Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del saig i del codi de l'administració

Crea: 04/21/2017 - 11:41
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Sotmetem a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. La llei 43/2014, creava la figura del saig al Principat, com a executor privat de les resolucions judicial i administratives això com els actes administratius ferms, relatius a obligacions dineràries. Entrada en vigor la referida llei, i tal com resulta de l'exposició de motius del projecte de llei, les competències del Saig s'han desplegat sense...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les lleis del cos de bombers i del cos de penitenciaris

Crea: 04/21/2017 - 11:20
Alís conversa amb Pere López (E.Comellas / CG).
Fa un parell de mesos sotmetíem a aquesta cambra el projecte de llei de modificació de la llei del cos de policia. No sorprendrà sense dubte que la meva intervenció respecte dels dos textos que avui sotmetem a debat vagi en la mateixa línia. Cal recordar que en el moment del debat de l'esmena a la totalitat d'aquests textos, destacàvem diverses mancances les quals vàrem resumir en tres grans eixos: • Primer, el règim disciplinari ens sembla desproporcionat. Ja en vàrem discutir a l'ocasió de debat en relació al cos de policia, seguim pensant que s'imposa un règim disciplinari extremadament...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la presa en consideració de la llei de llibertat sindical

Crea: 04/21/2017 - 11:04
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Els tres consellers socialdemòcrates presentem avui en aquesta sala una proposició de llei qualificada de llibertat sindical i posteriorment en debatrem la seva presa en consideració a tràmit parlamentari. Tot i que el verb "debatrem" serà avui una paraula simbòlica, ja que ahir en roda de premsa els consellers demòcrates ja ens van resumir en poca estona el resultat de tot el que podrem fer o dir avui aquí. Així, la proposició de llei que analitzarem avui busca desenvolupar més àmpliament l'article 18 de la nostra Constitució a fi de permetre un millor desenvolupament del dret sindical que...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de presa en consideració de la llei d'empreneduria

Crea: 03/29/2017 - 19:24
Alis amb Gili i López, al Consell General.
La llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, que els socialdemòcrates hem presentat pretén ser l'eina fonamental per l'impuls de l'emprenedoria a Andorra. La crisi econòmica iniciada l'any 2008 a la major part de països desenvolupats, i a Andorra també, ha comportat per moltes persones la necessitat de reinventar-se, de convertir-se en empresaris, i això ja sigui per desenvolupar de forma autònoma allò que venien fent de forma assalariada, sigui per explotar una idea o un invent propis, en resposta als canvis de la nostra societat. Partint d'aquest...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per reduir el nombre d'eventuals

Crea: 02/13/2017 - 19:47
Rosa Gili, intervenint al Consell General.
Període de crisi, moments difícils, és una evidència que és el que portem temps vivint. Però això en cap cas justifica sacrificar tota una generació de joves (i no tant joves) que treballen per l'administració pública en una situació més que precària i d'inseguretat total. Persones que porten anys, algunes més d'una dècada. treballant per l'interès general sense cap valorització, sempre a la banda mínima del nivell de classificació de salaris i amb la pressió extrema que provoca la incertesa de no veure's renovat el contracte. En preguntes escrites que vam fer a Govern vam demanar informació...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per recuperar la figura del funcionari

Crea: 02/13/2017 - 19:37
Rosa Gili, durant una entrevista a RNA (RTVA).
Fa dos anys i mig s'aprovava en aquesta sala, la llei de regulació i creació del pla de pensions de la funció pública. Per la porta del darrere, un cop més, el Govern de DA feia un canvi transcendental fent desaparèixer la figura del funcionari en l'administració general. En les noves incorporacions als departaments d'Exteriors, de Cultura, Medi Ambient, Tràmits i molts altres; i també en el cos especial d'Educació ja no arribarà cap més funcionari. Així DA trencava l'estructura general de la Funció Pública andorrana, regulada per la Llei del 2000. Segons la llei dels Demòcrates cap més nou...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General