Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per reduir el nombre d'eventuals

Crea: 02/13/2017 - 19:47
Rosa Gili, intervenint al Consell General.
Període de crisi, moments difícils, és una evidència que és el que portem temps vivint. Però això en cap cas justifica sacrificar tota una generació de joves (i no tant joves) que treballen per l'administració pública en una situació més que precària i d'inseguretat total. Persones que porten anys, algunes més d'una dècada. treballant per l'interès general sense cap valorització, sempre a la banda mínima del nivell de classificació de salaris i amb la pressió extrema que provoca la incertesa de no veure's renovat el contracte. En preguntes escrites que vam fer a Govern vam demanar informació...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per recuperar la figura del funcionari

Crea: 02/13/2017 - 19:37
Rosa Gili, durant una entrevista a RNA (RTVA).
Fa dos anys i mig s'aprovava en aquesta sala, la llei de regulació i creació del pla de pensions de la funció pública. Per la porta del darrere, un cop més, el Govern de DA feia un canvi transcendental fent desaparèixer la figura del funcionari en l'administració general. En les noves incorporacions als departaments d'Exteriors, de Cultura, Medi Ambient, Tràmits i molts altres; i també en el cos especial d'Educació ja no arribarà cap més funcionari. Així DA trencava l'estructura general de la Funció Pública andorrana, regulada per la Llei del 2000. Segons la llei dels Demòcrates cap més nou...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la partida per millores informàtiques a Tributs i Fronteres

Crea: 02/13/2017 - 19:29
Alís, al ple del Consell General.
Debatrem ara la reserva d'esmena número 5, que consisteix en l'esmena número 32 de l'informe del ponent, que fou presentada pels socialdemòcrates. La implementació de l'IRPF al nostre país ha culminat la reforma fiscal, dotant Andorra d'un marc fiscal homologable a nivell internacional. El desplegament legislatiu ha de ser seguit, però, d'altres mesures que permetin l'aplicació efectiva i eficaç d'aquell nou marc fiscal. Una d'aquestes mesures ha de ser dotar l'Agència Tributària d'un sistema informàtic que permeti facilitar i simplificar al màxim les declaracions fiscals i alhora evitar...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Crea: 02/13/2017 - 19:22
Alís, al ple del Consell General.
Com s'ha dit debatrem ara la reserva d'esmena número 5, que consisteix en l'esmena número 31 de l'informe del ponent, que fou presentada pels socialdemòcrates. L'anàlisi del projecte de llei del pressupost ens va permetre constatar que s'havia reduït la partida destinada a sufragar les despeses per a controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques de la intervenció general. Dita partida ens sembla fonamental per una acurada gestió dels cabals públics. La mateixa permet a la intervenció general del Govern fiscalitzar totes aquelles entitats i organismes que reben finançament de l'...

Intervenció de Gerard Alís en el debat sobre la modificació de la llei del cos de policia

Crea: 02/09/2017 - 19:01
Alís, durant una entrevista a RNA (RTVA).
Després del debat sobre la reserva d'esmena que hem presentat, toca entrar a debatre l'adopció del projecte de llei presentat pel Govern per la modificació de la llei del Cos de Policia. Començo avançant-los que els socialdemòcrates no donarem suport al text que se'ns proposa. Fa una mica més d'un parell de mesos debatíem en aquesta Cambra l'esmena a la totalitat presentada contra el text que avui se sotmet a aprovació. En aquella ocasió ja vàrem evidenciar les mancances del text, que vàrem resumir en tres grans eixos: • Primer el règim disciplinari ens sembla desproporcionat. Ho deixo aquí...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de les reserves d'esmenes sobre el règim sancionador de la llei de policia

Crea: 02/09/2017 - 18:44
Alís, a Casa de la Vall.
Els consellers socialdemòcrates hem presentat a la cambra diverses reserves d'emeses que creiem mereixen un debat específic en aquest plenari. Les mateixes però seran tractades de manera global per quan totes afecten el nou règim disciplinaria dels membres del cos de policia que el projecte de llei, que després debatrem, introdueix. No donaré lectura del contingut literal de les esmenes, que consten publicades al butlletí del Consell General, procedint únicament a exposar la motivació d'aquestes. Vull recordar que tal com ja vàrem posar de manifest davant d'aquesta cambra a l'ocasió del debat...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General