Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en el debat del conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l'ensenyament

Crea: 10/24/2017 - 11:45
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Quan vaig començar anàlisi del Conveni de la UNESCO, relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, anava convençuda que la meva intervenció seria un pur tràmit. Els socialdemòcrates solem donar suport als Convenis Internacionals proposats per Govern. Ara bé, en aquest cas, he de reconèixer l’estupefacció creixent que vaig sentir mentre m’endinsava en el document presentat per l’executiu de DA. Concretament estem parlant d’un Conveni vell de gairebé 60 anys, 57 per ser més exactes, ja que és un Conveni del 1960. Evidentment, tots els organismes de l’ONU ens mereixen...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de règim fiscal de la reorganització empresarial

Crea: 10/24/2017 - 11:33
Gerard Alís durant una sessió al Consell General.
Com venim exposant sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i modificació de diverses lleis afectades. Aquest projecte de llei té per objecte introduir en el nostre ordenament jurídic un règim especial de tributació d'aquelles operacions que afecten la reorganització empresarial, creant una neutralitat fiscal de les mateixes i diferent la tributació al moment en què s'efectua una transacció fora de l'àmbit de la reorganització empresarial definit per la llei. La introducció d'aquest règim fiscal...

Intervenció de Pere López en el Debat d'Orientació Política 2017

Crea: 09/14/2017 - 16:45
Pere López, al seu escó del Consell General.
Un any més i un nou debat d'orientació política; enguany al mes de setembre; i un altre any més ens ha repetit les mateixes frases boniques i les declaracions d'intencions. Un discurs com cada any; llarg, més aviat avorridot, i més ple de continent i més buit de contingut. De fet tots sabem en realitat el que a vostè li agrada és el dia d'ahir; el discurs, el que podríem anomenar el seu monòleg d'orientació política. Per tant, vista aquesta reiteració potser sí que al final, senyor Martí, li haurem d'agrair que ens canviï cada any les dates i no només la data sinó, fins i tot, el moment de l'...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la Llei general de l'allotjament turístic

Crea: 07/17/2017 - 12:12
La consellera general del PS Rosa Gili (E.Comellas / Consell General).
Reserves d’esmena 1, 2 i 7 Els socialdemòcrates presentem avui set reserves d'esmena perquè aquestes van ser rebutjades en comissió i perquè considerem que tracten aspectes importants que han de ser debatuts en el plenari. De fet, de les 44 esmenes presentades pels consellers socialdemòcrates, els consellers demòcrates ens n'han rebutjat 40 en comissió. Tan sols tres amb poca rellevància van ser transaccionades i una la vam retirar. El dia d'avui encara no entenem que tot i haver rebut felicitació pública en plena sessió per part del ministre per les nostres esmenes cap d'elles no hagi sigut...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 07/14/2017 - 13:13
Alís, al ple del Consell General.
El projecte de llei de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal té per objectiu continuar implementant en el nostre ordenament les recomanacions internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig, les quals requeriren una modificació o complementació de les tipificacions penals dels delictes associats. Així s'incorporen al nostre ordenament les recomanacions del GAFI, i es dóna compliment als compromisos i recomanacions rebudes per Andorra en el marc del Moneyval. Sense entrar al detall del text, per quan ja ha estat exposat, destacaré dos...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de lluita contra el blanqueig

Crea: 06/23/2017 - 12:38
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Com s'ha dit sotmetem a consideració de la Cambra el projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta nova llei, que deroga les disposicions vigents en aquesta matèria, té per objectiu implementar en el nostre ordenament els darrers principis internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig de diners i del finançament del terrorisme i alhora refondre en un text específic la legislació aplicable; així s'incorporen tant les disposicions normatives de la Unió Europea (donant així compliment als compromisos...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General