Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa del conveni sobre cibercriminalitat

Crea: 05/26/2016 - 13:23
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció en defensa de la ratificació del conveni sobre la cibercriminalitat i del protocol addicional relatiu a actes de caràcter racista i xenòfob comesos per mitjans de sistemes informàtics

De tots són conegudes les bondats que ens ofereix avui el ciberespai: compartir informació, treballar, gaudir de lleure, comunicar-se, etc... Tant és així que l'accés a la xarxa, a internet, és avui sinònim de progrés, de societat moderna, de revolució en tots els àmbits de l'activitat humana.
 
Tanmateix l'important creixement del ciberespai en les nostres societats no està exempt de perills, essent també objecte de delinqüència. D'una banda permet perpetuar conductes delictes tradicionals però de manera més anònima i a sobretot distància; d'altra banda ha donat lloc a l'aparició de noves conductes fraudulentes que, sense els sistemes i els mitjans tecnològics que permeten l'existència del ciberespai, no existirien.
 
Front això, tenim clar que per poder garantir i protegir els drets dels nostres ciutadans, també en el ciberespai, cal dotar el nostre ordenament jurídic de noves figures i nous procediments.
 
En aquest sentit el conveni sobre cibercriminalitat així com el protocol addicional al mateix, que avui se sotmeten a ratificació d'aquesta cambra, han de permetre incorporar en el nostre ordenament jurídic les definicions més avançades en matèria de crim cibernètic, i per tant dels delictes que han de ser perseguits en el ciberespai, i alhora dotar dit ordenament de mitjans de col·laboració entre estats que, sense perjudici dels actuals mecanismes de cooperació penal internacional, han d'afavorir la lluita i repressió dels ciberdelictes.
 
Per això, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació de la ratificació d'aquest conveni i del protocol addicional.
 
I acabaré, demanant al Govern que, per tal de vetllar pel manteniment i protecció continus dels drets dels nostres ciutadans en el ciberespai, primer, adopti les mesures necessàries per completar la tipificació de conductes delictives en matèria de cibrecriminalitat previstes el conveni, podent així retirar les poques reserves que s'han efectuat, i, segon, prengui les mesures de seguiment escaients, per tal que, en un món tan canviant i evolutiu com ho és el ciberespai, les noves conductes delictives que hi puguin sorgir puguin ser tipificades en el nostre ordenament jurídic de la manera més ràpida possible.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS