Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Respostes a les preguntes relatives al seguiment de la desigualtat a Andorra

Crea: 10/24/2018 - 16:24
1.- Quins indicadors o índex relatius a la desigualtat, a la qualitat de vida i a la felicitat dels ciutadans empra Govern en la gestió del dia a dia? El Departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha iniciat l’Enquesta de condicions de vida (ECV), operació estadística harmonitzada dins de la Unió Europea que té com a objectiu obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social. Aquesta enquesta, definida en el programa “Estadística 2018” amb el codi d’activitat A163, permet extreure indicadors com la taxa del risc de...

Respostes a les preguntes relatives a dades educatives

Crea: 10/17/2018 - 17:15
L'escola andorrana de segona ensenyança a Encamp.
1. Quin és el nombre total d’alumnes de primària, de secundària, de batxillerat, formació professional, universitari, altres al país? Estudiants a Andorra curs 2017/2018 Nivell Alumnes Maternal 2204 Primera Ensenyança 4325 Segona Ensenyança 2985 Batxillerat 1040 Ensenyament professional 488 Universitat d’Andorra (títols oficials) 500 Total 11542 2. Quina és la repartició en cada un dels sistemes educatius? Es demanen les dades globals però també per curs ja que la repartició dels diferents nivells no és idèntica en tots els sistemes educatius. Sistema educatiu Nivell Curs Total Andorrà...

Respostes a les preguntes en relació a l’estat d’implementació de la reforma sanitària

Crea: 10/17/2018 - 16:39
Un centre d'atenció primària del país.
Motivació A mitjans del passat mes de maig, el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va explicar que la previsió del Govern era que els usuaris del sistema sanitari poguessin triar ja el seu metge referent a finals de juny, mesura clau en la necessària reforma sanitària que fa tant de temps que s’ha d’implementar. El dia d’avui, gairebé mitjans de juliol, no ens consta que s’hagi establert ja el sistema perquè els pacients puguin triar el seu metge referent. De fet, algunes informacions apunten, citant fonts del sector sanitari, que la reforma sanitària i el metge de referent no seran...

Respostes a les preguntes relatives al funcionament actual del Servei d’Atenció Domiciliària

Crea: 10/11/2018 - 17:22
1.-Quants usuaris hi ha actualment al Servei d’Atenció Sanitària (SAD)? Desglossar per parròquies i per hores d’atenció requerides (donar el nombre d’hores i especificar si són hores diürnes o nocturnes, durant la setmana o bé durant el cap de setmana). Actualment hi ha un total de 190 persones usuàries del SAD, distribuïdes com segueix: - Canillo: 4 persones amb un total de 15 hores de servei per setmana. De dilluns a divendres en horari diürn. - Encamp: 31 persones amb un total de 178 hores de servei per setmana. De dilluns a diumenge en horari diürn (14 hores distribuïdes en cap de setmana...

Respostes a les preguntes en relació a l’estat de realització de l’estudi sobre el cost de la vida

Crea: 10/11/2018 - 17:15
Bitllets de cinc euros.
1. En quin estat d’elaboració es troba l’estudi del cost de la vida proposat pel PS i que ha de realitzar Govern? 2. Aquest treball s’està duent a terme des de l’administració o bé s’ha encarregat a alguna entitat externa? En el primer cas, quins recursos humans i tècnics s’hi ha destinat? En el segon cas, quin ha estat el procés d’adjudicació? 3. Quina metodologia s’està fent servir per a la seva elaboració? I en quin estat es troba la seva realització? 4. Quan preveu Govern tenir enllestit l’estudi i presentar-lo al Consell General? Respostes 1. Estat d’elaboració de l’estudi Els treballs...

Resposta a les preguntes relatives a les polítiques de salut sexual i reproductiva al país

Crea: 09/25/2018 - 17:23
Un dels CAPs del país.
Motivació El tema de la regulació de l’avortament ha sigut notícia aquests dies en l’àmbit internacional a causa del referèndum irlandès que ha conclòs amb el suport del dret de lliure disposició del seu cos de les dones. Andorra es queda cada cop més sola en la trista llista de països que prohibeixen aquest dret, fins i tot en els tres supòsits bàsics: violació de la mare, perill de la seva vida i malformacions greus del fetus. A escala ciutadana cada dia més veus es manifesten per a regular el què, a parer nostre, és una greu anomalia democràtica al segle XXI. Les respostes dels membres del...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites