Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei de serveis socials i sociosanitaris

Crea: 04/20/2018 - 12:56
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció del conseller general del PS, Gerard Alís, en el debat de la modificació de la llei de serveis socials i sociosanitaris

Com venim d'escoltar aquest projecte de llei té un objectiu molt clar: corregir el redactat de l'article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, que fou modificat mitjançant a llei del pressupost de l'any 2017, en concret la llei 3/2017.
No entraré al debat del fons de l'article objecte de modificació; ja vam debatre llargament durant el debat del pressupost de l'any 2017, i és coneguda la nostra posició respecte de la llei serveis socials i sociosanitaris i d'aquella modificació: es converteixen les prestacions socials en caritat envers els necessitats, i s'exigeix una situació de precarietat total que suposa haver de disposar del poc patrimoni o estalvi perquè una persona tingui dret a una prestació.
 
La modificació que avui hem de debatre únicament és fruit de l'arrogància del Govern en la matèria, que s'obstina a anar colant modificacions per la porta del darrere -aquesta vegada ho féu via la llei de pressupost-, per amagar la voluntat de retallades, i una volta posat en evidència, ha de trametre una modificació del pressupost perquè allò que dieu es pretenia fer no és allò que el text adaptat diu; i també per què el Govern ha de respectar les lleis i no pot adoptar reglaments que vulnerin aquestes, com és el cas aquí, encara que sigui per millorar un redactat legislatiu, i corregir un error (o no) en una llei.
 
La tramitació que debatem, és doncs una vegada més una mostra de la manera de fer de DA; una mostra més de la visió de les polítiques socials de DA, que busquen convertir els drets dels ciutadans en caritat i obligació d'agraïment etern.
 
Dit això, i malgrat que no compartim els canvis introduïts en la valoració dels barems patrimonials que constitueixen els requisits per obtenir prestacions derivades de la llei de serveis socials i sociosanitaris, entenem que la consideració de manera cumulativa que ara s'introdueix amb el canvi legislatiu que sotmetem a debat és més beneficiosa que el tractament individualitzat i exclusiu de cada tipologia de béns que es conté en el redactat actual, introduït pel Govern mitjançant la llei del pressupost de 2017.
 
En aquestes circumstàncies, els consellers socialdemòcrates no votarem en contra del present projecte de llei i ens abstindrem la nostra votació.