Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de presa en consideració de la llei d'informació alimentària i nutricional

Crea: 10/20/2016 - 17:01
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció en el debat de la presa en consideració de la llei d'informació alimentària i nutricional (20-10-2016)

Començo avançant que els consellers socialdemòcrates votarem a favor de la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentaria i nutricional.
 
Creiem que aquesta llei és de gran importància com a eina per protegir la salut dels nostres ciutadans i alhora garantir la informació dels consumidors.
 
Avui és un fet reconegut la important relació existent entre alimentació i salut; alhora, també està contrastat l’augment d’intoleràncies  i alegries diverses, en la població mundial, i també a Andorra. Ens sembla clar que per evitar els riscos per la vida que una al·lèrgia pot comportar i alhora garantir la qualitat de vida i seguretat de l’alimentació d’aquells ciutadans que pateixen una intolerància, s’escau regular la informació alimentaria i nutricional.
 
Doncs bé, ens sembla que, sense perjudici d’aportar precisions i millores en el període d’esmenes, aquesta proposició de llei compleix amb aquells requisits i per això donarem suport a la seva presa en consideració.
 
No puc acabar sense comentar el criteri del Govern respecte d‘aquest text. Sobta que si bé sembla mostrar sensibilitat per la qüestió tractada acabar recomanant que el text no sigui admès a tràmit.  Veiem aquí de nou la manca de coherència i una notable prepotència per part de DA: cal consens i suport a tot allò que el Govern proposa, però ens topem a un no sistemàtic a tota iniciativa de l’oposició, encara que afecti qüestions de salut pública i que se’n comparteixi el fons.
 
Em sembla que caldria que deixéssim a banda afanys de protagonismes i colors polítics, i tots donéssim suport al que considero una bona iniciativa per afavorir els drets dels consumidors i millorar la seguretat alimentària dels nostres ciutadans, especialment d’aquells que pateixen intoleràncies i/o al·lèrgies alimentaries.