Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de lluita contra el blanqueig

Crea: 06/23/2017 - 12:38
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Com s'ha dit sotmetem a consideració de la Cambra el projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta nova llei, que deroga les disposicions vigents en aquesta matèria, té per objectiu implementar en el nostre ordenament els darrers principis internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig de diners i del finançament del terrorisme i alhora refondre en un text específic la legislació aplicable; així s'incorporen tant les disposicions normatives de la Unió Europea (donant així compliment als compromisos...

Intervenció de Rosa Gili en el debat monogràfic sobre Sanitat

Crea: 06/09/2017 - 10:45
Rosa Gili, durant una intervenció (E.C. / Consell General).
La primera ministra de sanitat de DA, la Sra. Cristina Rodríguez, que ja havia sigut titular de la cartera durant el mandat anterior i per tant, coneixia el sistema i la casa, anunciava en la seva primera compareixença del 7 de novembre del 2011 les línies mestres que havien de conduir la seva tasca. - Governança que havia d’enfortir la capacitat institucional del ministeri, - Qualitat i excel·lència assistencial, - Sostenibilitat i eficiència del sistema (que incloïa entre altres coses, la revisió de la nomenclatura dels pagaments i reemborsaments de la CASS, de la cartera de serveis (2011,...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la proposta d'acord per fer una consulta sobre la importació de residus

Crea: 05/26/2017 - 12:09
La consellera general del PS Rosa Gili (E.Comellas / C.G.).
Avui en aquesta sala, en nom dels Socialdemòcrates, vinc a defensar la necessitat i fins i tot m'atreveixo a dir l'obligació que té el Govern de tots els andorrans de plantejar una consulta popular sobre la importació de residus estrangers. La consulta té com a objectiu que els nostres ciutadans es puguin manifestar a favor o en contra de la importació de residus forans per a incinerar-los a la nostra planta de La Comella. I per això, presentem avui aquesta proposta que esperem rebrà el suport de tots els consellers generals. Ho demanem per moltes raons: Perquè el Govern ha acordat amb...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del saig i del codi de l'administració

Crea: 04/21/2017 - 11:41
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Sotmetem a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. La llei 43/2014, creava la figura del saig al Principat, com a executor privat de les resolucions judicial i administratives això com els actes administratius ferms, relatius a obligacions dineràries. Entrada en vigor la referida llei, i tal com resulta de l'exposició de motius del projecte de llei, les competències del Saig s'han desplegat sense...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les lleis del cos de bombers i del cos de penitenciaris

Crea: 04/21/2017 - 11:20
Alís conversa amb Pere López (E.Comellas / CG).
Fa un parell de mesos sotmetíem a aquesta cambra el projecte de llei de modificació de la llei del cos de policia. No sorprendrà sense dubte que la meva intervenció respecte dels dos textos que avui sotmetem a debat vagi en la mateixa línia. Cal recordar que en el moment del debat de l'esmena a la totalitat d'aquests textos, destacàvem diverses mancances les quals vàrem resumir en tres grans eixos: • Primer, el règim disciplinari ens sembla desproporcionat. Ja en vàrem discutir a l'ocasió de debat en relació al cos de policia, seguim pensant que s'imposa un règim disciplinari extremadament...

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la presa en consideració de la llei de llibertat sindical

Crea: 04/21/2017 - 11:04
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Els tres consellers socialdemòcrates presentem avui en aquesta sala una proposició de llei qualificada de llibertat sindical i posteriorment en debatrem la seva presa en consideració a tràmit parlamentari. Tot i que el verb "debatrem" serà avui una paraula simbòlica, ja que ahir en roda de premsa els consellers demòcrates ja ens van resumir en poca estona el resultat de tot el que podrem fer o dir avui aquí. Així, la proposició de llei que analitzarem avui busca desenvolupar més àmpliament l'article 18 de la nostra Constitució a fi de permetre un millor desenvolupament del dret sindical que...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General