Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes que es formula en relació a la participació d’Andorra en la 58a Biennal d’Art de Venècia del 2019

Crea: 08/27/2019 - 00:00
El pavelló d'Andorra (SFGA).

Respostes a les preguntes escrites formulades per la consellera general del GPS Susanna Vela sobre la participació d’Andorra en la 58a Biennal d’Art de Venècia del 2019 (27-8-2019)

P1) Quins són els conceptes que encara no han estat adjudicats i quins seran els seus imports?
En aquests moments queden per adjudicar els treballs i els serveis corresponents al desmuntatge i al tancament del pavelló i el retorn de les obres a Andorra.
 
Els treballs i serveis pendents d’adjudicar són: els desplaçaments, els vols, l’allotjament, l’embalatge i el transport de les obres, els treballs per retornar el pavelló al seu estat original i les despeses corrents com telèfon, connexió wi-fi, neteja final i treta de brossa.
 
No podem donar una xifra exacta atès que estem planificant el desmuntatge del pavelló; que es durà a terme durant les dos setmanes següents al tancament de l’exposició, prevista per al 24 de novembre. S’estan demanant pressupostos per als treballs per retornar el pavelló al seu estat original, i les despeses corrents les facturaran en finalitzar la Biennal. Referent al transport de tornada, d’acord amb la nova Llei de contractació pública, molt properament es convocarà un concurs públic per adjudicar aquest servei. 
 
Fent una estimació en comparació amb edicions anteriors, aquestes despeses que s’han descrit al paràgraf anterior ascendiran a uns 20.000 € aproximadament.
 
P2) Quins són els treballs compresos en l’adjudicació del 17 d’abril del 2019? Què s’inclou en els treballs d’adequació de l’espai del pavelló andorrà?
Aquesta adjudicació correspon als treballs d’adequació demanats per l’artista i necessaris per acollir l’obra. Aquest any, a causa de les obres que s’estan realitzant a l’edifici que acull el pavelló, hem pogut disposar d’un nou espai que s’ha destinat a recepció i també s’ha hagut de condicionar.
 
Els treballs corresponents a l’adequació del pavelló són els següents:
 
1. Tancament amb plaques de guix de finestres i de portes.
 
2. Pintar les parets i el sostre del pavelló i de la recepció (d’aproximadament 400 m2) .
 
Publicat al BOPA núm. 37 any 2019 (24 d’abril del 2019)
 
P3) Quins són els serveis que s’inclouen en l’adjudicació del 31 d’octubre del 2018?
Aquesta adjudicació correspon al 1r pagament pels serveis de l’empresa PdG Arte Communications. Aquesta empresa ens dona suport logístic des de la primera participació d’Andorra a la Biennal d’art de Venècia.
Publicat al BOPA núm. 66 any 2018 (7 de novembre del 2018)
 
P4) Quins i quants van ser els professionals que es van desplaçar a Venècia entre el 26 d’abril i el 12 de maig?
5 persones: 
 
Philippe Shangti, artista.
 
Alexandra Albrecht, Rodrigo Lladós, Marc Vidal i Adrià Lladós, muntadors.
 
P5) Quants dies van estar instal·lats a Venècia els diferents professionals?
14 dies. Van arribar el diumenge 28 d’abril i van tornar el diumenge 12 de maig.
 
P6) Quina era la delegació andorrana?
Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert.
 
Comissària, Eva Martínez.
 
Directora general de Cultura, Montserrat Planelles. 
 
Curador del pavelló i tècnic de Cultura, Ivan Sansa.
 
Tècnica de Cultura, Meritxell Blanco.
 
Hostessa responsable del pavelló, Alèxia Collelldemont
 
Andorra Turisme: Betim Budzaku, Enric Torres i Noemí Pedra.
 
P7) Quants dies va estar instal·lada la delegació andorrana?
Els tècnics del Ministeri van estar instal·lats 14 dies, per al muntatge i la coordinació de tasques.
 
La ministra i la directora, 4 dies, en representació del Ministeri, inauguració del pavelló el dia 9 de maig i assistència a l’acte de lliurament dels guardons de la Biennal el dia 11 de maig.
 
La comissària, 8 dies, per tasques de representació, promoció i seguiment del muntatge.
 
La delegació d’Andorra Turisme, 2 dies, per valorar l’impacte de la seva col·laboració.
 
Publicat al BOPA núm. 43 any 2019 (15 de maig del 2019)
 
P8) Quines despeses exactament s’inclouen en el desplaçament de la delegació andorrana?
Els desplaçaments, els vols i l’allotjament en règim de pensió completa.
 
P9) Quines són les dietes aplicades per al personal professional?
Les dietes s’han calculat en base a la Taula de dietes a l’exterior fixades per a l’any 2017 pel Govern.
 
A tall d’exemple, a la darrera edició del 2017 els muntadors van percebre un salari, a més de les dietes corresponents als àpats. En aquesta edició 2019 aquest salari no existeix.
 
P10) A quin import ascendeixen les dietes del personal professional? Desglossar-ho per conceptes.
Cada muntador va percebre 63,44 €/dia en concepte de dietes que corresponent als diferents àpats diaris.
 
El total ascendeix a 2.664,48 €
 
P11) Quines van ser les despeses en relació amb l’atenció protocol·lària i de representació?
Les despeses corresponents a l’acte d’inauguració van ascendir a 4.674 €.
 
Corresponen a: aperitiu per 150 persones, lloguer d’un equip de so i microfonia i un Dj.
 
L’acte va comptar amb l’assistència de més de 300 persones.
 
P12) Quines despeses i els seus imports resten encara per adjudicar i/o satisfer?
Les despeses que es relacionen a continuació estan entrades i en tràmit de pagament:
 
- Càtering inauguració: 3.488 €.
 
- Lloguer microfonia i equip de so per a la inauguració: 976 €.
 
- Transport obres Andorra/Venècia: 7.450 €. 
 
Total factures en tràmit de pagament: 11.914 €
 
El pagament que es relaciona tot seguit s’anirà liquidant al llarg de la durada de la Biennal:
 
- 3 mesos (setembre, octubre i novembre) de salari brut de l’hostessa (dels 7 que ha estat contractada): 2.738,78 € x 3.
 
Pagament pendent: 8.216,34 €