Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la presa en consideració de la proposició de llei de mesures de conflicte col·lectiu

Crea: 11/27/2017 - 18:42
La consellera general del PS, Rosa Gili (Ràdio Valira).
Referent a aquesta tercera i última proposició de llei, la de mesures de conflicte col·lectiu, la primera impressió en llegir-la és la sensació de percebre que encara no s'han desenvolupat correctament els drets laborals i sindicals dels treballadors que DA ja s'està actuant per limitar-los! No fos cas! No fos cas que la gent abusés amb vagues i més vagues, veritat!!! Que cal regular els conflictes col·lectius i el dret a vaga? Sí, però si ha de ser d'aquesta manera, tenim dubtes! Vostès ho fan tot tan complicat, tan controlat, que al final sembla que aporten tots els ingredients perquè les...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de presa en consideració de la proposició de llei d'acció sindical i patronal

Crea: 11/27/2017 - 18:31
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Avui ens toca tornar-ho a dir. Presentar aquesta llei de drets sindicals conjuntament amb la reforma del Codi de Relacions Laborals és un gran desencert. Ja els hi vam dir a l'ocasió del debat de la presa en consideració de la proposició de llei sindical, tramitada pels tres consellers socialdemòcrates i que DA va decidir desestimar. Vostès, amb la seva obsessió de no voler acceptar o debatre proposicions de llei dels altres grups que no siguin el de la majoria, obsessió que ja hem vist moltes vegades, van perdre l'ocasió de fer les coses de manera més eficient i més justa. La pregunta és:...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de presa en consideració de la llei de relacions laborals

Crea: 11/27/2017 - 18:16
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
En aquesta primera ronda d'intervencions ens referim a la primera de les proposicions de llei laborals: la reforma del Codi de Relacions Laborals. Vostès, senyors de DA, ens presenten una llei que segons la seva pròpia exposició de motius, busca adaptar-se a l'evolució de les relacions laborals i econòmiques, adaptar-se a l'evolució de la societat i als neguits exposats per les empreses i els treballadors. També pretén dinamitzar i desenvolupar les relacions laborals, ampliar les modalitats de contractació per adaptar-les a les característiques del nostre mercat de treball. Llegit així,...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de modificació de la Llei del Raonador

Crea: 11/27/2017 - 17:34
Gerard Alís, al ple del Consell.
Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei per la modificació de la llei de creació i funcionament del Raonador del ciutadà. Com se’ns ha explicat, aquest projecte de llei té per objecte introduir en la normativa de regulació del Raonador del Ciutadà noves funcions, en concret, les facultats per vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i també de lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància. La introducció d’aquestes noves funcions deriven del conveni relatiu a drets de les persones amb...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del règim fiscal de reorganitzacions empresarials

Crea: 11/27/2017 - 12:54
Alís, al costat de Gili durant una sessió de Consell General.
El projecte de llei que sotmetem a debat pel tràmit d'extrema urgència té per objecte, com venim d'escoltar, la modificació de la llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial que fou aprovada per aquesta cambra. La modificació que es proposa és puntual i té un caràcter tècnic, relatiu a l'aplicació de la llei durant l'exercici fiscal 2017. Com s'ha dit la llei preveia la derogació de la lletra c, de l'apartat 3 de l'article 24 de la llei de l'IRPF amb efectes per l'exercici fiscal 2017. Dit article disposava que no es genera plusvàlua (o menys vàlua) en les aportacions...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de drets i deures dels pacients i de la història clínica

Crea: 10/30/2017 - 12:32
Roa Gili, durant una comissió.
Debat sobre el text global El treball legislatiu d'aquesta llei ha sigut llarg i laboriós, és cert. Però espero que el temps que hi hem consagrat hagi valgut la pena per millorar el projecte de llei presentat per Govern. Els socialdemòcrates vam presentar 68 esmenes, moltes de forma presentant un índex que no hi era i reorganitzant la llei i d'altres de contingut. El nostre fil conductor en aquest treball legislatiu ha sigut d'una part el d'ampliar i clarificar els drets i deures dels usuaris del sistema sanitari i del personal sanitari d'altra part el d'aprofundir en la seguretat d'accés i...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General