Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa del CDI amb Liechtenstein

Crea: 05/26/2016 - 12:06
Gerard Alís, al seu despatx del Consell General.

Intervenció de Gerard Alís en defensa del vot favorable a la ratificació del CDI amb Liechtenstein (26 de maig de 2016)

Avui es proposa a la cambra ratificar un nou conveni per evitar la doble imposició, en concret el signat entre el Principat d'Andorra i el Principat de Liechtenstein.
 
El conveni esmentant va en consonància amb els anteriorment ratificats, i als que vam donar el nostre suport, seguint els estàndards OCDE i incloent les particularitats d'ambdós països signataris. Alhora segueix la dinàmica oberta d'ampliar la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, que estimem necessària per permetre la internacionalització de la nostra economia, iniciada pel Govern del PS, cal recordar-ho, amb l'aprovació de les primeres lleis relatives a la imposició directa al nostre país.
 
Quant al tractament de les diferents rendes creiem que de manera general segueix els criteris adoptats en el CDI signat amb Luxemburg, i per tant preveu un tracte favorable de les diferents rendes que poden acabar retornant a Andorra. Com a nota diferenciadora amb el conveni que acabo de citar, en destacaria el tracte favorable aplicable als dividends que repartits els quals tributaran sempre al país de residència d'aquell que els percep; això, creiem, pot afavorir la internacionalització de les nostres empreses, en aquest cas cap a Liechtenstein, que recordem avui participa en el mercat interior europeu a través de l'acord relatiu a l'Espai Econòmic Europeu.
 
Per l'exposat, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació de la ratificació d'aquest conveni.
 
No puc però acabar, sense demanar al govern més diligència i celeritat amb la negociació de nous convenis per evitar la doble imposició, per tal de poder construir l'àmplia xarxa de què anteriorment parlava, i en especial amb països d'altres continents (Americà del Sud, Àsia , Àfrica, etc...), on els empresaris andorrans també podent obrir negoci.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS