Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Pere López en defensa de l'increment de taxes al tabac

Crea: 02/09/2017 - 17:34
López, durant una sessió al Consell General.
Començo per anunciar el nostre vot favorable a la modificació de les taxes. No és cap sorpresa quan es tracta de temes d'homologació i d'encaix internacional. Malgrat això, m'agradaria fer dues reflexions. Primer, cal recordar la connotació d'encaix que el conjunt de la imposició sobre el tabac té per la necessitat de mantenir un correcte diferencial de preu, un mecanisme que permet reduir males pràctiques que han suposat greus problemes i que encara són presents en algunes de les reunions internacional. En segon lloc, destacar a la rellevància dels ingressos que suposa aquesta taxa. Aquest...

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat del pressupost 2017

Crea: 01/13/2017 - 13:27
López, durant una intervenció al Consell General (ANA).
Els tres consellers del Partit Socialdemòcrata hem presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per a l'any 2017 per mostrar les diferències entre vostès i nosaltres quant a les prioritats de despesa. Essent tan recent el debat monogràfic de polítiques socials (celebrat el passat mes de novembre) segurament no sembla gaire necessari justificar massa els motius de la presentació de l'esmena a la totalitat. El nostre no és un país en què pagar pensions de 600 ó 700 euros a persones que han treballat 40 anys sigui una situació que es pugui acceptar. I no parlem de les pensions...

Intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari 2016-19

Crea: 01/11/2017 - 11:31
El conseller general del PS, Pere López.
Els consellers del PS hem presentat una esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari presentada pel Govern de DA perquè com exposarem en aquest debat: 1.- La seva presentació sembla que s'ha convertit en un pur tràmit per part del Govern, que ni tan sols s'ha esforçat a fer el que la llei l'obliga i el marc presentat acaba mancant de tota credibilitat. 2.- Evidencia ben clarament el que, al nostre entendre, és el fracàs i la manca de rumb de la gestió pressupostària del Govern de DA. Una gestió pressupostària que no fa altra cosa que acabar reflectint i recollint totes les...

El PS considera que la «situació» de les prestacions s’està complicant

Crea: 12/22/2016 - 19:16
Pere López, al ple del Consell General.
El Partit Socialdemòcrata (PS) entrarà avui a tràmit parlamentari una pregunta escrita sobre els ajuts a l’habitatge de lloguer. I és que segons va detallar ahir el conseller general de la formació Pere López, "la situació" d’aquestes prestacions "s’està complicant", fet que preocupa, "i molt", al PS. "Per una banda, la convocatòria d’edictes s’ha allargat ja en dues ocasions i el Govern no ha donat explicacions", va indicar. A més, "això fa que gent que no formi part de l’anterior convocatòria encara no hi hagi pogut accedir". A més, López va destacar el fet que "s’estan deixant de fer els...

Intervenció de Gerard Alis en el debat de totalitat de les lleis dels cossos especials

Crea: 12/02/2016 - 12:36
Alís, al ple del Consell General.
Debatem avui les esmenes a la totalitat presentades als projectes de llei relatius als cossos especials de policia, de penitenciaris i de prevenció d'incendis i salvaments, que farem de manera conjunta. Compartim en gran part les motivacions arguïdes pel Grup parlamentari lliberal per fomentar les esmenes a la totalitat dels dits cossos. Després d'haver-nos reunit amb diferents membres i representants d'aquells cossos, hi ha hagut una evidència clara i unànime per part de tots i és que malgrat hi va haver un treball previ amb ells, aquells projectes no gaudeixen del gran consens que se'ns...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació de l'acord d'intercanvi amb Itàlia

Crea: 12/01/2016 - 18:32
Els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a la ratificació de l’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la república italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal. Dit acord s’emmarca dins dels compromisos assolits per Andorra l’any 2009, i permet que Andorra intercanviï informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia amb la Republicà Italiana. L’adopció d’aquests acords constitueix doncs un pas més en el camí encetat pel Govern socialdemòcrata cap al transparència i la homologació internacional de l’economia Andorra, que cal anar prosseguint...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General