Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat del pressupost 2018

Crea: 01/12/2018 - 13:09
Pere López, durant una intervenció al Consell General.

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat del pressupost 2018 (11-1-2018)

Els tres consellers del Partit Socialdemòcrata hem presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per a l'any 2018 conjuntament amb 60 esmenes parcials a les que em referiré posteriorment si més no a aquelles més rellevants o significatives.
 
L'esmena a la totalitat s'articula sota la idea global d'un projecte de pressupost que, al nostre entendre, no respon a les necessitats reals del conjunt de la ciutadania encara que potser sí que ho fa (o segurament sí que ho deu fer) en relació als interessos d'una part de l'electorat de DA; després em referiré abastament (com ja vaig fer amb motiu del debat de les mancomunitats, al Debat d'Orientació Política o en preguntes diverses en relació tant al Govern com parapúbliques) a la nova mostra de clientelisme i d'utilització de fons públics amb caràcter partidista que suposa aquest darrer pressupost preparat per DA.
 
Un pressupost que no sabem si és l'últim o no d'aquesta legislatura; vista la deriva agafada per la gestió pública de DA no puc més que manifestar el desig que sigui el darrer.
 
Recuperava aquests dies els darrers informes preparats pel CRES en relació als principals problemes de la població al nostre país:
 
Com tothom estic segur que sap aquest no són altres que:
 
- Preus de l'habitatge (un fracàs entre fracassos de la política demòcrata; en mig de la inacció absoluta i passotisme per part del Govern).
 
- Prestacions socials.
 
- Pensions (amb els efectes de les seves modificacions de l'any 2014).
 
- Salaris baixos.
 
- Transport públic.
 
- Treball i condicions laborals (amb tendència a empitjorar amb la seva proposta de Llei).
 
D'acord amb aquesta llista no ens sembla desbaratat situar a les seves polítiques com les principals responsables dels actuals problemes de la població actual al nostre país.
 
He deixat al marge de la llista de principals problemes de la població el trànsit, perquè aquest és (si m'ho permeten) un cas digne d'estudi. Si alguna cosa ha fet aquest Govern, la que més ha fet i per la que passarà a la història és per fer rotondes i inversió en vies públiques. Per ser exactes, per fer-les, refer-les i tornar-les a fer. I per posar el rètol d'inici d'obra dies just uns dies després de treure el del final. Amb tanta obra, amb tant clientelisme amb una part del sector, amb tant enquitranant, amb tanta rotonda sobre rotonda, han col·lapsat el tràfic del país. Tota una paradoxa.
 
I en tot cas es tracta d'un claríssim i visible efecte de la seva mala gestió i del mal ús de fons públics en les seves mans i una mostra (una entre moltes altres) de com vostès governen únicament des de i per a una part d'aquest país.
Tornant als problemes reals de la població.
 
Habitatge? Quines previsions i quines actuacions hi ha per fer front al que és sense dubte el principal problema del nostre país? Cap!! Bé sí, un agreujament del problema donat l'IPC de final d'any del 2,6% Un IPC que representa gairebé 16 euros més al mes en un pis de 600 euros. Una previsió que el Govern coneixia des de fa temps i en relació al que no ha fet absolutament res. Molt probablement fins i tot alguns es freguen les mans.
 
Volem explicacions; de com davant la greu problemàtica de l'increment dels lloguers, de les dificultats per a moltes persones per pagar els lloguers i arribar a final de mes la resposta del Govern és; aquí teniu un 2,6% d'increment. I quina és també la resposta del Govern cap a petits comerciants i empresaris que també fan tot el que poden per equilibrar els seus comptes i que patiran un increment dels preus dels seus lloguers. Algú creu que podran pujar un 2,6% els seus preus de venda tenint en compte com ha anat la campanya de Nadal? 
 
Els consellers del PS hem presentat una esmena, molt important si més no per nosaltres, de congelació dels preus dels lloguers; una mesura ja adoptada pel Govern del PS i fins i tot al final de la legislatura del Govern liberal que ens va precedir. Una mesura que, segurament, és en part injusta envers propietaris que no s'han aprofitat de la situació generada els darrers anys o que mantenen uns preus de lloguer raonables però que és absolutament necessària vista la problemàtica general dels preus de lloguer tant d'habitatge com de locals comercials.
 
També proposem modificar els terminis de preavís dels contractes de lloguer.
 
I... què ens proposa el Govern per aquesta problemàtica? Res? De veritat? Es poden quedar tan tranquils?
 
Aquest és de nou un altre exemple que vostès governen exclusivament per a una part del país i que els problemes de la gran majoria de ciutadans els preocupen ben poc.
 
Prestacions socials i pensions!! Al nostre entendre un dels punts que han marcat aquesta legislatura és el debat de polítiques socials. Cal que seguim fent pedagogia i recordar una i altra vegada la seva modificació de la Llei de la CASS de l'any 2014. 
 
El nostre no potser un país que es permeti pagar pensions de 600 o 700 euros a persones que han treballat 40 anys, ni que deixi en una situació de marginalitat gairebé el 80% de les persones que pateixen una invalidesa ni que penalitzi econòmicament a les persones que pateixen una malaltia de llarga durada. Ni un país que deixa sense dret a prestacions a persones després d'anys i anys cotitzats per alguna situació sobrevinguda al final de la seva vida  a conseqüència de l'obligació d'haver cotitzat 60 dels darrers 72 mesos.
 
Senyors de DA, no poden haver-hi pensions tan baixes; de cap tipus ni de jubilació, ni d'invalidesa ni cap altra al nostre país.
 
Ni el salari mínim es pot situar en els actuals nivells. Estem a l'espera que el Govern elabori per resolució del Consell a proposta del PS l'estudi del cost de la vida. Aquest any el seu mins increment de l'1,5% es veu gairebé doblat per un IPC del 2,6%.
 
Un nivell d'IPC sobre el que seria bo que ens parles, senyor ministre, mot superior al previst en el pressupost, al d'Espanya i França (1,2%) i que pot comportar problemes de molt tipus.
 
Començant pels seus problemes pressupostaris, increment de lloguers i de preus, pèrdua de competitivitat relativa envers els països veïns per aquest gairebé 1,5% de diferencial d'IPC. Què passarà amb aquest IPC? I què ha passat? I què preveu?
 
No podem compartir doncs la política pressupostària d'un Govern que dóna l'esquena a persones que han treballat tota una vida o que es troben sigui per malaltia o accident en una circumstància d'incapacitat laboral o una invalidesa o també a aquells que no tenen uns ingressos mínims per viure dignament. Algú de vostès podrien viure dignament amb 600, 700, 800 euros al mes?
 
Ja sé que això no els preocupa gaire, ja que segurament es poden permetre el "luxe" de tirar endavant aquestes mesures injustes. Això només és possible per la poca incidència electoral que aquest fet té; moltes de les persones que es veuen més directament afectades segurament no voten, alguns perquè no poden i altres perquè fan part d'aquell grup que (malauradament) pensa que mai res canviarà en aquest país.
 
De fet vostès amb encara no els vots del 8% (8%!!) del total de la població tenen majoria absoluta al Consell General. I per tant el descontentament d'àmplies bosses, de sectors i de col·lectius de la societat sembla que els té ben poc preocupats.
 
Perquè tota aquesta manera de gestionar i de dir que no "hi ha diners" o "que ara no toca" conviu amb un Govern que preveu inversions faraòniques en edificis que no es sap ni que hi anirà dintre. Si us plau, senyor Torres, no adjudiqui The Cloud! També veiem estudis i assessorament tècnics per arreu, uns 15 milions d'euros en total de tots els pressupostos a tràmit; o actuacions en xarxa viària per prop de 21 milions d'euros. En definitiva, un llarg etcètera d'alegries i grandeses pressupostàries. 
 
A més, Amb l'oficina de col·locació a tota marxa: FEDA, STA, CTRASA, AREB, SAAS,CRJ, ADI I les nombroses contractacions per part del Govern. Amb el Govern amb més ministres, càrrecs i complements de la història. 
 
L'actual desgavell en la gestió dels diners públics i dels càrrecs, complements, assessors, coordinadors com mai hi ha hagut i, esperem, mai hi torni a ser.
 
Aquesta és de nou una nova mostra de la seva doble rasant a l'hora de fixar prioritats i que, per si algú tenia encara algun dubte vostès, governen només per a uns quants.
 
Ens preocupa la gestió que s'està fent dels Fons de Reserva de Jubilació i, en aquest sentit, hem presentat esmenes amb l'objectiu de reduir el volum de despesa excessiu i abusiu que es carrega sobre l'ens. La més rellevant i la que té més impacte és l'esmena que proposa reduir per al 2018 el pagament de gairebé quatre milions d'euros a les entitats gestores. En global les esmenes presentades suposen un estalvi d'almenys 2,5 milions d'euros per al fons de reserva de pensions; cal recordar en crear l'entitat, "es va dir que no hauria de generar més despesa en relació a la que hi havia fins llavors". A nosaltres ens semblen moltíssims diners. A vostès, que els fan anar amunt i avall, potser no els ho deu semblar.
 
La política d'inversions és també un clar element que permet evidenciar les diferències entre la proposta de Govern i les nostres i que justifiquen l'esmena a la totalitat que estem debatent.
 
El Govern de DA segueix confiat en un model d'inversions caduc que està centrat molt intensivament en infraestructures. Les inversions estan d'una banda bàsicament centrades en carreteres, asfalt i rotondes i mostren alhora clarament la seva incapacitat de solucionar qüestions com l'heliport, atractius turístics o The Cloud.
 
Lamentem l'absoluta falta de creativitat i la incapacitat d'innovació de les polítiques d'inversió o l'absència d'apostes per projectes innovadors en tots els àmbits (social, mediambiental o tecnològic).
 
En contrapartida a l'Andorra de ciment, d'asfalt, d'obres a la via pública (tot plegat bastant gris), poc creativa, poc solidària, gens innovadora, proposem destinar algunes de les partides a reduir a projectes que mirin cap endavant, que projectin una Andorra més engrescadora, més sostenible, més solidària, que aposta pel creixement i per la diversificació econòmica.
 
Per exemple per a l'estudi per a la creació d'un parc tecnològic d'empreses, per inversió en energies renovables o per posar en valor el medi ambient, creació de carrils per circulació amb bicicleta en diferents infraestructures viàries, inversions per reduir les barreres arquitectòniques actualment existents.
 
Considerem que l'èxit de la diversificació econòmica requereix més mitjans econòmics i una legislació i gestió més moderna i avançada i valenta. Ja vam exposar en el Debat d'Orientació com la seva gestió és en realitat un fre a la diversificació econòmica. Fre amb les seves esmenes a la Llei de cooperatives, el que ha convertit la seva constitució en inviable econòmicament i, per tant, ha condemnat la iniciativa al fracàs.
 
Fre mitjançant les disputes internes en el si del Govern que bloquegen l'arribada de diversos projectes interessants d'inversió estrangera en diferents àmbits.
 
Fre no regulant activitats que poden tenir desenvolupament a Andorra.
 
Fre amb obertures de comerç i de societats que s'eternitzen mesos.
 
I tramitacions també inacabables i que acaben en un calaix d'inversió estrangera.
 
I ja veiem que van pel mateix camí amb una molt bona iniciativa com és la llei de foment de l'emprenedoria i de regulació del crowdfunding.
 
La seva gestió suposa en realitat un fre al creixement econòmic i a les enormes possibilitats i capacitats de desenvolupament i diversificació econòmica que té el nostre país.
 
Cal dir-ho i explicar-ho clarament (especialment a empresaris i emprenedors). Des del PS hem estat i seguim sent innovadors i líders en matèria de foment i diversificació econòmica.
 
I una vegada més, hi ha un ús intensiu de recursos de FEDA i Andorra Telecom. L'única explicació és, al nostre entendre i com ja hem dit amb motiu del marc tributari, la seva incapacitat per equilibrar, tal com va prometre, el pressupost de l'administració general.
 
La seva actitud és eludir una problemàtica actual per empentar-la cap al futur estenent els problemes actuals dels comptes públics (que vostè no sap resoldre) en un futur a FEDA i Andorra Telecom, just tot el contrari del que ha de fer un governant.
 
El pressupost del 2018 preveu també una important entrada d'ingressos a Govern provinent de FEDA i d'Andorra Telecom. Les queixes i deficiències del servei d'Andorra Telecom (deficiències i mancances reconegudes pel mateix Govern en sessions de control parlamentari) requereixen més inversió per part de l'entitat com proposem via esmenes i també de nou demanem que no s'adjudiqui el projecte de The Cloud.
 
L'altra cara d'aquesta aportació milionària al Govern és l'increment de tarifes i les tarifes elevades i cares en servei telefònic i televisió que suposen una dificultat afegida per a moltes famílies per uns serveis que són avui o han de tenir la consideració per a nosaltres de bàsics i nou exemple de com no governen per a tots.
 
I el mateix amb FEDA amb el sentit d'incrementar les inversions per apostar per les energies renovables.
 
Sense aportació als comptes per part de FEDA i Andorra Telecom, el dèficit seria de prop de 60 milions
 
El pressupost i els comptes de l'AREB continuen essent una gran incògnita i hem vist just aquesta setmana a un suplement de crèdit de 3 milions d'euros sobre el que demanarem més informació.
 
Per tot plegat, les diferències entre el pressupost de DA i les nostres propostes són prou rellevants.
 
Ens sembla a més que el projecte de pressupost no dóna solució als problemes reals del país; ni a la crisi econòmica, ni a la situació dels col·lectius amb majors dificultats.
 
No aposta per una major cohesió social, amb vostès les desigualtats i les dificultats econòmiques creixents. 
 
No aposta per la diversificació econòmica. És més, la seva gestió és en realitat un fre a la diversificació econòmica.
 
És un pressupost que és una mostra de la manca de projecte de país per part de DA i de com hem exposat reiteradament d'una forma de govern des d'uns quants i exclusivament per a uns quants descuidant les necessitats, les dificultats i les oportunitats que reclamen moltes persones al nostre país.
 
Per tots aquests motius i els que he anat exposant anteriorment hem presentat els consellers socialdemòcrates una esmena a la totalitat.