Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 12/01/2016 - 17:16
Gerard Alís, al ple del Consell General.
Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de modificació del codi penal. Aquest projecte introdueix modificacions al nostre Codi Penal per tal d'acomplir, d'una banda, les recomanacions efectuades pel GRECO per tal d'adaptar-lo als estàndards internacionals en matèria de corrupció, i d'altra banda, per transposar les disposicions europees en matèria de protecció penal de l'euro de qualsevol altra moneda legalment autoritzada. A més a més s'efectuen modificacions puntuals en relació a les amenaces no condicionals i a la responsabilitat civil subsidiària en...

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat de la llei de col·laboració entre administracions

Crea: 12/01/2016 - 17:06
López, durant una intervenció al Consell General.
Els consellers socialdemòcrates hem presentat aquesta esmena a la totalitat per diversos motius. El principal és que, al nostre entendre, la llei arriba abans que dues que, necessàriament, l'haurien de precedir: la nova llei de Funció Pública i la tan anunciada Llei qualificada de delimitació de competències. Aquesta darrera, present cada vegada en diferents debats. És un nou exemple de la forma de governar del senyor Martí, que a poc a poc s'estén a tot DA. Per una banda, no afronten els veritables reptes, no aporten solucions i el treball legislatiu consisteix a anar fent pedaços sovint per...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de designació de carreteres i de gestió de la xarxa viària

Crea: 12/01/2016 - 13:05
Gili, durant una sessió de Consell General.
Defensa de les reserves d’esmena: Els consellers socialdemòcrates hem presentat cinc reserves d’esmena al Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària i totes elles van en la mateixa línia. Fins avui i seguint el que preveu la llei 7/2005 el traspàs de titularitat de carreteres i les modificacions que s’hi feien s’havien de ratificar sempre per llei. En canvi, el Govern de DA, a través d’aquest projecte de llei pretén poder fer i desfer sense tenir en compte el Consell General. Canviar la titularitat d’una institució a una altra no és un simple intercanvi de títols...

Intervenció de Pere López en defensa de la modificació de la Llei de l'INAF

Crea: 10/21/2016 - 11:28
Pere López, a la tribuna del Consell General (ANA).
Tot just fa dues setmanes debatíem sobre la mateixa qüestió. A més, el text final no ha tingut modificació. Reprendrem, doncs, bona part dels arguments que ja vam dir. Dèiem que la crisi de BPA demanda reaccions que, com dèiem fa uns dies, no estan acabant d’arribar ni per part de Govern ni per part de la comissió especial. Esperem que aquesta tardor siguem tots plegats capaços de començar a posar fil a l’agulla amb les necessitats de reforç del nostre sistema financer i de la seva supervisió. En relació a la qüestió que avui ens ateny, ens sembla que aquest reforç passa en part perquè al...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de presa en consideració de la llei d'informació alimentària i nutricional

Crea: 10/20/2016 - 17:01
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Començo avançant que els consellers socialdemòcrates votarem a favor de la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentaria i nutricional. Creiem que aquesta llei és de gran importància com a eina per protegir la salut dels nostres ciutadans i alhora garantir la informació dels consumidors. Avui és un fet reconegut la important relació existent entre alimentació i salut; alhora, també està contrastat l’augment d’intoleràncies i alegries diverses, en la població mundial, i també a Andorra. Ens sembla clar que per evitar els riscos per la vida que una al·lèrgia pot...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la presa en consideració de la llei de partits polítics i finançament electoral

Crea: 10/20/2016 - 16:18
Rosa Gili, durant una sessió de Consell.
El nostre grup parlamentari donarà suport a la presa en consideració de la modificació de la llei qualificada de partits polítics i finançament electoral. Ho farem perquè és una evidència que ens hem d’adaptar a les recomanacions del GRECO, màxim organisme del Consell d’Europa contra la Corrupció. La llei 19/2014 es va elaborar amb l’objectiu de seguir aquestes indicacions. Segurament la celeritat que es va imposar en aquell treball legislatiu, lligada també a l’acumulació de lleis de la darrera legislatura van pressionar un treball que amb més serenitat s’hauria pogut de millor manera...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General