Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació del CDI amb Portugal

Crea: 12/01/2016 - 18:11
Gerard Alís, al ple del Consell General.
Novament es proposa a la cambra de ratificar un conveni per evitar la doble imposició, en concret el signat entre el Principat d'Andorra i la República de Portugal. En línia amb els anteriors CDI ratificats pel Consell General, el present conveni segueix els estàndards OCDE i inclouen les particularitats d'ambdós països signataris. Alhora compleix amb la dinàmica iniciada per anar ampliant la xarxa de convenis per evitar la doble imposició; dinàmica necessària per a la internacionalització de la nostra economia. Pel que fa al tractament de les diferents rendes creiem, de manera general...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la llei d'intercanvi automàtic

Crea: 12/01/2016 - 17:51
Alís, al seu despatx.
El proposat dia 28 de juliol de 2016 aquesta cambra va aprovar la ratificació del Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol del 2010. Avui toca debatre la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal que desplega l'aplicació del referit conveni en el nostre país en el que respecta, tal com la denominació del projecte de llei ho indica, en relació a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal. Així, molt resumidament, doncs el ministre ja ha exposat àmpliament el contingut dl text, la llei regula l'abast de la informació...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 12/01/2016 - 17:16
Gerard Alís, al ple del Consell General.
Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de modificació del codi penal. Aquest projecte introdueix modificacions al nostre Codi Penal per tal d'acomplir, d'una banda, les recomanacions efectuades pel GRECO per tal d'adaptar-lo als estàndards internacionals en matèria de corrupció, i d'altra banda, per transposar les disposicions europees en matèria de protecció penal de l'euro de qualsevol altra moneda legalment autoritzada. A més a més s'efectuen modificacions puntuals en relació a les amenaces no condicionals i a la responsabilitat civil subsidiària en...

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat de la llei de col·laboració entre administracions

Crea: 12/01/2016 - 17:06
López, durant una intervenció al Consell General.
Els consellers socialdemòcrates hem presentat aquesta esmena a la totalitat per diversos motius. El principal és que, al nostre entendre, la llei arriba abans que dues que, necessàriament, l'haurien de precedir: la nova llei de Funció Pública i la tan anunciada Llei qualificada de delimitació de competències. Aquesta darrera, present cada vegada en diferents debats. És un nou exemple de la forma de governar del senyor Martí, que a poc a poc s'estén a tot DA. Per una banda, no afronten els veritables reptes, no aporten solucions i el treball legislatiu consisteix a anar fent pedaços sovint per...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de designació de carreteres i de gestió de la xarxa viària

Crea: 12/01/2016 - 13:05
Gili, durant una sessió de Consell General.
Defensa de les reserves d’esmena: Els consellers socialdemòcrates hem presentat cinc reserves d’esmena al Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària i totes elles van en la mateixa línia. Fins avui i seguint el que preveu la llei 7/2005 el traspàs de titularitat de carreteres i les modificacions que s’hi feien s’havien de ratificar sempre per llei. En canvi, el Govern de DA, a través d’aquest projecte de llei pretén poder fer i desfer sense tenir en compte el Consell General. Canviar la titularitat d’una institució a una altra no és un simple intercanvi de títols...

Intervenció de Pere López en defensa de la modificació de la Llei de l'INAF

Crea: 10/21/2016 - 11:28
Pere López, a la tribuna del Consell General (ANA).
Tot just fa dues setmanes debatíem sobre la mateixa qüestió. A més, el text final no ha tingut modificació. Reprendrem, doncs, bona part dels arguments que ja vam dir. Dèiem que la crisi de BPA demanda reaccions que, com dèiem fa uns dies, no estan acabant d’arribar ni per part de Govern ni per part de la comissió especial. Esperem que aquesta tardor siguem tots plegats capaços de començar a posar fil a l’agulla amb les necessitats de reforç del nostre sistema financer i de la seva supervisió. En relació a la qüestió que avui ens ateny, ens sembla que aquest reforç passa en part perquè al...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General