Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en el debat de presa en consideració de la llei d'informació alimentària i nutricional

Crea: 10/20/2016 - 17:01
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Començo avançant que els consellers socialdemòcrates votarem a favor de la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentaria i nutricional. Creiem que aquesta llei és de gran importància com a eina per protegir la salut dels nostres ciutadans i alhora garantir la informació dels consumidors. Avui és un fet reconegut la important relació existent entre alimentació i salut; alhora, també està contrastat l’augment d’intoleràncies i alegries diverses, en la població mundial, i també a Andorra. Ens sembla clar que per evitar els riscos per la vida que una al·lèrgia pot...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la presa en consideració de la llei de partits polítics i finançament electoral

Crea: 10/20/2016 - 16:18
Rosa Gili, durant una sessió de Consell.
El nostre grup parlamentari donarà suport a la presa en consideració de la modificació de la llei qualificada de partits polítics i finançament electoral. Ho farem perquè és una evidència que ens hem d’adaptar a les recomanacions del GRECO, màxim organisme del Consell d’Europa contra la Corrupció. La llei 19/2014 es va elaborar amb l’objectiu de seguir aquestes indicacions. Segurament la celeritat que es va imposar en aquell treball legislatiu, lligada també a l’acumulació de lleis de la darrera legislatura van pressionar un treball que amb més serenitat s’hauria pogut de millor manera...

Intervenció de Gerard Alís en defensa del conveni d'assistència fiscal

Crea: 07/29/2016 - 11:33
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Sotmetem a debat d’aquesta cambra la ratificació del Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol de 2010. Com, ja en resulta del seu nom, el referit conveni té per objectiu establir mecanismes de cooperació internacional per lluitar contra l’evasió i el frau en matèria fiscal. És un instrument multilateral que defineix les diferents formes de cooperació en aquell àmbit, i ha esdevingut el nou estàndard internacional per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, especialment en el que respecta a l’aplicació de l’estàndard OCDE en relació a l...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei d'immigració

Crea: 07/29/2016 - 11:22
El conseller general del PS, Gerard Alís.
La llei qualificada d’immigració preveu les diverses tipologies d’autoritzacions de residència i treball a les quals els no nacionals poden optar per treballar i/o residir al Principat d’Andorra. La llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, va ampliar la varietat d’autoritzacions, entre altres, fent extensiva l’autorització de residència per estudis, en pràctiques formatives o per recerca, existent fins aleshores, a les activitats d’entrenaments esportius, permetent a més a més que les pràctiques formatives, els entrenaments esportius i les recerques...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de caça

Crea: 07/29/2016 - 11:13
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
No serà cap sorpresa avui, si ratifico el nostre posicionament exposat en aquesta cambra a l’ocasió del debat de l’esmena a la totalitat. El projecte de llei presentat ens va semblar poc seriós i gens exhaustiu. Se’ns va rebutjar la demanda de retorn del text a Govern el passat 26 de maig a fi de reformular-lo i tampoc hi ha hagut cap millora posterior al text en el treball legislatiu. Això doncs, de manera coherent reiterem el nostre rebuig al projecte de llei presentat. Lamentem que no s’hagin tingut en compte les nostres aportacions, com la d’exigir la majoria d’edat per ser titular de la...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena a la llei de caça

Crea: 07/28/2016 - 16:55
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Avui debatem la següent reserva d’esmena que ve arran de la nostra esmena rebutjada en comissió. Demanàvem i demanem afegir una persona més a la comissió de seguiment de la caça representant de les associacions protectores d’animals i de defensa de la natura. Tal com està previst en el projecte de llei, només hi ha una persona malgrat reconeix el Govern que són legítimes tant aquella que representi associacions d’animals com de natura. Per tant, sembla evident poder afegir una persona més a fi d’assegurar la presència i participació de totes les parts interessades. Entenem que és insuficient...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General