Partit Socialdemòcrata

El PS demana sobre el fons de reserva de jubilació i l’actual estat de les pensions

Crea: 03/22/2016 - 12:17
Alís al Consell General amb Rosa Gili.

Article publicat al Diari d'Andorra

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís ha tramitat via Sindicatura tres demandes d’informació relatives al fons de reserva de jubilació (FRJ) i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
 
El parlamentari adscrit al grup mixt vol tenir més dades de les despeses que s’imputen a la primera de les entitats en el pressupost pel 2016. També vol tenir el detall de les pensions que s’estan pagant actualment. Les dues primeres demandes d’informació van dirigides al fons de reserva, tot i que també són extensives a la CASS en cas que la documentació sol·licitada obri en poder d’aquesta segona entitat. 
 
Una d’elles, segons indica el PS en un comunicat de premsa, pretén aconseguir el màxim de dades sobre les obres previstes al pressupost per a l’enderrocament de l’antiga clínica de Santa Coloma, unes actuacions que suposen un cost d’1,245 milions per al fons. En concret, Alís reclama que se li trametin les còpies dels títols de propietat de les finques, amb “totes les càrregues existents” i els plànols de les par­cel·les. També vol tenir accés als informes de riscos geològics que afecten la zona i el que va elaborar l’empresa Euroconsult el juliol del 2012 i que, segons el pressupost, justificaria la decisió de tirar a terra l’edifici.  
 
La segona demanda d’informació fa referència al conveni de gestió signat entre la CASS i el FRJ i pel qual aquest darrer hauria de pagar 250.955 euros. El PS sempre ha defensat que aquesta xifra és “excessiva”, i denuncia que “encara no se’ns ha justificat”. Per això, Alís vol obtenir una còpia dels informes que avalin els diners que el FRJ ha de pagar a la CASS en concepte de convenis per a serveis de gestió durant el 2016. 
 
La darrera de les demandes fa referència a les pensions de jubilació atorgades actualment per la CASS. Vol saber quantes s’estan pagant i que aquesta dada sigui desglossada en trams.