Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Pere López en el Debat d'Orientació Política 2017

Crea: 09/14/2017 - 16:45
Pere López, al seu escó del Consell General.
Un any més i un nou debat d'orientació política; enguany al mes de setembre; i un altre any més ens ha repetit les mateixes frases boniques i les declaracions d'intencions. Un discurs com cada any; llarg, més aviat avorridot, i més ple de continent i més buit de contingut. De fet tots sabem en realitat el que a vostè li agrada és el dia d'ahir; el discurs, el que podríem anomenar el seu monòleg d'orientació política. Per tant, vista aquesta reiteració potser sí que al final, senyor Martí, li haurem d'agrair que ens canviï cada any les dates i no només la data sinó, fins i tot, el moment de l'...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la Llei general de l'allotjament turístic

Crea: 07/17/2017 - 12:12
La consellera general del PS Rosa Gili (E.Comellas / Consell General).
Reserves d’esmena 1, 2 i 7 Els socialdemòcrates presentem avui set reserves d'esmena perquè aquestes van ser rebutjades en comissió i perquè considerem que tracten aspectes importants que han de ser debatuts en el plenari. De fet, de les 44 esmenes presentades pels consellers socialdemòcrates, els consellers demòcrates ens n'han rebutjat 40 en comissió. Tan sols tres amb poca rellevància van ser transaccionades i una la vam retirar. El dia d'avui encara no entenem que tot i haver rebut felicitació pública en plena sessió per part del ministre per les nostres esmenes cap d'elles no hagi sigut...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 07/14/2017 - 13:13
Alís, al ple del Consell General.
El projecte de llei de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal té per objectiu continuar implementant en el nostre ordenament les recomanacions internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig, les quals requeriren una modificació o complementació de les tipificacions penals dels delictes associats. Així s'incorporen al nostre ordenament les recomanacions del GAFI, i es dóna compliment als compromisos i recomanacions rebudes per Andorra en el marc del Moneyval. Sense entrar al detall del text, per quan ja ha estat exposat, destacaré dos...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de lluita contra el blanqueig

Crea: 06/23/2017 - 12:38
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Com s'ha dit sotmetem a consideració de la Cambra el projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta nova llei, que deroga les disposicions vigents en aquesta matèria, té per objectiu implementar en el nostre ordenament els darrers principis internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig de diners i del finançament del terrorisme i alhora refondre en un text específic la legislació aplicable; així s'incorporen tant les disposicions normatives de la Unió Europea (donant així compliment als compromisos...

Intervenció de Rosa Gili en el debat monogràfic sobre Sanitat

Crea: 06/09/2017 - 10:45
Rosa Gili, durant una intervenció (E.C. / Consell General).
La primera ministra de sanitat de DA, la Sra. Cristina Rodríguez, que ja havia sigut titular de la cartera durant el mandat anterior i per tant, coneixia el sistema i la casa, anunciava en la seva primera compareixença del 7 de novembre del 2011 les línies mestres que havien de conduir la seva tasca. - Governança que havia d’enfortir la capacitat institucional del ministeri, - Qualitat i excel·lència assistencial, - Sostenibilitat i eficiència del sistema (que incloïa entre altres coses, la revisió de la nomenclatura dels pagaments i reemborsaments de la CASS, de la cartera de serveis (2011,...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la proposta d'acord per fer una consulta sobre la importació de residus

Crea: 05/26/2017 - 12:09
La consellera general del PS Rosa Gili (E.Comellas / C.G.).
Avui en aquesta sala, en nom dels Socialdemòcrates, vinc a defensar la necessitat i fins i tot m'atreveixo a dir l'obligació que té el Govern de tots els andorrans de plantejar una consulta popular sobre la importació de residus estrangers. La consulta té com a objectiu que els nostres ciutadans es puguin manifestar a favor o en contra de la importació de residus forans per a incinerar-los a la nostra planta de La Comella. I per això, presentem avui aquesta proposta que esperem rebrà el suport de tots els consellers generals. Ho demanem per moltes raons: Perquè el Govern ha acordat amb...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General