Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes relatives a dades educatives

Crea: 10/17/2018 - 17:15
L'escola andorrana de segona ensenyança a Encamp.

Respostes a les preguntes formulades per la consellera general del PS Rosa Gili Casals relatives a dades educatives (16-10-2018)

1. Quin és el nombre total d’alumnes de primària, de secundària, de batxillerat, formació professional, universitari, altres al país? 

Estudiants a Andorra curs 2017/2018

Nivell

Alumnes

Maternal

2204

Primera Ensenyança

4325

Segona Ensenyança

2985

Batxillerat

1040

Ensenyament professional

488

Universitat d’Andorra (títols oficials)

500

Total

11542

2. Quina és la repartició en cada un dels sistemes educatius? Es demanen les dades globals però també per curs ja que la repartició dels diferents nivells no és idèntica en tots els sistemes educatius. 

Sistema educatiu

Nivell

Curs

Total

Andorrà

Maternal

Bressol

109

 

 

Petits

224

 

 

Mitjans

222

 

 

Grans

240

 

Maternal Total

 

795

 

Primera Ensenyança

1r de primer cicle

276

 

 

2n de primer cicle

294

 

 

1r de segon cicle

291

 

 

2n de segon cicle

328

 

 

1r de tercer cicle

312

 

 

2n de tercer cicle

320

 

Primera Ensenyança Total

 

1.821

 

Segona Ensenyança

1r de primer cicle

317

 

 

2n de primer cicle

324

 

 

1r de segon cicle

307

 

 

2n de segon cicle

279

 

Segona Ensenyança Total

 

1.227

 

Batxillerat

1r

236

 

 

2n

143

 

Batxillerat Total

 

379

 

Diploma d'Ensenyament Professional

1r

106

 

 

2n

87

 

Diploma d'Ensenyament Professional Total

193

 

Batxillerat professional

1r

57

 

Batxillerat professional - Total

 

57

Andorrà Total

 

 

4.472

Espanyol

Educació infantil

Bressol

64

 

 

de 3 anys

154

 

 

de 4 anys

183

 

 

de 5 anys

160

 

Educació infantil Total

 

561

 

Educació primària

1r

189

 

 

2n

199

 

 

3r

189

 

 

4t

198

 

 

184

 

 

203

 

Educació primària Total

 

1.162

 

Secundària obligatòria

1r d'ESO

225

 

 

2n d'ESO

243

 

 

3r d'ESO

211

 

 

4t d'ESO

235

 

Secundària obligatòria Total

 

914

 

Batxillerat

1r

146

 

 

2n

179

 

Batxillerat Total

 

325

 

Cicle formatiu de grau mitjà

Primer

3

 

 

Segon

4

 

Cicle formatiu de grau mitjà - Total

 

7

Espanyol Total

 

 

2.969

Francès

Maternal

Crèche

102

 

 

Petits

232

 

 

Mitjans

221

 

 

Grans

293

 

Maternal - Total

 

848

 

Primari

Cours préparatoire

280

 

 

Cours élémentaire 1

282

 

 

Cours élémentaire 2

275

 

 

Cours moyen 1

283

 

 

Cours moyen 2

222

 

Primari - Total

 

1.342

 

Secundari bàsic

6ème

201

 

 

6ème Segpa

6

 

 

5ème

206

 

 

5ème Segpa

16

 

 

4ème

202

 

 

4ème Segpa

14

 

 

3ème

184

 

 

3ème Segpa

15

 

Secundari bàsic - Total

 

844

 

Secundari superior

Seconde

112

 

 

Première

110

 

 

Terminale

114

 

Secundari superior - Total

 

336

 

C.A.P.

1r

8

 

 

2n

9

 

C.A.P. Total

 

17

 

Bac professionnel

Seconde

80

 

 

Première

75

 

 

Terminale

59

 

Bac professionnel - Total

 

214

Francès Total

 

 

3.601

Total general

 

 

11.042

 
3. Quin cost suposa per Andorra un alumne de primària en els sistemes educatius espanyol i francès (incloure el professorat i altre personal educatiu (especificar funcions), personal administratiu, material escolar, equipaments i mobiliari, subvencions de funcionament pels centres escolars, inversions i manteniment dels edificis escolars, cost de menjador escolar, activitats educatives a l’exterior del centre (natació, esquí, sortides culturals, altres...), personal extern que intervé en cada centre...)? Donar, per sistema educatiu, la despesa global i les diferents partides desglossades del darrer curs escolar. 
L’estructura, tant administrativa com pressupostària, del Ministeri d’Educació, respon a l’objectiu de proveir les necessitats de tota l’estructura educativa del país independentment del sistema educatiu. Per aquest motiu no es disposa de les dades segregades per sistema educatiu ni per nivell escolar.  
 
A més, cal remarcar que algunes despeses, com les millores en infraestructura, són molt variables en funció dels anys i són difícilment imputables a un sistema educatiu o a un nivell concret. Així, per exemple, per l’ampliació de l’escola de Canillo finalitzada el 2016 tenim impactes tant a diferents nivells educatius com per sistemes educatius, i es fa difícil discriminar entre ells. 
 
També cal considerar que algunes de les despeses són proporcionals al nombre d’alumnes, mentre que d’altres són per centre escolar independentment de la quantitat d’alumnes. Així doncs, es fa difícil poder comparar dades i encara més extreure’n conclusions sobre la distribució. L’únic objectiu perseguit pel Ministeri és, independentment de la despesa a efectuar, garantir nivells de qualitat elevats als tres sistemes educatius. 
 
Finalment, el sistema educatiu espanyol està constituït per models molt diferents, com són el centre privat ubicat a la Massana, les tres escoles congregacionals i les escoles laiques.
 
Malgrat això, sí que podem identificar una sèrie d’elements que poden ajudar a donar una resposta parcial a la pregunta. D’acord amb els convenis educatius signats amb França i Espanya, el Govern d’Andorra assumeix les despeses següents:
 
Funcionament de les escoles dels sistemes educatius espanyol i francès de maternal i primària:
 
- Ampliacions d’infraestructures
 
- Manteniment i reparacions de les infraestructures
 
- Millores en els edificis i adequacions als canvis de la normativa
 
- Consums d’electricitat i calefacció
 
- Neteja dels centres
 
Paral·lelament també s’assumeixen, entre d’altres, les despeses següents: 
 
- Activitats culturals
 
- Plans de prevenció específics (educació viària...) 
 
- Projecte d’esquí escolar
 
- Infraestructura informàtica
 
- Transport escolar
 
- Ajuts socioeconòmics
 
Personal docent i no docent que accedeix al centre:
 
- Mestres de Formació Andorrana
 
- Col·laboradors educatius de Formació Andorrana
 
- Personal que treballa dins del marc del programa Progrés
 
- Personal de manteniment del Ministeri d’Ordenament Territorial
 
- Personal de manteniment d’empreses externes especialitzades en ascensors, electricitat, alarmes, informàtica...
 
Personal d’Inspecció del Ministeri d’Educació
 
- Personal del cos de bombers
 
- Personal que ofereix xerrades i activitats als centres (agents de circulació, actors...)
 
- Personal de manteniment de la infraestructura informàtica del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
 
Infraestructures
 
Les obres en infraestructura es prioritzen d’acord amb els criteris següents:
 
- Adequacions a canvis normatius
 
- Millores de seguretat
 
- Adaptació de les instal·lacions a les variacions demogràfiques
 
- Millores en l’eficiència energètica
 
- Altres millores segons les demandes
 
En aquest sentit, les principals despeses en infraestructures que s’han efectuat aquests darrers anys són: 
 
- Entre d’altres, es poden esmentar les obres següents que han tingut impacte sobre un o diversos sistemes educatius i nivells:
 
- Ampliació de l’Escola Andorrana i Francesa d’Ordino.
 
El principal objectiu d’aquesta obra ha estat l’augment de la capacitat del centre per acollir l’augment demogràfic de la parròquia.
 
Anys 2012 a 2014: 3.240.509,97 €.
 
- Reforma de la façana de l’Escola Francesa d’Encamp. El principal objectiu ha estat la millora de l’eficiència energètica.
 
Any 2014: 528.073,72 €.
 
- Ampliació de l’Escola Andorrana i Francesa de Canillo. 
 
El principal objectiu d’aquesta obra ha estat l’augment de la capacitat del centre per eliminar els prefabricats que utilitzava l’Escola Francesa.
 
Anys 2014 a 2016: 5.893.895,48 €.
 
- Reforma de la façana de l’Escola Andorrana i Francesa del Pas de la Casa.
 
El principal objectiu ha estat la millora de l’eficiència energètica.
 
Anys 2016 i 2017: 600.981,82 €.
 
Recull de les principals obres efectuades durant el 2017
 
Per al 2017 el Ministeri d’Ordenament Territorial disposava de 2.690.000 € per fer obres majors a les escoles dels tres sistemes educatius, entre les quals consten els treballs de millora energètica, 1.250.000 €; els treballs de millora d’accessibilitat, 295.000 €, i la resta de millores a tots els centres escolars. 
 
- Ampliació del pati de l’Escola Andorrana i Espanyola de Fiter i Rossell.
 
Any 2017: 263.877,14 €.
 
- Reforma de la façana de l’Escola Andorrana d’Encamp.
 
El principal objectiu ha estat la millora de l’eficiència energètica.
 
Anys 2017 i 2018 : 1.049.101,88 €.
 
Recull de les principals obres efectuades durant el 2018
 
- Substitució del dipòsit d’hidrocarburs de l’Escola Andorra i Francesa del Pas de la Casa.
 
Adequació a la nova normativa.
 
2017: 54.825,36 €. 
 
- Ampliació de l’Escola Andorrana de Santa Coloma.
 
El principal objectiu d’aquesta obra ha estat l’augment de la capacitat del centre per acollir l’augment demogràfic de la població de 2a ensenyança.
 
Inici 2018, import compromès: 7.124.350,24 €.
 
- Substitució del dipòsit d’hidrocarburs de l’Escola Andorra i Francesa d’Ordino.
 
Adequació a la nova normativa.
 
2018: 49.708,60 €. 
 
- Refecció del pati de l’Escola Francesa de Sant Julià: 339.000 €.
 
- Obres d’accessibilitat i reformes de serveis a l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany: 149.000 €.
 
- Inici de les obres al pati de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Encamp: 587.597,20 €.
- Inici de les obres de construcció d’una nova escala a l’Escola Andorrana i Espanyola de Ciutat de Valls: 270.000 €.
 
Manteniment i reparacions el 2017:
 
El Govern té una dotació pressupostària de 250.000 € al Ministeri d’Ordenament Territorial i de 550.016 € al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per donar resposta als treballs de manteniment preventiu i correctiu que s’han d’efectuar durant l’any. Aquestes despeses varien en funció de les tasques que s’han de realitzar i són difícilment imputables a un sistema educatiu o nivell en concret. Una part del pressupost  permet resoldre les incidències no previsibles que ocorren en els centres.
 
Edificis del sistema educatiu francès el manteniment dels quals és assumit pel Govern:
 
Escola Francesa de Canillo, Escola Francesa del Pas de la Casa, Escola Francesa d'Encamp, Escola Francesa d’Ordino, Escola Francesa de la Massana, Escola Francesa de maternal del Roc, Escola Francesa de primera ensenyança d'Andorra la Vella, Escola Francesa de Santa Coloma, Escola Francesa de Sant Julià de Lòria i Escola Francesa d'Escaldes-Engordany. (és a dir, tots els edificis d’aquest sistema educatiu excepte el Lycée.)
 
Suma dels imports liquidats l’any 2017 a empreses externes a les quals es van encomanar tasques de manteniment en els edificis esmentats: 102.547,02 €.
 
Suma dels imports liquidats l’any 2017 en compres de materials destinats al manteniment dels edificis esmentats: 37.110,09 €.
 
Suma del cost salarial brut de les hores dedicades al manteniment dels edificis esmentats al llarg del 2017 pel personal del Servei de Suport per al Manteniment d’Edificis Públics del Ministeri d’Ordenament Territorial: 182.271,51 €.
 
Repercussió de la part proporcional que correspon del cost salarial brut del personal de gestió i supervisió (1 cap d'àrea + 2 supervisors + 1 tècnica + 1 administratiu): 16.684,17 €.
 
TOTAL: 338.612,79 €.
 
Edifici del sistema educatiu espanyol el manteniment del qual és assumit pel Govern:
 
Escola Espanyola d'Escaldes-Engordany. Aquesta escola comparteix ubicació amb l’Escola Andorrana i tenen, doncs, una infraestructura compartida important.
 
Suma dels imports liquidats l’any 2017 a empreses externes a les quals es van encomanar tasques de manteniment en l’edifici esmentat: 4.526,72 €.
 
Suma dels imports liquidats l’any 2017 en compres de materials destinats al manteniment dels edificis esmentats:3.975,08 €.
 
Suma del cost salarial brut de les hores dedicades al manteniment de l'edifici esmentat al llarg del 2017 pel personal del Servei de Suport per al Manteniment d’Edificis Públics del Ministeri d’Ordenament Territorial: 15.918,67 €.
 
Repercussió de la part proporcional que correspon del cost salarial brut del personal de gestió i supervisió (1 cap d'àrea + 2 supervisors + 1 tècnica + 1 administratiu): 1.668,42 €.
 
TOTAL: 26.088,89 €
 
Consums d’electricitat i calefacció
 
Els consums en calefacció per centre són els següents:
 

Centre

TOTAL

 Andorrana i Francesa de Canillo

29.134,94

 Francesa d’Encamp

9.063,96

 Andorrana i Francesa del Pas de la Casa

14.971,87

 Andorrana i Francesa d’Ordino (Riba)

36.298,89

 Francesa de la Massana

24.732,88

 Andorrana i Francesa (El Roc) maternal

14.864,31

 Francesa Ciutat de Valls

16.084,09

 Lycée Comte de Foix

168.729,38

 Francesa Sta. Coloma

5.784,38

 Andorrana de batxillerat de la Margineda

21.397,21

 Francesa de Sant Julià

12.726,21

 Centre d’FP d’Aixovall

15.729,92

 Andorrana i Espanyola d'Escaldes

42.406,92

 Francesa d’Escaldes (La Peletera)

18.129,40

 TOTAL IMPORT

430.054,36

Els consums per centre en electricitat són de:

ESCOLES

Total rebuts

EF St. Julià

91.025,68

EF la Massana

15.948,24

EF i EA d’Ordino

36.012,92

EF d'Encamp

9.301,09

EF de Sta. Coloma

5.691,06

Lycée Comte de Foix

109.344,60

EA i EF d’Andorra la Vella

30.053,01

EF d’Escaldes

24.569,35

EA i EE d’Escaldes

60.005,93

EA i EF de Canillo

20.576,41

EA i EF del Pas de la Casa

22.950,96

IMPORT TOTAL

425.479,25


Neteja
 
Les despeses de neteja per centre són de:
 

ANY 2017

Totals

EF d'Escaldes- La Peletera

34.401,39

EF d'Andorra (C. De Valls)

28.918,30

EF la Massana i Edf. Vell

23.582,20

EA i EF d'Ordino. Germans d.Riba

42.290,96

Ampliació Germans de Riba

18.246,95

Escoles de Canillo F i A

23.043,04

Ampliació Escoles de Canillo

34.069,66

EF Mat. And. i EA 2a ens. el Roc

32.538,09

Escola Francesa d'Encamp

26.456,03

EF de Sant Julià de Lòria

26.722,13

Maria Moliner EE i EA Escaldes 1a

81.166,99

EF i EA del Pas de la Casa

27.221,16

EF Sta. Coloma

11.291,27

Total

409.948,17

 
Activitats culturals
 
Llista de les activitats que es van organitzar el curs 2017/2018, detall dels alumnes, els centres i imports econòmics. Les escoles escullen lliurement les activitats en les quals volen participar. 
 
Hi ha activitats que no representen un cost directe suplementari per a l’Administració i, per tant, s’indica una despesa nul·la. Una part de les activitats proposades no requereix que els responsables de les escoles avisin el Ministeri i, per tant, no es disposa de dades fiables de participació.
 

ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

CENTRES A QUI S’ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

 

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

 

 

 

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Teatre maternal (El Patufet)

 

22

5

4.192,15 €

9

7.545,87 €

Teatre maternal (La rateta que...)

22

5

3.960,25 €

9

7.128,45 €

Teatre 1r cicle (Ploramiques)

22

5

2.034,90 €

9

3.662,82 €

 

 

Teatre 2n cicle (La música al cinema)

22

5

2.919,50 €

9

5.255,10 €

Espectacle 3r cicle (Oliver Twist)

22

5

1.981,15 €

9

3.566,07 €

1r 2a ens. (Bestieses)

8

4

836,92 €

1

1.255,38 €

2n 2a ens. (Versos perversos)

8

2

1.300,00 €

0

0,00 €

3r i 4t , batx, FP (English Theatre C.)

10

4

3.447,32 €

1

861,83 €

3r i 4t , Batxillerat (Fred)

6

4

2.960,60 €

1

740,15 €

 

 

Batxillerat (Quins clàssics!)

4

0

0,00 €

1

2.926,00 €

IMA Audicions Musicals

6

2

0,00 €

3

0,00 €

Audicions Manuel Alonso

9

1

0,00 €

1

0,00 €

 TOTAL: 12 PROPOSTES

23.632,79 €

32.941,67 €

 

ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

 

 

   

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Expos Cultura Govern

tots

Manquen dades

0,00 €

Manquen dades

0,00 €

Exposicions  CAEE 

tots

Manquen dades

0,00 €

Manquen dades

0,00 €

Exposicions Museu del Tabac

tots

3

0,00 €

3

0,00 €

Expo Museu CarmenThyssen

tots

Manquen dades

0,00 €

Manquen dades

0,00 €

Tallers artistes: Dalí

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Tallers artistes: Gaudí

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller artistes: Miró

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller artistes:Picasso

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller audiovisuals Hèctor Mas

1

0

0,00 €

0

0,00 €

Docs&Teens - Festival Ull Nu

8

0

0,00 €

1

973,65 €

Andorra Kids' Film Festival

26

4

0,00 €

5

0,00 €

TOTAL: 11 PROPOSTES

0,00 €

973,65 €

 

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Taller poesia Teresa Colom

8

2

1.100,00 €

0

0,00 €

Taller booktràiler Carli Bastida

3

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller contacontes Joan Hernàndez

8

1

600,00 €

0

0,00 €

Autors: Joan Peruga

5

0

0,00 €

0

0,00 €

Autors: Pilar Burgués i Berta Oromí

5

0

0,00 €

0

0,00 €

Autors: Manel Gibert

8

1

400,00 €

0

0,00 €

Autors: Iñaki Rubio

8

2

800,00 €

0

0,00 €

Autors: Albert Salvadó

4

2

500,00 €

0

0,00 €

Autors: Arnau Pérez Orobitg

4

0

0,00 €

0

0,00 €

Autors: Lluís A. Baulenas

4

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller Schola Salvador Espriu

8

0

0,00 €

1

1.044,85 €

Premi Coca-Cola Relat Breu

9

5

55,55 €

1

11,11 €

TOTAL: 12 PROPOSTES

3.455,55 €

1.055,96 €

 

 

HISTÒRIA I PATRIMONI

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Visites als monuments i museus

tots

Manquen dades

Manquen dades

Manquen dades

Manquen dades

Visites Biblioteca i Arxiu Nacional

tots

Manquen dades

Manquen dades

Manquen dades

Manquen dades

Taller CCSS: Què és una casa?

21

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller CCSS: Els oficis abans i ara

21

4

1.761,76 €

9

3.134,55 €

Taller CCSS: Juga i vesteix-te com...

21

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller CCSS: Places i carrers. Les ciutats

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller CCSS: Prehistòria

8

0

0,00 €

1

1.880,73 €

Taller CCSS: Egipte

8

1

417,94 €

0

0,00 €

Taller CCSS: Monestirs, castells...

8

1

417,94 €

1

2.089,70 €

Taller CCSS: Franquisme

8

1

208,97 €

0

0,00 €

Sortida Terrassa

8

0

0,00 €

0

0,00 €

Sosrtida Tarraco

5

0

0,00 €

0

0,00 €

Sortida Barcino

5

0

0,00 €

0

0,00 €

TOTAL: 13 PROPOSTES

2.806,61 €

7.104,98 €

 

 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Taller Schola: Darwin

16

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller meteorol. Josep Tomàs

6

0

0,00 €

0

0,00 €

Taller FEDA Pau Pampalluga

22

3

0,00 €

4

0,00 €

Taller energies renovables i prod. Ele

9

2

0,00 €

0

0,00 €

CONAND

31

4

520,50 €

1

173,50 €

TOTAL: 5 PROPOSTES

520,50 €

173,50 €

 

 

SALUT A L’ESCOLA

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PAPI - CM2 i 6è

22

5

0,00 €

7

0,00 €

RNPA - 3e i 4t 2a ens.

9

2

0,00 €

1

0,00 €

CONSULTA JOVE - CM2 i 6è

22

4

0,00 €

2

0,00 €

CONSULTA JOVE - 1r 2a ens

9

4

0,00 €

0

0,00 €

CONSULTA JOVE 2n 2a ens.

9

4

0,00 €

0

0,00 €

CONSULTA JOVE 3r 2a ens.

9

5

0,00 €

0

0,00 €

CONSULTA JOVE 4t 2a ens.

9

5

0,00 €

0

0,00 €

PNCD: Prevenció consum alcohol

9

5

0,00 €

0

0,00 €

PNCD: Prevenció consum cànnabis

9

5

0,00 €

1

0,00 €

PNCD: Febre divendres nit

10

4

0,00 €

1

0,00 €

PP CONDUCTES DELICTIVES - 2n 2a

9

5

0,00 €

1

0,00 €

PREVENCIÓ ASSETJAMENT - CM2 i 6è

22

3

0,00 €

2

0,00 €

 

 

PREJUDICES, ESTEREOTIPS 1r 2a ens.

9

4

0,00 €

0

0,00 €

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2n 2a ens.

9

5

0,00 €

0

0,00 €

PREVENCIÓ ASSETJAMENT 3r 2a ens.

9

5

0,00 €

0

0,00 €

CONTE La dama blanca d'Auvinyà

PROVA PILOT

0

0,00 €

0

0,00 €

1r CONCURS CURTMETRATGES

10

0

0,00 €

1

43,89 €

TOTAL: 17 PROPOSTES

0,00 €

43,89 €

 

 

EDUCACIÓ VIÀRIA

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

L'AGENT ENS VISITA maternal

22

5

0,00 €

7

0,00 €

L'AGENT ENS VISITA 1r

22

3

272,46 €

9

817,38 €

L'AGENT ENS VISITA 3r

22

3

0,00 €

7

0,00 €

L'AGENT ENS VISITA 5è

22

3

0,00 €

4

0,00 €

ARA PRACT CIRCUIT (Mat. i 1r)

22

5

190,08 €

11

760,32 €

ARA PRACT CARRER (3r i 5è)

22

3

34,44 €

7

80,36 €

JOC D'EDUCACIÓ VIÀRIA (2n)

22

3

0,00 €

4

0,00 €

VIARI SHOW (4t)

22

2

0,00 €

6

285,12 €

VIGILA AMB EL TRÀNSIT (6è)

14

3

190,08 €

1

0,00 €

TOT VA SOBRE RODES 1r 2a

9

3

190,08 €

0

0,00 €

STOP AL COP 3r 2a

9

3

614,17 €

0

0,00 €

NO TE LA JUGUIS! 4t 2a

9

4

0,00 €

1

0,00 €

BITLLET D'ANADA I TORNADA

5

1

0,00 €

0

0,00 €

XERRADA 2n batx (prova pilot)

5

0

0,00 €

0

0,00 €

TALLERS ESPECÍFICS EENSM

1

0

0,00 €

0

0,00 €

TOTAL: 15 PROPOSTES

1.491,31 €

1.943,18 €

 

 

MEDI AMBIENT

CENTRES A QUI S'ADREÇA

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

PARTICIPACIÓ

DESPESA

PARTICIPACIÓ

DESPESA

Projecte Escoles Verdes

28

4

0,00 €

1

0,00 €

Clean up day

18

2

0,00 €

0

0,00 €

TOTAL: 2 PROPOSTES

0,00 €

0,00 €

Projecte d’esquí escolar
 
L’esquí escolar es proposa de la mateixa manera a les escoles dels tres sistemes educatius i és obligatori per als alumnes de primària.
 
Les despeses que assumeix el Ministeri són:
 
- Transport de l’escola:
 
° a les pistes d’esquí alpí assignades
 
° a Naturlàndia
 
° al Palau de Gel
 
- Cost dels forfets/entrades de dia dels alumnes i dels acompanyants al Palau de Gel, Naturlàndia i les estacions d’esquí assignades
 
- Cost de les despeses de monitors 
 
Les despeses assumides pel Ministeri són idèntiques tant per als alumnes de primària del Sistema Educatiu Francès com del Sistema Educatiu Espanyol.
 

ESCOLES

ALUMNES

TRANSPORT

(€)

MONITORS

(€)

FORFET DIA

(€)

Pas de la Casa F

59

1.548,75

1577,66

1202,04

Canillo F

84

2.205,00

2246,16

1914,36

Encamp F

119

3.123,75

3182,06

2982,84

Ordino F

158

4.147,50

4224,92

3428,04

Massana F

107

2.808,75

2861,18

3249,96

Andorra la vella F

275

7.218,75

7353,5

9082,08

St. Coloma F

51

1.338,75

1363,74

1558,2

Sant Julià F

152

3.990,00

4064,48

4941,72

Escaldes F

337

8.846,25

9011,38

9527,28

M. Moliner Escaldes

170

4.462,50

4545,8

6856,08

Janer

411

10.788,75

10990,14

8770,44

St. Ermengol

316

8.295,00

8449,84

4763,64

S. Família

166

4.357,50

4438,84

3294,48


Infraestructura informàtica
 
- S’ha fet un càlcul aproximat en funció de l’afectació de cada projecte.
 
- En alguns casos és molt complicat desglossar els imports dedicats a cada sistema, ja que es tracta de bosses d’hores que es consumeixen indistintament en un o altre sistema educatiu.
 
- En el cas dels projectes d’àmbit nacional que no s’atribueixen a un sistema educatiu concret, s’ha repartit l’import en els percentatges següents, corresponents al nombre d’alumnes matriculats a cada sistema educatiu per curs (2017-2018):
 
- SEA: 42,80%
 
- SEE: 24,42%
 
- SEF: 32,75%
 
El pressupost del 2017 era de 
 
Cap. 2 Inclou reparacions i manteniment: 240.433,44 €
 
Cap. 6 Inclou millores en infraestructures i compra de material: 376.500,00 €
 
Altres despeses
 
- Històricament s’atorga una subvenció per cobrir part de les despeses que tenen les escoles que han d’emprar autobusos per accedir a les piscines el 2017. L’import va ser de:
 
Escola Francesa de primera ensenyança d'Andorra la Vella, 268 alumnes: 4.586,91 €
 
- Mobiliari del Sistema Educatiu Francès: 19.905,56 €.
 
- Imports liquidats del transport escolar durant el 2017: 2.064.788,28 €. Aquest import inclou tot el transport escolar, ja que no és possible segregar-lo per nivells ni per sistemes educatius.
 
- Import ajuts socioeconòmics d’ensenyament obligatori (import total dels 3 sistemes educatius i de tots els nivells obligatoris): 1.428.844,38 €
 
Personal docent i no docent que accedeix al centre:
 
Col·laboradors educatius
 
SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS
 

centre escolar

col·laboradors

centre 17-18

aules maternal 17-18

Canillo

1

3

Encamp

1,5

5

El Pas de la Casa

1

2

Ordino

1

4

La Massana

1

4

Andorra la Vella

2

8

Santa Coloma

1

2

Sant Julià

1

4

Escaldes

2

9

Total

11,5

41

 
 

SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

centre escolar

col·laboradores centre 17-18

aules maternal

17-18

María Moliner

2

5

 
El sou mig brut mensual d’un col·laborador educatiu de formació andorrana és de 1.445 euros. L’import global anual aproximat és doncs de 1.117.707euros.
 

Mestres

Sistema educatiu francès

   
 

mestres

 

Escola Francesa de Canillo

1

 

Escola Francesa d’Encamp

2

 

Escola Francesa Pas de la Casa

0,85

 

Escola Francesa d’Ordino

2,2

 

Escola Francesa de la Massana

1,3

 

Escola Francesa elemental d’Andorra la Vella

2,15

 

Escola Francesa maternal d’Andorra la Vella

0,85

 

Escola Francesa de Santa Coloma

0,85

 

Escola Francesa de Sant Julià de Lòria

1,85

 

Escola Francesa elemental d’Escaldes-Engordany

2,85

 

Escola Francesa maternal d’Escaldes-Engordany

1,5

 

Autoria Permsea

0,6

 

Lycée Comte de Foix

 

 

Total

18

 

         

Sistema Educatiu Espanyol

 

mestres

Col·legi María Moliner

2,7

Col·legi Janer

2,15

Col·legi Sagrada Família

0,85

Col·legi Sant Ermengol

1,7

Total

7,4

 
El sou mig brut mensual d’un mestre de formació andorrana és de 2.524 euros. Així doncs l’import global anual aproximat és de 833.424 euros.
 
- Personal de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en el marc del programa Progrés.
 
Amb la voluntat de crear una estructura educativa al màxim d’integradora possible, s’analitzen individualment les necessitats de cada un dels nens que han estat valorats positivament per la Comissió Nacional d’Avaluació (CONAVA) per atribuir els recursos necessaris amb independència del sistema educatiu al qual pertanyen.
 
Els imports liquidats el 2017 per al global de maternal i primera ensenyança són d’1.698.328,08 €.
 
- Personal d’Inspecció Educativa del Ministeri d’Educació
 
Per donar suport al seguiment dels diferents protocols existents (PACIP, absentisme...), el Ministeri d’Educació dedica un inspector de l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa a coordinar-se amb els directors dels sistemes educatius espanyol i francès. Aquesta persona dóna servei als nivells de maternal, primària, secundària i batxillerat dels sistemes educatius espanyols i francesos. Sou mig d’un Inspector 3.020 € mensuals.
 
Subvencions de material pedagògic i de funcionament a les escoles
 
Aquestes subvencions tenen una part fixa (40%) i una part proporcional al nombre d’alumnes per centre (60%).
 

SUBVENCIÓ DE MATERIAL PEDAGÒGIC I DE FUNCIONAMENT

Import atorgat

Ensenyament Espanyol:

4.098,52 €

Escaldes-Engordany

4.098,52 €

 

 

Ensenyament Francès:

37.098,84 €

Canillo

2.575,34 €

Encamp

3.540,58 €

Pas de la Casa

2.243,22 €

Ordino

3.540,58 €

La Massana

3.146,18 €

Andorra maternal

3.115,04 €

Andorra primària

4.049,14 €

Santa Coloma

2.232,84 €

Sant Julià de Lòria

3.717,02 €

Escaldes maternal

3.405,65 €

Escaldes primària

4.619,98 €

RASED

913,27 €

TOTAL:

41.197,36 €

 
Centres Congregacionals del Sistema Educatiu Espanyol
 
Els tres centres congregacionals del sistema educatiu espanyol (Sant Ermengol, Sagrada Família i Mare Janer), es financen a partir de transferències del govern. El detall dels seus pressupostos no permet segregar per nivell educatiu. L’import global de la transferència del 2017 és de 9.399.319,75 € (Col·legi Sant Ermengol 4.108.548 €, Col·legi Janer i Sagrada Família 5.290.771,75 €).
 
Quin cost suposa un alumne de secundària en els sistemes educatius espanyol i francès (incloure el professorat i altre personal educatiu (especificar funcions), personal administratiu, material escolar, equipaments i mobiliari, subvencions de funcionament pels centres escolars, inversions i manteniment dels edificis escolars, cost de menjador escolar, activitats educatives a l’exterior del centre (natació, esquí, sortides culturals, altres...), personal extern que intervé en cada centre...)? 
 
Donar, per sistema educatiu, la despesa global i les diferents partides desglossades del darrer curs escolar. 
 
D’acord amb els convenis educatius signats amb el Govern espanyol d’una banda i el Govern francès de l’altra, les despeses de funcionament són assumides pels estats veïns. El Govern pot assumir, però, part de les despeses que cregui oportunes.
 
Al Ministeri no tenim la capacitat de disgregar els imports de funcionament de la part de batxillerat i de segona ensenyança, ja que tant el sistema espanyol públic com el francès tenen reagrupats els dos nivells esmentats en un únic centre cadascun.
 
Les actuacions que es fan des del Ministeri tenen com a objectiu l’atenció dels alumnes independentment de l’etapa educativa en la qual es troben.
 
Personal que es destina des del Ministeri als col·legis María Moliner i Lycée Comte de Foix:
 
- Personal d’Inspecció Educativa del Ministeri d’Educació (mateixes persona que atent als nivells de maternal i primària)
 
Per donar suport al seguiment dels diferents protocols existents (PACIP, absentisme...), el Ministeri d’Educació dedica un inspector de l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa a coordinar-se amb els directors dels sistemes educatius espanyol i francès. 
 
- Personal de suport
 
El Ministeri d’Educació té un professional a ple temps al Col·legi María Moliner de la Margineda i un altre al Lycée Comte de Foix per col·laborar en la gestió dels alumnes amb més dificultats socials. Sou mig de 2.255 € mensuals. L’import global anual és de 58.630 euros.
 
La intervenció d’aquest tècnic especialitzat en l’àmbit de l’educació social (TEAES) en els diferents sistemes educatius es regeix pel marc legal que es detalla a l’apartat A i desenvolupa les funcions que es detallen a l’apartat B.
 
A. Marc legal:
 
Referent a la definició de lloc de treball tècnic
 
- Reglament del personal tècnic d’ensenyament del Govern d’Andorra (11/02/2014, BOPA núm. 10, any de publicació 16)
 
Referent als àmbits d’intervenció
 
Dossier d’infants en risc o perill en l’àmbit escolar (desembre del 2014) basat en el:
 
- Protocol d’actuació en casos d’infants en perill (PACIP-risc moderat)
 
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l’absentisme escolar als centres educatius del Principat d’Andorra
 
- Decret de prevenció de situacions d’assetjament escolar als centres educatius del Principat d’Andorra
 
- Decret pel qual s’aprova el Pla nacional contra les drogodependències (PNCD)
B. Funcions:
 
- Elaborar propostes d’accions educatives específiques adreçades a alumnes en situació de risc social, aplicar-les i fer-ne el seguiment en coordinació amb el centre educatiu en el qual desenvolupen les seves funcions.
 
- Col·laborar amb els serveis de psicopedagogia/SIO/orientació del centre assignat per detectar necessitats d’atenció als alumnes en situació de risc social i donar suport al centre educatiu en la coordinació amb els agents implicats.
 
- Dur a terme les accions necessàries per dotar els alumnes d’habilitats socials i emocionals. Aquestes accions i intervencions socioeducatives se centren en els àmbits següents:
 
- Absentisme
 
- Gestió de conflictes/mediació
 
- Assetjament
 
- Risc/exclusió social 
 
Els professors de l’Àrea de Formació Andorrana que intervenen a segona ensenyança i batxillerat d’acord amb les hores establertes en els convenis educatius signats són:
 

Sistema educatiu francès

 

professors

Lycée Comte de Foix

23

Total

23

Sistema educatiu espanyol

 

professors

Col·legi María Moliner

10,7

Col·legi Janer

6,3

Col·legi Sagrada Família

3

Col·legi Sant Ermengol

7

Total

27

 
El sou mig brut mensual d’un professor de formació andorrana és de 2.890 €.
 
Així doncs l’import global anual aproximat és de 1.878.500 €.
 
Projecte d’esquí escolar
 
L’esquí escolar es proposa de la mateixa manera a les escoles dels tres sistemes educatius i és optatiu per als alumnes de segona ensenyança. 
 
Les despeses que assumeix el Ministeri són:
 
° Transport de l’escola a les pistes d’esquí alpí assignades
 
° Cost dels forfets
 
° Cost de les despeses de monitors 
 
En aquest cas el cost assumit depèn directament del projecte pedagògic de cada sistema educatiu i, per tant, pot variar molt en funció de les demandes de les escoles.
 

ESCOLES

ALUMNES

TRANSPORT (€)

MONITORS (€)

FORFET DIA (€)

Lycée Comte de Foix

429

11.261,25

8193,9

11397,12

M. Moliner Margineda

244

4.575,00

4660,4

6519

St. Ermengol sec.

208

3.900,00

3972,8

2766,6

Janer sec.

251

4.706,25

4794,1

4197,6

S. Família sec.

110

2.062,50

2101

2321,4

 
Pel que fa al transport escolar, els alumnes a partir de la segona ensenyança o equivalent poden demanar la modalitat d’abonament en bus lliure que representa per al govern un cost de: 2.202.369,11 €. 
 
Amb la voluntat de crear una estructura educativa al màxim d’inclusiva possible, s’analitzen individualment les necessitats de cada un dels nens que han estat valorats positivament per la Comissió Nacional d’Avaluació (CONAVA) per atribuir els recursos necessaris amb independència del sistema educatiu al que pertanyen.
 
Aquests recursos depenen directament de les necessitats dels alumnes i no de l’escola on estan escolaritzats.
 
L’import liquidat el 2017 en aquest concepte és de 997.804,69 €.
 
4. Quin cost suposa un alumne de batxillerat en els sistemes educatius espanyol i francès (incloure el professorat i altre personal educatiu (especificar funcions), personal administratiu, material escolar, equipaments i mobiliari, subvencions de funcionament pels centres escolars, inversions i manteniment dels edificis escolars, cost de menjador escolar, activitats educatives a l’exterior del centre (natació, esquí, sortides culturals, altres...), personal extern que intervé en cada centre...)? Donar, per sistema educatiu, la despesa global i les diferents partides desglossades del darrer curs escolar. 
La resposta a aquesta pregunta queda inclosa en la resposta a la pregunta anterior.
 
5. Quina subvenció es dona a les associacions de pares d’alumnes de cada sistema educatiu? Precisar el nombre d’alumnes del centre associat a cada una d’aquestes associacions de pares? Precisar els criteris que es fan servir pel càlcul de les subvencions. 
Els imports de les subvencions de menjador escolar s’efectuen en dos vegades i es publiquen al BOPA.
 

SUBVENCIÓ DE MENJADOR ESCOLAR

Alumnes

Import Subvenció

APACEF Canillo

APACEF Encamp

APACEF el Pas de la Casa

APACEF Ordino

APACEF La Massana

APACEF Andorra la Vella

APACEF Santa Coloma

APACEF Sant Julià de Lòria

APACEF Escaldes-Engordany

AMPA Col·legi Espanyol María Moliner Escaldes-Engordany

114

232

96

222

176

409

91

 

212

 

484

 

225

25.415,23 €

23.062,22 €

11.207,01 €

31.263,39 €

22.316,11 €

39.809,55 €

19.961,59 €

 

32.515,53 €

 

42.628,31 €

 

28.434,64 €

TOTAL:

2261

276.613,58

 
El model pactat amb les associacions de pares d’alumnes del sistema educatiu espanyol i el francès permet que les associacions més petites puguin tenir un volum d’ingressos suficients per garantir el correcte funcionament de l’activitat de menjador.
 
Després de la reunificació de les escoles de titularitat pública del sistema educatiu espanyol a Fiter i Rossell, es va pactar amb les diferents APA del país la posada en funcionament d’un model de finançament que es basa sobre un import fix de 15.000 € per APA més un import proporcional per alumne. Amb l’objectiu de no perjudicar les APA, respectant els historials existents, la posada en funcionament del model s’està fent de forma progressiva. Està previst que la implementació completa sigui efectiva el curs 2020/2021.
 
El Ministeri també subvenciona les associacions de pares i mares d’alumnes escolaritzats en centres escolars públics de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat que tinguin programades activitats relacionades amb alumnes dels centres escolars. Aquesta subvenció és fixa i es dona amb l’objectiu d’ajudar les associacions en la planificació de les seves activitats.
 

SUBVENCIÓ A LES APA D'ALUMNES ESCOLARITZATS EN CENTRES ESCOLARS DE 2a ENSENYANÇA, BATXILLERAT

 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes M.Janer

2.294,26 €

Associació de Pares d'Alumnes del Lycée Comte de Foix

2.294,26 €

Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi Sant Ermengol

2.294,26 €

Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany

2.294,26 €

Associació de Famílies d'Alumnes "Colegio Español Maria Moliner de Andorra"

2.294,26 €

 
6. En alguns centres del país el pes de les carteres és un problema, ja que aquest supera el pes recomanat pels experts essencialment en els centres de secundària. Quines accions porta a terme el Govern per remeiar aquest problema? 
El ministeri encarregat de la salut no té constància d’incidències en l’estat de salut dels alumnes lligat amb el pes de les carteres. 
 
Des del Ministeri d’Educació, en col·laboració amb els tres sistemes educatius, s’estan fent inversions importants en l’àmbit de la informatització dels recursos educatius. La millora constant de les infraestructures informàtiques, tant pel que fa a les connexions a la xarxa com al maquinari i la posada en funcionament de serveis de suport pedagògic hauria de permetre una reducció important de l’ús de suports impresos.
 
Paral·lelament, els tres sistemes educatius han adoptat les mesures següents:
 
- Sistema educatiu andorrà: l’ús de dispositius informàtics portàtils ha permès reduir de manera dràstica l’ús de llibres de text i, per tant, disminuir en un grau important el material que han de portar els alumnes.
 
- Sistema educatiu francès: la qüestió del pes de les carteres és tractada regularment en els comitès educatius de la salut i ciutadania. Un representant de l’associació de pares forma part d’aquest comitè. 
 
El professor principal dels 6èmes, juntament amb el CPE, ajuda els alumnes a organitzar-se la cartera amb l’objectiu de reduir-ne el pes. Els alumnes de 6ème i 5ème disposen d’un armariet individual i els alumnes de 4ème i 3ème, d’un armariet per cada dos alumnes. Aquests armariets permeten als alumnes emmagatzemar part del material per evitar d’haver de transportar-lo. Aquest inici de curs 2018/2019, gràcies a l’ajuda de l’Associació de Pares, els alumnes de 6ème poden disposar d’un doble joc de llibres de ciències per així poder tenir-ne un a l’escola i l’altre a casa.
 
- Sistema educatiu espanyol: les editorials estan produint cada vegada més “llibres trimestrals”; per tant el pes que s’ha de portar és inferior. Es treballa també per afavorir l’ús dels llibres digitals.
 
7. Existeixen grups de treball ministeri-sistemes educatius per a resoldre aquest problema de salut pública pels nostres infants? 
Periòdicament es mantenen reunions entre els tres sistemes educatius i el Ministeri d’Educació per tractar totes les problemàtiques que sorgeixen en l’àmbit educatiu. Paral·lelament s’organitzen reunions bilaterals (Ministeri/sistema educatiu) per tractar els diversos temes que siguin d’interès.
 
8. Vist l’augment important d’alumnes que està tenint i que es preveu que tingui el centre del Lycée Comte de Foix sembla ser que hi ha una necessitat real d’obtenir més espais. Quina és la situació general del Lycée en aquest aspecte (diferenciar necessitats d’espais pedagògics i d’altres espais – menjador, altres) ? Quines són les necessitats previstes en termes d’espais? 
Els efectius del Collège tindran tendència a augmentar regularment els pròxims cursos i després haurien de començar a disminuir. Aquest augment en l’alumnat acabarà repercutint també en el nombre d’alumnes del Lycée. S’inclou el gràfic previst d’evolució dels efectius.
 
Les limitacions en les possibilitats de creixement del Lycée Comte de Foix radiquen en dos aspectes diferents: el nombre d’aules disponibles i la capacitat del menjador.
 
Per regla general, un augment de 25 alumnes implica la necessitat d’obrir una aula suplementària.
 
Pel que fa al menjador escolar, encara que no sigui obligatori, la realitat del país fa que una part molt important dels alumnes utilitzi aquest servei.
 
9. Es fan reunions de treball periòdiques entre els responsables del sistema educatiu francès i els responsables del ministeri d’educació en el sentit de remeiar la problemàtica? 
El problema dels espais es treballa tant a les comissions mixtes com a les comissions tècniques previstes al conveni entre els dos estats. També es desenvolupen reunions bilaterals més informals que es mantenen amb els responsables del sistema educatiu francès.
 
En aquest sentit cal destacar que els serveis tècnics francesos del Ministeri d’Educació Nacional van fer una visita específica per tractar aquesta temàtica el dia 4 d’octubre passat.
 
10. Quines solucions proposa el ministeri de cara al curt termini i al més llarg termini? Posada a disposició d’espais suplementaris, terrenys
Les previsions d’evolució de l’alumnat fan intuir que el problema se solucionarà per ell mateix en el llarg termini. Malgrat això, el Govern d’Andorra ha posat a disposició un terreny i cada any bloqueja les partides pressupostàries necessàries per poder adequar-lo perquè el Govern de la República Francesa pugui construir un nou edifici d’acord amb el que estableix el Conveni signat entre els dos ministeris encarregats de l’educació.
 
Amb la voluntat de trobar una solució a curt i mitjà termini, els serveis tècnics estan analitzant diferents opcions d’utilització de nous espais. En aquest sentit encara és massa prematur donar detalls de possibles solucions.
 
11. Quin calendari d’accions té el Govern a sobre de la taula? 
No hi ha cap calendari tancat, però es busquen solucions que siguin plenament aplicables, seguint la demanda del sistema educatiu francès, a partir del curs 2020/2021, quan l’augment de l’alumnat serà més significatiu.
 
12. Existeixen altres situacions problemàtiques d’aquest tipus en algun altre centre dels diferents sistemes educatius?
Pel que fa al sistema educatiu andorrà, la responsabilitat de les infraestructures escolars és del Govern. Regularment es revisen les necessitats i es treballa per adaptar els espais a aquestes necessitats. En aquest sentit, cal destacar les dificultats de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, que no pot encabir els quatre cursos d’aquest nivell educatiu en el centre actual. Per aquest motiu aquest estiu s’han iniciat obres d’ampliació, que es desenvoluparan durant els propers cursos.
 

 

Tags: