Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació del CDI amb Portugal

Crea: 12/01/2016 - 18:11
Gerard Alís, al ple del Consell General.

Intervenció en defensa de la ratifació del CDI amb Portugal (30-11-2016)

Novament es proposa a la cambra de ratificar un conveni per evitar la doble imposició, en concret el signat entre el Principat d'Andorra i la República de Portugal.
 
En línia amb els anteriors CDI ratificats pel Consell General, el present conveni segueix els estàndards OCDE i inclouen les particularitats d'ambdós països signataris. Alhora compleix amb la dinàmica iniciada per anar ampliant la xarxa de convenis per evitar la doble imposició; dinàmica necessària per a la internacionalització de la nostra economia.
 
Pel que fa al tractament de les diferents rendes creiem, de manera general segueix els criteris adoptats en anteriors CDI's, i per tant preveu un tracte favorable de les diferents rendes que poden acabar retornant a Andorra.
 
Pel que fa l'oportunitat de la signatura d'un conveni per evitar la doble imposició amb la república de Portugal, creiem encertada la idea d'haver-lo conclòs per quant al nostre hi ha una important comunitat portuguesa i això pot afavorir els intercanvis econòmics amb el dit país.
 
Per l'exposat, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació de la ratificació d'aquest conveni.