Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació de l'acord d'intercanvi amb Itàlia

Crea: 12/01/2016 - 18:32

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la ratificació de l'acord d'intercanvi d'informació fiscal amb Itàlia (01-12-2016)

Els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a la ratificació de l’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la república italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
 
Dit acord s’emmarca dins dels compromisos assolits per Andorra l’any 2009, i permet que Andorra intercanviï informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia amb la Republicà Italiana.
 
L’adopció d’aquests acords constitueix doncs un pas més en el camí encetat pel Govern socialdemòcrata cap al transparència i la homologació internacional de l’economia Andorra, que cal anar prosseguint.
 
Ens satisfà per tant que es vagi ampliant la xarxa d’acords existentes en materia d’intercanvi d’informació fiscal, pel que encoratgem al Govern a seguir aquesta dinàmica.