Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en el debat de presa en consideració de la llei de relacions laborals

Crea: 11/27/2017 - 18:16
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
En aquesta primera ronda d'intervencions ens referim a la primera de les proposicions de llei laborals: la reforma del Codi de Relacions Laborals. Vostès, senyors de DA, ens presenten una llei que segons la seva pròpia exposició de motius, busca adaptar-se a l'evolució de les relacions laborals i econòmiques, adaptar-se a l'evolució de la societat i als neguits exposats per les empreses i els treballadors. També pretén dinamitzar i desenvolupar les relacions laborals, ampliar les modalitats de contractació per adaptar-les a les característiques del nostre mercat de treball. Llegit així,...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de modificació de la Llei del Raonador

Crea: 11/27/2017 - 17:34
Gerard Alís, al ple del Consell.
Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei per la modificació de la llei de creació i funcionament del Raonador del ciutadà. Com se’ns ha explicat, aquest projecte de llei té per objecte introduir en la normativa de regulació del Raonador del Ciutadà noves funcions, en concret, les facultats per vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i també de lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància. La introducció d’aquestes noves funcions deriven del conveni relatiu a drets de les persones amb...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del règim fiscal de reorganitzacions empresarials

Crea: 11/27/2017 - 12:54
Alís, al costat de Gili durant una sessió de Consell General.
El projecte de llei que sotmetem a debat pel tràmit d'extrema urgència té per objecte, com venim d'escoltar, la modificació de la llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial que fou aprovada per aquesta cambra. La modificació que es proposa és puntual i té un caràcter tècnic, relatiu a l'aplicació de la llei durant l'exercici fiscal 2017. Com s'ha dit la llei preveia la derogació de la lletra c, de l'apartat 3 de l'article 24 de la llei de l'IRPF amb efectes per l'exercici fiscal 2017. Dit article disposava que no es genera plusvàlua (o menys vàlua) en les aportacions...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de drets i deures dels pacients i de la història clínica

Crea: 10/30/2017 - 12:32
Roa Gili, durant una comissió.
Debat sobre el text global El treball legislatiu d'aquesta llei ha sigut llarg i laboriós, és cert. Però espero que el temps que hi hem consagrat hagi valgut la pena per millorar el projecte de llei presentat per Govern. Els socialdemòcrates vam presentar 68 esmenes, moltes de forma presentant un índex que no hi era i reorganitzant la llei i d'altres de contingut. El nostre fil conductor en aquest treball legislatiu ha sigut d'una part el d'ampliar i clarificar els drets i deures dels usuaris del sistema sanitari i del personal sanitari d'altra part el d'aprofundir en la seguretat d'accés i...

Intervenció de Rosa Gili en el debat del conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l'ensenyament

Crea: 10/24/2017 - 11:45
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Quan vaig començar anàlisi del Conveni de la UNESCO, relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, anava convençuda que la meva intervenció seria un pur tràmit. Els socialdemòcrates solem donar suport als Convenis Internacionals proposats per Govern. Ara bé, en aquest cas, he de reconèixer l’estupefacció creixent que vaig sentir mentre m’endinsava en el document presentat per l’executiu de DA. Concretament estem parlant d’un Conveni vell de gairebé 60 anys, 57 per ser més exactes, ja que és un Conveni del 1960. Evidentment, tots els organismes de l’ONU ens mereixen...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de règim fiscal de la reorganització empresarial

Crea: 10/24/2017 - 11:33
Gerard Alís durant una sessió al Consell General.
Com venim exposant sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i modificació de diverses lleis afectades. Aquest projecte de llei té per objecte introduir en el nostre ordenament jurídic un règim especial de tributació d'aquelles operacions que afecten la reorganització empresarial, creant una neutralitat fiscal de les mateixes i diferent la tributació al moment en què s'efectua una transacció fora de l'àmbit de la reorganització empresarial definit per la llei. La introducció d'aquest règim fiscal...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General