Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a les preguntes relatives a l’esllavissada que es va produir el dissabte 10 d’agost a la carretera general 1 a l’alçada de la Borda Sabater del terreny anomenat La Portalada

Crea: 09/11/2019 - 18:52
La zona de l'esllavissada (Altaveu).
Introducció general: Prèviament a contestar una per una les onze preguntes formulades, escau aportar informacions generals sobre el marc en el que s’inscriu l’esdeveniment que ha succeït, perquè aquestes informacions generals concerneixen, en major o menor mesura, les onze preguntes que el M.I. Sr. Pere LÓPEZ formula: En data 25 de novembre de 1990 el Sr. Antoni CACHAFEIRO FILLOY presentà davant del Govern una sol·licitud per executar un desmunt a la zona coneguda com “La Portalada”, a la parròquia de Sant Julià de Lòria (davant del Centre Comercial “Punt de Trobada”). Prèviament l’obra havia...

Resposta a les preguntes relatives a les requalificacions de la graella salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública

Crea: 09/05/2019 - 11:39
L'edifici de Govern.
1. Quin ha estat el procediment emprat? Sobre la base de quina norma? El procediment emprat per a la revisió de llocs de treball s’ha iniciat a partir de les demandes efectuades per part dels secretaris d’Estat o Directors dels departaments de l’Administració general adreçades al responsable de la Secretaria d’Estat de Funció Pública i del Departament de Funció Pública. Aquestes demandes han estat presentades al secretari d’Estat o responsable del Departament de Funció Pública, acompanyades d’una modificació de la descripció del lloc de treball. Una vegada el Departament de Funció Pública ha...

Respostes a les preguntes que es formula en relació a la participació d’Andorra en la 58a Biennal d’Art de Venècia del 2019

Crea: 08/27/2019 - 00:00
El pavelló d'Andorra (SFGA).
P1) Quins són els conceptes que encara no han estat adjudicats i quins seran els seus imports? En aquests moments queden per adjudicar els treballs i els serveis corresponents al desmuntatge i al tancament del pavelló i el retorn de les obres a Andorra. Els treballs i serveis pendents d’adjudicar són: els desplaçaments, els vols, l’allotjament, l’embalatge i el transport de les obres, els treballs per retornar el pavelló al seu estat original i les despeses corrents com telèfon, connexió wi-fi, neteja final i treta de brossa. No podem donar una xifra exacta atès que estem planificant el...

Respostes a les preguntes sobre els darrers concursos de selecció de personal efectuats pel SAAS

Crea: 12/18/2018 - 16:48
Les dependències del SAAS (SAAS).
Motivació En els darrers mesos, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha realitzat diferents concursos per cobrir places de personal vacants o de nova creació, entre elles diverses que corresponen a càrrecs que han de tenir una gran importància en l’esquema directiu de l’entitat, com ara el cap de comptabilitat, el cap d’àrea de Personal, el cap d’àrea de Finances i el psicooncòleg entre altres. En diversos d’aquests concursos, i malgrat que l’edicte de convocatòria fixi com a requisit el fet de tenir “nacionalitat permanent andorrana”, les persones finalment seleccionades han estat, en algun...

Respostes a les preguntes relatives al seguiment de la desigualtat a Andorra

Crea: 10/24/2018 - 16:24
1.- Quins indicadors o índex relatius a la desigualtat, a la qualitat de vida i a la felicitat dels ciutadans empra Govern en la gestió del dia a dia? El Departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha iniciat l’Enquesta de condicions de vida (ECV), operació estadística harmonitzada dins de la Unió Europea que té com a objectiu obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social. Aquesta enquesta, definida en el programa “Estadística 2018” amb el codi d’activitat A163, permet extreure indicadors com la taxa del risc de...

Respostes a les preguntes relatives a dades educatives

Crea: 10/17/2018 - 17:15
L'escola andorrana de segona ensenyança a Encamp.
1. Quin és el nombre total d’alumnes de primària, de secundària, de batxillerat, formació professional, universitari, altres al país? Estudiants a Andorra curs 2017/2018 Nivell Alumnes Maternal 2204 Primera Ensenyança 4325 Segona Ensenyança 2985 Batxillerat 1040 Ensenyament professional 488 Universitat d’Andorra (títols oficials) 500 Total 11542 2. Quina és la repartició en cada un dels sistemes educatius? Es demanen les dades globals però també per curs ja que la repartició dels diferents nivells no és idèntica en tots els sistemes educatius. Sistema educatiu Nivell Curs Total Andorrà...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites