Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la presa en consideració de la llei de partits polítics i finançament electoral

Crea: 10/20/2016 - 16:18
Rosa Gili, durant una sessió de Consell.

Intervenció en debat de presa en consideració de la llei de modificació de la llei de partits polítics i finançamet electoral (20-10-2016)

El nostre grup parlamentari donarà suport a la presa en consideració de la modificació de la llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
 
Ho farem perquè és una evidència que ens hem d’adaptar a les recomanacions del GRECO, màxim organisme del Consell d’Europa contra la Corrupció.
 
La llei 19/2014 es va elaborar amb l’objectiu de seguir aquestes indicacions. Segurament la celeritat que es va imposar en aquell treball legislatiu, lligada també a l’acumulació de lleis de la darrera legislatura van pressionar un treball que amb més serenitat s’hauria pogut de millor manera.
 
Tanmateix ens felicitem que el GRECO reconegui l’avançament en el seguiment de les seves recomanacions;  tot i posar de rellevància alguns punts a millorar.
 
Així, els consellers socialdemòcrates presentarem esmenes parcials a la proposició de llei. 
 
Ho farem per aportar la nostra contribució amb l’objectiu de millorar la llei.
 
 I també per un punt important, relatiu a les subvencions de funcionament dels partits polítics. 
 
Els socialdemòcrates considerem que aquestes subvencions no estan ben regulades . Pensem que aquesta  qüestió és essencial de cara a permetre que tots els partits polítics que compleixen els requisits imposats per la llei tinguin els mitjans per funcionar. Per tant, pensem que cal posar sobre la taula una reflexió acurada en aquesta qüestió i plasmar més clarament en la llei allò que el Greco recomana.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS