Partit Socialdemòcrata

Les patronals i els drets socials

Crea: 02/20/2020 - 00:00

El dia 3 de febrer, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) van presentar al cap de Govern i al secretari d’Estat d’Afers Europeus un document conjunt en relació amb les negociacions de l’acord d’associació amb la UE.

Aquest document, titulat L’empresariat andorrà davant l’acord d’associació amb la Unió Europea. Condicions mínimes per un acord, parla de les exclusions explícites en referència als drets socials. Ens diu la patronal que cal excloure explícitament de l’acord la fiscalitat i els drets socials dels treballadors. Ens diu la patronal que “cal mantenir una fiscalitat baixa compatible amb l’estructura social existent” i que “cal mantenir la seva sobirania social per gestionar els drets socials de la població i mantenir i desenvolupar el seu model específic, adaptat a les seves dimensions i possibilitats”.

En definitiva, com diu el company Esteve López, “la triple patronal demana que no vol pagar impostos i que, atès que les possibilitats de l’Estat per desenvolupar polítiques socials seran petites per la manca de recursos (les “possibilitats del país” que ells diuen), Andorra no pot assumir cap acord en matèria de drets socials”.

El raonador del ciutadà, Marc Vila, a qui hem d’agrair i felicitar, va considerar, contràriament al  a allò que demanen els empresaris, que amb motiu de l’acord d’associació amb Europa cal aprofundir en els drets socials, “els quals encara avui no estan prou ben regulats a Andorra”, i desencallar temes pendents com les reserves actuals a la Carta Social Europea, els Drets Laborals o el subsidi d’atur. Al seu parer, s’ha de fer justament el contrari del que demanen les tres grans agrupacions empresarials del país. 

Des del Partit Socialdemòcrata, ens mostrem sobtats perquè una “entitat de dret públic i que rep una subvenció de diners públics i que la seva funció és la defensa de l’interès general de l’activitat econòmica” com la Cambra es dediqui a aquest vessant “més de patronal”, perquè en l’escrit de les organitzacions empresarials es demani que en l’acord d’associació s’expliciti que “en queda fora la regulació dels drets socials”, fet que evidencia que no es coneix el que és l’acord d’associació.

És lamentable que tres grups empresarials que tenen tanta capacitat de pressió sobre el Govern facin aquest tipus de posicionaments.

En l’actual Unió Europea, els drets socials es defensen de la mateixa manera que els drets individuals. És urgent que comenci a circular a tots els nivells la informació relativa a l’acord perquè tothom sàpiga els temes de què s’està parlant i els diferents àmbits de la negociació a efectes de poder fer les aportacions que consideri, però amb coneixement de causa.