Partit Socialdemòcrata

Entrevista a Rosa Gili en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora

Crea: 03/08/2016 - 17:42
La consellera del PS, Rosa Gili.

Entrevista publicada al Bon Dia en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora

¿Què hauria de preveure la llei d’igualtat? 
Aquesta llei ha de donar les eines necessàries perquè ningú estigui discriminat. Hem de ser valents; als països nòrdics et diuen que la igualtat no ve per si sola i que va lligada a l’educació. En la meva opinió personal s’ha de donar incentius fiscals o subvencions a les empreses perquè incentivin aquesta igualtat. El recull de dades estadístiques específiques també és important per veure la diferència salarial que hi ha i determinar quina és la raó. També cal remarcar que el rol de l’administració ha de ser un exemple. Fa poc temps parlaven de paritat i ja no existeix. 
 
¿Quines mesures hauria de tenir la reforma del Codi de relacions laborals en matèria de conciliació laboral i familiar? 
Cal treballar en les empreses per una sensibilitat cap a una adaptació d’horari, cap a una flexibilització. S’haurien d’estudiar mesures que fossin homologables tant per a la mare com per al pare. El teletreball és una manera de produir des de casa que s’ha de promocionar, i afavorir. Cal treballar per objectius i no tant per horaris. Es pot estudiar també donar incentius o ajudes per promocionar aquesta flexibilització. Estem a favor d’ampliar tant els permisos de paternitat com de maternitat i a més donar flexibilitat a les condicions per demanar una excedència. Tot és pel benestar de la societat. 
 
¿Fa falta subsidis econòmics per a famílies monoparentals en situacions precàries? 
La qüestió de les ajudes econòmiques o subsidis ha d’anar lligada al nivell d’ingressos de famílies amb dificultats. En aquest sentit s’ha de demanar agilització en la justícia en qüestions conflictives de separacions. Es podria constituir una bossa econòmica per donar una ajuda més àgil. A més de facilitar la demanda d’ajudes, és a dir agilitzar els tràmits burocràtics perquè les dones no hagin d’anar repetint la seva història a diferents finestretes.