Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari 2016-19

Crea: 01/11/2017 - 11:31
El conseller general del PS, Pere López.
Els consellers del PS hem presentat una esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari presentada pel Govern de DA perquè com exposarem en aquest debat: 1.- La seva presentació sembla que s'ha convertit en un pur tràmit per part del Govern, que ni tan sols s'ha esforçat a fer el que la llei l'obliga i el marc presentat acaba mancant de tota credibilitat. 2.- Evidencia ben clarament el que, al nostre entendre, és el fracàs i la manca de rumb de la gestió pressupostària del Govern de DA. Una gestió pressupostària que no fa altra cosa que acabar reflectint i recollint totes les...

El PS considera que la «situació» de les prestacions s’està complicant

Crea: 12/22/2016 - 19:16
Pere López, al ple del Consell General.
El Partit Socialdemòcrata (PS) entrarà avui a tràmit parlamentari una pregunta escrita sobre els ajuts a l’habitatge de lloguer. I és que segons va detallar ahir el conseller general de la formació Pere López, "la situació" d’aquestes prestacions "s’està complicant", fet que preocupa, "i molt", al PS. "Per una banda, la convocatòria d’edictes s’ha allargat ja en dues ocasions i el Govern no ha donat explicacions", va indicar. A més, "això fa que gent que no formi part de l’anterior convocatòria encara no hi hagi pogut accedir". A més, López va destacar el fet que "s’estan deixant de fer els...

Intervenció de Gerard Alis en el debat de totalitat de les lleis dels cossos especials

Crea: 12/02/2016 - 12:36
Alís, al ple del Consell General.
Debatem avui les esmenes a la totalitat presentades als projectes de llei relatius als cossos especials de policia, de penitenciaris i de prevenció d'incendis i salvaments, que farem de manera conjunta. Compartim en gran part les motivacions arguïdes pel Grup parlamentari lliberal per fomentar les esmenes a la totalitat dels dits cossos. Després d'haver-nos reunit amb diferents membres i representants d'aquells cossos, hi ha hagut una evidència clara i unànime per part de tots i és que malgrat hi va haver un treball previ amb ells, aquells projectes no gaudeixen del gran consens que se'ns...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació de l'acord d'intercanvi amb Itàlia

Crea: 12/01/2016 - 18:32
Els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a la ratificació de l’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la república italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal. Dit acord s’emmarca dins dels compromisos assolits per Andorra l’any 2009, i permet que Andorra intercanviï informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia amb la Republicà Italiana. L’adopció d’aquests acords constitueix doncs un pas més en el camí encetat pel Govern socialdemòcrata cap al transparència i la homologació internacional de l’economia Andorra, que cal anar prosseguint...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació del CDI amb Portugal

Crea: 12/01/2016 - 18:11
Gerard Alís, al ple del Consell General.
Novament es proposa a la cambra de ratificar un conveni per evitar la doble imposició, en concret el signat entre el Principat d'Andorra i la República de Portugal. En línia amb els anteriors CDI ratificats pel Consell General, el present conveni segueix els estàndards OCDE i inclouen les particularitats d'ambdós països signataris. Alhora compleix amb la dinàmica iniciada per anar ampliant la xarxa de convenis per evitar la doble imposició; dinàmica necessària per a la internacionalització de la nostra economia. Pel que fa al tractament de les diferents rendes creiem, de manera general...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la llei d'intercanvi automàtic

Crea: 12/01/2016 - 17:51
Alís, al seu despatx.
El proposat dia 28 de juliol de 2016 aquesta cambra va aprovar la ratificació del Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol del 2010. Avui toca debatre la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal que desplega l'aplicació del referit conveni en el nostre país en el que respecta, tal com la denominació del projecte de llei ho indica, en relació a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal. Així, molt resumidament, doncs el ministre ja ha exposat àmpliament el contingut dl text, la llei regula l'abast de la informació...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General