Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en defensa de l'esmena a la totalitat a la llei de carreteres

Crea: 05/26/2016 - 17:40
Rosa Gili, durant la seva intervenció.

Intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel PS al projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària

Els tres consellers socialdemòcrates presentem avui aquesta esmena a la totalitat perquè el projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària no ens agrada per moltes raons i que si em permeten, aniré desgranant.
No només ens desagrada el contingut, aquell que es pot llegir directament dins dels articles del text, que també ens preocupa; sinó que és també tot el que no diu i pretén fer d'amagatotis el Govern de DA.
 
En aquest projecte de llei, es canvia la regulació de les amplades de les carreteres generals i secundàries i es fan canvis de designació de secundàries a generals, però tal com deia abans, això no es fa directament a través dels articles de la llei sinó que ho fan a través de la validació d'un Pla Sectorial fet per Govern fa més d'un any.
 
Fins avui encara són vigents les antigues ordinacions generals d'abans de la Constitució que segur que poden merèixer una revisió, però el més seriós i correcte hauria sigut fer-ho de manera expressa, reflexionant sobre la idoneïtat de cada un dels canvis plantejats.
 
De fet, la llei 7/2005 no alterava les amplades i preveia una modificació legislativa específica per cada canvi efectuat.
 
Així doncs, i ho reconeix el mateix Govern en les respostes a les nostres preguntes escrites, aquest projecte no canvia per ell mateix les amplades sinó que ho fa a través de la validació del Pla Sectorial de Carreteres publicat durant el període entre dues legislatures amb un executiu en funcions. Curiosa manera de procedir!
 
A més, la norma proposada obre la porta a què a partir d'ara Govern i Comuns tinguin la competència de poder modificar les amplades, ampliant-les o reduint-les "au bon vouloir" del Govern o del Comú de torn, sense cap obligació de comunicar-ho al Consell General i permetent doncs criteris diferents segons les parròquies. Tot això només ens fa que mal pensar i només s'explicaria per alimentar cert clientelisme, al qual ens té acostumats el senyor Toni Martí.
 
Per resumir, una veritable presa de pèl!!!
 
Senyors de DA, tinguin almenys el valor i la transparència d'explicar clarament els seus actes i decisions.
 
Els arguments que explica el Govern per justificar la necessitat d'excloure el Consell General en els canvis viaris són senzillament un atemptat contra la intel·ligència d'aquesta cambra.
 
Amb tot el respecte, senyor ministre d'Ordenament, qualificar el procediment legislatiu d'inamovible, d'incoherència normativa i de rigidesa excessiva; al mateix temps que es pretén justificar la decisió de passar per sobre del Consell General a la situació econòmica actual i a les inquietuds socials del país, al progrés de l'interès públic de la ciutadania i a garantir l'interès general i la funcionalitat de la mobilitat, és surrealista.
 
Però no s'acaba aquí, també s'al·leguen interessos mediambientals i d'estalvi pressupostari, i de manera simultània en el mateix escrit, Govern defineix com a una de les principals justificacions del canvi, la voluntat de disposar d'una fórmula àgil, eficient i REALISTA (i cito paraules textuals de les respostes del Govern). És francament, i no voldria ofendre ningú, senzillament un insult a la feina que fem en aquesta casa.
 
No se m'enfadi senyor ministre, però em sembla una argumentació ridícula.
 
Com si calgués modificar les amplades de les carreteres cada setmana... o potser sí que és el que volen fer. Però llavors diguin-ho clar, ho agrairem tots!
 
Com trobo a faltar aquella transparència "virtual i hipotètica" que tant utilitzen en els seus discursos però que és totalment inexistent en tots els actes de DA!
 
Serà que no poden tirar endavant iniciatives legislatives d'aquest tipus amb la majoria absoluta del grup parlamentari que ens hi dóna suport! Serà que no han arribat fins i tot a utilitzar múltiples vegades procediments d'urgència i d'extrema urgència quan res ho demanava.
 
Tot i que és veritat que seguir el procediment legislatiu demana més feina i segurament donar més explicacions dels seus actes; i això, i no ho dic pel ministre Torres, però és evident que a DA li molesta i l'incomoda.
 
Es justifiquen dels canvis legislatius posant en relleu alguns guardafocs que quedarien regulats per llei: no poder disminuir les amplades de les CG1 i CG2, ja que cobreixen l'itinerari que abasta de frontera a frontera i el rol de la Taula nacional de Mobilitat.
 
Parlem-ne d'aquest òrgan. Li correspon, segons l'article 9 de la Llei 7/2005:
 
Punt b) Informar, amb caràcter preceptiu, d'aquells actes de gestió d'una via compresa en la xarxa bàsica que es proposi dur a terme l'administració titular i que en modifiquin substancialment la capacitat de trànsit de vehicles o la funcionalitat.
 
Punt e) Proposar la modificació de la xarxa bàsica de vials. La proposta serà instrumentada per mitjà d'un projecte de llei del Govern.
 
El passat 2 de març vam demanar a Govern els informes establerts per la Taula de mobilitat referents a la modificació de la xarxa bàsica de vials (ens referíem a canvis de qualificació de carreteres generals a secundàries i a canvi en les amplades de les carreteres).
 
Doncs malgrat en el Pla Sectorial del 18 de març del 2015 es redueix de 20 metres a 15 la CG-3 en el Tram La Cortinada- El Serrat-Pont del Castellar, el mateix per la CG-4 Tram Erts-Port de Cabús i això al mateix temps que s'amplia el Tram de la Desviació d'Encamp a la CG-2 de 13 metres a 15 i, malgrat incorporen com a carretera general el darrer tram de la carretera d'Arcalís, i que per tant, passa a formar part de la xarxa bàsica, la resposta de Govern va ser de tres línies, notificant-me únicament que no els hi constava que la Taula hagués elaborat cap informe en el qual proposés modificar la xarxa bàsica de vials.
 
La pregunta, potser ingènua és de què serveix la Taula de mobilitat. Potser m'ho podrien explicar, senyors de Govern.
 
No sé si el Govern va fer veure que no entenia el què se li demanava, citant-me l'article 9. 1.e al qual jo m'havia referit; em queden dubtes, potser m'ho aclarirà ara el ministre, però en tot cas, tinc molts elements per pensar que sembla que el rol d'aquest òrgan avui dia és més que testimonial.
 
Citar la Taula de Mobilitat com a garantia de futur de cara a evitar males praxis, quan no se'n modifiquen les competències i veient les seves actuacions, em sembla doncs, de nou, un afront als consellers generals que s'han de posicionar avui en relació a aquest projecte de llei.
 
Continuo, si em permeten amb les respostes de Govern a les meves preguntes.
 
S'acaba entrant en els canvis, fora de llei reitero, que preveia el Pla Sectorial de Carreteres.
 
Com a justificació, s'argumenten criteris mediambientals, curiós, no? Ara de cop, el departament d'Ordenament del Territori gestiona el medi ambient, està bé saber-ho!
 
També se'ns diu que els canvis permetran racionalitzar la despesa, també li agafen feina al ministeri de Finances pel que sembla!
 
Tot plegat sona a excuses per no explicar-nos les reals motivacions d'aquests canvis, perquè, sap greu dir-ho però aquestes argumentacions no ens convencen.
 
Un Govern de DA caracteritzat pel seu immobilisme en tants temes fonamentals i que ara perdria el temps amb canviar coses que públicament no semblaven ser un problema. Ningú s'ho creu!
 
Així doncs, he anat desgranant les principals preocupacions que ens genera aquest projecte de llei. Que hauria sigut més senzill definir els seus objectius en poques paraules: el Consell General es desentén i dóna via lliure a Govern i als Comuns per fer el què els hi vingui de gust amb les carreteres del país.
 
Sap greu, senyors de DA, no els hi podem donar suport a aquest projecte de llei de cap manera. No podem permetre l'arbitrarietat en el tema de les carreteres; no podem comprometre decisions futures a canvi de... nosaltres no sabem el què!
 
En tenim poques per ser un país petit, durant molt temps hem patit col·lapses a la nostra xarxa viària com per no donar-li la importància que es mereix decisions de canvis com aquestes.
 
Sap greu la consideració que sembla tenir el ministeri d'Ordenament del Territori de la tasca del Consell General però no ens convencerà en cap cas dels arguments exposats per validar el què pretenen.
 
Per si fos poc, la llei és caòtica en relació a les definicions que s'han d'anar buscant al llarg de tot el projecte de llei per entendre-hi alguna cosa, hi haerrors en els annexos i els noms dels llocs geogràfics estan mal ortografiats. Em queda clar aquí que si bé, Ordenament semblava desitjar prendre-li tasques als departaments de Medi ambient i Finances, no postula per prendre-li el lloc a Cultura!
 
El nostre grup ha presentat 19 esmenes parcials per plantejar una segona oportunitat per rectificar el tir. Malauradament i tant de bo m'equivoqui, senyor Ballestà, sabem que el peix està venut abans de començar i que els consellers demòcrates, tot i els dubtes (almenys dubtes) que espero haver-los transmès, no ens acompanyaran en la votació de l'esmena a la totalitat que avui debatem.
 
Tot i així, faig una crida a la responsabilitat de tots els consellers generals d'aquesta sala i per tant, els demano un vot positiu a aquesta esmena a la totalitat.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS