Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la modificació de la llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:29
Gili, durant una compareixença davant els mitjans.

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la modificació de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme (17-5-2018)

Anteriorment en el debat de les nostres reserves d'esmena, ja hem anat desgranant tots els punts que lamentem que no s'hagin pres en consideració en aquest projecte de llei.

En el debat del passat.... vam donar suport a l'esmena a la totalitat que va presentar al seu dia el grup liberal i que va ser defensada llavors pel conseller Joan-Carles Camp, component ara de la nova agrupació de consellers del grup mixt.

Pensàvem que era el moment d'analitzar la qüestió, ja que de fet, a l'inici d'aquesta legislatura ja s'havia plantejat la bona predisposició de tots els grups parlamentaris de treballar en una modificació més global de la llei d'ordenació del territori i urbanisme.

Per això vam votar a favor de l'esmena a la totalitat que demanava el retorn del text a Govern.

Aquesta va ser rebutjada però el ministre Jordi Torres va oferir-se públicament en fer un treball d'anàlisi més profund de la llei que molts reclamàvem.

Posteriorment en compareixença a porta tancada al Consell se li va demanar una anàlisi de les esmenes presentades pels diferents grups per veure si així podíem tractar alguna de les qüestions no obertes en el projecte de llei.

Malauradament, tot es va quedar en promeses i en un no res, malgrat que la llei qualificada de competències i transferències dels Comuns i el posterior recurs al Constitucional van allargar el curs del treball i de l'aprovació d'aquest projecte de llei i ens ha portat a fer aquest debat tant temps després.

Per tant, crec que de temps per reflexionar no n'hi ha faltat ni al Sr. ministre ni a tot el Govern col·legiat.

Hem deixat passar una ocasió de revisar la llei del sòl.

De fet, no una, vàries.

La primera: perquè el Govern no va fer la reflexió en l'elaboració del projecte de llei.

La segona: perquè els consellers de la majoria no vam aprovar l'esmena a la totalitat.

La tercera: perquè el ministre no va analitzar tampoc les esmenes proposades amb l'objectiu de revisar la llei i d'anar més enllà dels temes treballats per Govern inicialment.

Avui, no votarem en contra de la modificació de la llei del sòl però tampoc l'aprovarem.

De fet, ens abstindrem en la votació d'aquesta llei.