Partit Socialdemòcrata

Qui més té, ha de pagar més

Crea: 03/28/2019 - 12:27

Tribuna d'opinió de Pere López i Gerard Alís publicada al Diari d'Andorra (28-3-2019)

La campanya electoral ja ha començat i un cop més la fiscalitat no és un tema cabdal per a alguns partits polítics, però per al PS sí que és un dels eixos primordials de l’estructura social i econòmica del país.
 
Nosaltres creiem que s’ha d’actualitzar l’actual sistema tributari del nostre país; aquest ha d’estar basat en la justícia i l’equitat, acomplint el nostre text constitucional on s’estableix que “tothom ha de contribuir a les arques públiques segons la seva capacitat econòmica” (art. 37), i ho volem fer com sempre hem treballat els socialdemòcrates, a través de lleis fiscals pensades en el benefici de tothom.
 
El que proposem és molt clar: qui més tingui ha de pagar més. Això no vol dir que vulguem pujar la pressió fiscal a la ciutadania; el que volem és que hi hagi una aplicació fiscal justa, equitativa i progressiva.
 
La nostra proposta amb relació al que tenim ara establert suposa un augment del tipus a l’impost de societats, perquè el que farem és eliminar algunes de les deduccions fiscals que va introduir el Govern de DA a dita figura tributària.
 
També volem optimitzar l’IRPF en matèria de dividends i del pagament de la tributació dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) –més conegudes popularment com a sicavs-; però no només pròpiament com a societats, sinó també en el moment de la distribució dels beneficis, perquè aquests són ingressos que l’Estat no recapta i que, en realitat, fa que les persones no tributin, perjudicant els que sí que ho fan, a la majoria de la ciutadania.
 
És justament aquí on podeu veure que hi ha una escletxa social i econòmica en la societat andorrana. Hi ha persones que no tributen res i no contribueixen a les arques de l’Estat, malgrat percebre ingressos considerables gràcies a aquestes entitats, i, en canvi, després tenim aquells que paguen els seus impostos perquè creuen en el seu deure per fer una societat per a tothom.
 
Per això, el que farem és impulsar un pla contra el frau fiscal, destinat a aquells que no paguen o mai han declarat. No pot ser que hi hagi gent que des de l’any 2010 no hagi presentat una declaració i el Govern no obri un expedient, quedant-se de braços plegats. Per tant el nostre pla contra el frau fiscal començaria amb aquests tipus d’evasors.
 
Així mateix, modificarem la llei que tipifica el delicte fiscal de frau, perquè avui a Andorra només es considera penal una defraudació tributària superior als 75.000 euros sense tenir en compte les circumstàncies que han portat a aquesta infracció. És per això que, des del PS, proposem una diferenciació basada en tres llindars: el frau voluntari (75.000 euros), l’ocultació d’ingressos (25.000 euros) i hem de tenir a una tolerància zero per la no presentació de declaracions d’impostos. Aquestes són necessàries perquè reflecteixen la trista realitat del nostre país: des de gent que només entra a la nostra economia perquè vol beneficiar-se’n per obtenir deduccions fiscals fins a aquells que no estan presentant les seves declaracions fiscals.
 
A través de totes d’aquestes mesures obtindríem entre 30 i 40 milions d’euros addicionals a les arques públiques que ens permetrien fer front a les necessitats socials que té aquest país; com la construcció d’habitatge de protecció oficial, augmentar el pressupost en la promoció cultural o millorar l’atenció sanitària.
 
En definitiva, el que necessitem és tenir un sistema fiscal just i equitatiu, perquè la societat andorrana vol que no hi hagi privilegis a l’hora de contribuir a les arques de l’Estat, per això qui més té ha de pagar més.