Partit Socialdemòcrata

El PS vol combinar mitges jornades amb les baixes per maternitat

Crea: 05/10/2018 - 11:00
Un nadò a una llar d'infants (T.L. / El Periòdic).

Notícia publicada al Periòdic d'Andorra (10-5-2018)

El PS proposa allargar la baixa de maternitat dels cinc als sis mesos i permetre la compatibilitat de la prestació amb contractes de mitja jornada. La combinació amb la feina es permetria a partir del mes i mig de baixa i es podria allargar fins als 10 mesos. Durant les primeres cinc setmanes s’atorgaria el 100% de la prestació. A partir de la sisena, el pare o la mare podria optar per rebre el 25 o el 50% de l’ajut. 
 
La reducció serviria per allargar el temps de baixa dedicat a la cura del recent nascut. Durant aquests mesos «extra», els progenitors comptarien amb la totalitat del seu sou, ja que cobrarien de l’empresa per la mitja jornada laboral, i sumarien el 50% de la prestació de la CASS. 
 
Aquesta és una de les 78 esmenes  que la formació ha presentat sobre la nova llei de relacions laborals. «En cap cas és més car per a la CASS. Serà el mateix i afavorirà la conciliació familiar», va remarcar ahir la consellera general del PS, Rosa Gili. 
 
Treballar amb més de 65 anys
D’altra banda, el grup també va plantejar que el contracte laboral no s’extingeixi als 65 anys per permetre que les persones de més edat puguin continuar treballant. «Pot causar perjudicis a la gent gran que vol continuar treballant i no pot subsistir només amb la pensió de la CASS», va comentar el socialdemòcrata Gerard Alís, que vol que si se segueix treballant, no sigui en base a un nou contracte, per evitar la «precarització». 
 
Sobre l’acomiadament lliure, el PS està d’acord amb DA a l’hora de reduir de tres mesos als 30 dies el període mínim de preavís de l’empresa al treballador acomiadat. Tot i així, per compensar la reducció, el PS considera que cal augmentar la indemnització. «25 dies per any treballat no són suficients. S’ha de tenir en compte l’antiguitat i per això proposem un escalat que ho tingui en compte», va explicar Alís. 
 
A més, els canvis que planteja la formació a l’oposició també passen per afegir una nova tipologia d’excedència. El grup voldria que aquest dret laboral es concedís a les persones que vulguin exercir un càrrec públic o polític. 
 
Segons Alís, l’excedència s’hauria de garantir per la durada previsible del càrrec. Ara existeixen dos tipus d’excedències: les que es concedeixen per tenir cura de familiars i les que s’atorguen per altres causes, com ara per estudiar. Alís també va fer referència a la necessitat que, un cop es retorni a la feina, es pugui recuperar el lloc de feina i les condicions de què es gaudien abans de marxar temporalment de l’empresa. «El projecte de llei garanteix tornar al mateix grup professional però no deixa clar si es mantindran les mateixes condicions salarials i el mateix lloc», va puntualitzar el socialdemòcrata. 
 
Drets dels eventuals
El text de DA preveu augmentar dels 30 als 90 dies el període mínim que ha de passar des del moment en què finalitza un contracte temporal i en què comença un altre de la mateixa durada. A partir del tercer contracte consecutiu, el treballador passa a tenir la condició d’empleat indefinit. El PS demana que es torni a fixar el límit de 30 dies perquè no es consideri un encadenament de contractes de curta durada. 
 
A més, a proposta de la plataforma Acció Feminista demanen al Govern que en un any implanti un pla d’igualtat per a empreses. 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS