quin estat d’elaboració es troba l’estudi del cost de la vida proposat pel PS i que ha de realitzar Govern? 2. Aquest treball s’està duent a terme des de l’administració o bé s’ha encarregat a alguna entitat externa? En el primer cas, quins recursos humans i tècnics s’hi ha destinat? En el segon cas, quin ha estat el procés d’adjudicació? 3. Quina metodologia s’està fent servir per a la seva elaboració? I en quin estat es troba la seva realització? 4. Quan preveu Govern tenir enllestit l’estudi i presentar-lo al Consell General? Respostes 1. Estat d’elaboració de l’estudi Els treballs...

Resposta a les preguntes relatives a les polítiques de salut sexual i reproductiva al país

Crea: 09/25/2018 - 17:23
Un dels CAPs del país.
Motivació El tema de la regulació de l’avortament ha sigut notícia aquests dies en l’àmbit internacional a causa del referèndum irlandès que ha conclòs amb el suport del dret de lliure disposició del seu cos de les dones. Andorra es queda cada cop més sola en la trista llista de països que prohibeixen aquest dret, fins i tot en els tres supòsits bàsics: violació de la mare, perill de la seva vida i malformacions greus del fetus. A escala ciutadana cada dia més veus es manifesten per a regular el què, a parer nostre, és una greu anomalia democràtica al segle XXI. Les respostes dels membres del...

Resposta a les preguntes relatives a la modificació del Decret del 18-10-2017 d’establiment del calendari laboral

Crea: 07/27/2018 - 14:01
La construcció és un dels sectors que es veu afectat pel canvi.
1.-Ens pot explicar Govern quins són els motius pels quals “s’ha constatat” que cal fer aquesta modificació del calendari laboral? En els darrers anys, el Departament de Justícia i Interior ha rebut un cert nombre de sol·licituds d’empreses compreses en l’article 1 del Decret del 18-10-2017 d’establiment del calendari laboral per a l’any 2018 (sector de la construcció, oficines, serveis no directament relacionats amb el turisme, etc.) en les quals se sol·licitava, amb caràcter excepcional, l’autorització per poder treballar en dies festius del calendari laboral. Aquestes sol·licituds estaven...

Resposta a la pregunta sobre els protocols i accions per l'acollida de refugiats

Crea: 05/15/2018 - 17:18
El camp de refugiats d'Idomeni.
1. Quines accions i protocols ha engegat Govern per a l’acollida de refugiats? Al setembre del 2015, el cap de Govern va anunciar la voluntat d’Andorra d’acollir refugiats del conflicte de Síria. A partir d’aquell moment, els diferents ministeris competents han treballat per fer possible que l’arribada de refugiats disposi de la cobertura legal i tècnica adequada. Per tal de poder fer realitat aquesta acollida de refugiats, el Govern va aprovar i presentar a tràmit parlamentari, al setembre del 2017, el Projecte de Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. El 22 de març...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites