Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la moció per canviar el reglament de baixes de la CASS

Crea: 06/29/2016 - 18:48
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Poca cosa més a dir. Avui demanem sentit comú, retornar les decisions que estan relacionades o bé que afecten l’estat físic i moral de les persones en situació de baixa temporal a qui li correspon: als professionals mèdics. Parem de fer prevaldre decisions administratives i econòmiques i posem la persona al centre del sistema que és on ha d’estar. I això, en cap cas, vol dir malgastar diners públics sinó que vol dir actuar seriosament i amb sentit comú dins d’una societat democràtica i de benestar. Parem de pensar que els qui estan de baixa són majoritàriament simuladors professionals,...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei transitòria de procediments judicials

Crea: 06/29/2016 - 18:33
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Al juliol del 2014 aquesta cambra va adoptar la llei 16/2014 de modificació de la llei transitòria de procediments judicials introduint, entre altres, en el nostre ordenament la possibilitat de sol·licitar la revisió d’una sentència judicial ferma quan una decisió definitiva del Tribunal Europeu dels Drets Humans ha constatat una vulneració d’un dret reconegut en la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans. Dita possibilitat encabia aquells casos en què la decisió del Tribunal europeu hagués recaigut una vegada entrada en vigor la referida llei 16/2014. Tanmateix el Servei d’execució...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de tinença i protecció dels animals

Crea: 06/29/2016 - 17:46
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Sabem que aquest projecte de llei ha estat treballat per Govern amb col·laboració de les associacions protectores d’animals. Ens en felicitem! No obstant, lamentem que malgrat haver esmenat i presentat a la comissió legislativa de sanitat, algunes anomalies, que per nosaltres són evidents i que suposem que probablement no es van veure inicialment, els consellers de la majoria no les han volgut modificar. Amb aquesta llei, tal com s’ha tancat, serà més greu vendre o donar animals sense haver-los declarat o registrat que el fet de maltractar-los, de subministrar-los de manera gratuïta i...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de creació del Col·legi de Tècnics Ortopèdics

Crea: 06/29/2016 - 17:11
Gerard Alís durant una sessió al Consell General.
D’acord al marc general establert en la llei 6/2008 sobre l’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, s’han anat aprovant de manera periòdica la creació dels diversos col·legis professionals que regulen les diverses professions titulades que tenen activitat al nostre país. Seguint la dinàmica iniciada, avui la cambra aprovarà la creació del col·legi professional dels tècnics ortopèdics. Aquest nou col·legi integra tots els professionals del sector ortopèdic que disposen de la titulació acadèmica exigida i que es regularà de conformitat a les premisses...

Intervenció de Pere López en el debat de la llei de creació de l'AQUA

Crea: 06/29/2016 - 13:38
El conseller general del PS, Pere López.
Avui se sotmet a votació la llei de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, l’AQUA, una votació on els tres consellers del PS, si no els sembla malament al grup de la majoria i a Govern ens abstindrem. I explicaré les motivacions si no els sembla malament. Vam presentar diferents esmenes que no van ser tingudes en consideració. No és un tema essencial però tampoc menor. Optàvem per un model d’agència menys públic i menys universitari pel qual s’ha optat. Vam optar perquè l’òrgan rector tingués una major participació del sector privat i del món de la recerca, com...

Intervenció de Pere López en el debat sobre la revocació de la Universitat de les Valls

Crea: 06/29/2016 - 13:14
El conseller general del PS, Pere López.
Coincidirem tots que és un dia trist perquè el tancament d’un centre universitari és una mala notícia. És una circumstància que només pot ser valorada de forma negativa. També hem de dir al senyor ministres que algunes de les seves actuacions en generen, un cop vist tot el procediment, alguns dubtes, sense saber dir-li ben bé el perquè. Hem trobat que la seva compareixença davant la comissió legislativa d’Educació va ser excessivament efectista i potser hagués calgut que fos més asèptica, més neutra. Estic convençut que no parlem de dos bàndols, parlem d’un d’únic. Un cop revisada la...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General