Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervencions de Rosa Gili en el debat de la llei de Funció Pública

Crea: 01/17/2019 - 13:39
Rosa Gili intervenint al Consell General.
Reserva d'esmena sobre el manteniment dels triennis Reserves d'esmana i vots particulars en relació a la figura de funcionari Aquesta primera agrupació correspon a la reserva d'esmena 1 i als tres primers vots particulars que ha presentat el PS. El projecte de llei de la Funció Pública que votarem avui limita la denominació de funcionaris únicament a les persones que exerceixen les funcions d'interventors, als cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Penitenciaris, Policia i Banders; en la línia del que ja va fer DA en les disposicions finals de la llei del Pla...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de conflicte col·lectiu

Crea: 12/11/2018 - 17:08
Els consellers generals del PS, durant una sessió.
Reserves d'esmena contra les limitacions que s'imposen al conflicte col·lectiu Aquesta agrupació de reserves d'esmena busca denunciar unes disposicions que a parer nostre limiten el procés de conflicte col·lectiu, contradient l'objectiu pretès i anunciat. No compartim que s'impedeixi fer ús del procediment de conflicte col·lectiu per modificar allò que es pacta en un acord o un conveni col·lectiu que estigui vigent. Si aquest és bo, tenim la certesa que no hi haurà conflicte col·lectiu. Perquè impedir el diàleg i la discrepància? Per què prohibir-ho per llei! No hi ha cap raó que justifiqui...

Intervencions de Rosa Gili en el debat de la llei d'acció sindical i patronal

Crea: 12/07/2018 - 12:56
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Reserves d'esmena Vam presentar dues esmenes al text perquè ens semblava inadmissible haver de posar els noms dels assalariats afiliats en cada moment a les organitzacions sindicals. Per moltes qüestions però també i sobretot per la vulneració del dret a la intimitat i la vulneració de la protecció de dades que això suposava. En comissió, es va rectificar deixant únicament el nombre d'assalariats afiliats en cada moment. La nostra esmena pretenia eliminar aquest apartat, ja que no compartim que calgui tant control del nombre d'afiliats. Al nostre parer, s'imposa una fiscalització excessiva a...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de relacions laborals

Crea: 12/07/2018 - 12:20
La consellera general del PS, Rosa Gili (E.Comellas/Consell General).
Reserves d'esmena sobre les mesures que creen més precarietat laboral Amb aquesta intervenció comencem ara un important debat que els consellers del PS considerem absolutament necessari, ja que aquestes proposicions de llei que tractarem avui regularan la situació laboral dels ciutadans d'Andorra. De les múltiples reserves d'esmena, hem decidit agrupar-les en temàtiques que hem considerat destacables. Així, en aquesta primera agrupació detallaré tot un seguit de noves mesures que, al nostre parer, suposen precarietat i retrocessos de drets en les condicions laborals dels treballadors del país...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de seguretat pública

Crea: 12/06/2018 - 18:12
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Intervenció en defensa de la reserva d'esmena sobre les sancions als menors per consumir drogues o alcohol a la via pública Els consellers socialdemòcrates hem presentat una reserva d'esmena en relació a l'esmena que vàrem presentar que afecta els menors en cas de comissió d'infraccions de consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques en via publica, i que tenia per objectiu que els menors d'edat en aquella situació no fossin sancionats amb multes sinó que se'ls imposessin mesures educatives i de rehabilitació. Recordem que, entre altres aspectes, la llei a debat sancionarà el consum de...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de suport als emprenedors

Crea: 07/26/2018 - 18:23
El conseller general del PS, Gerard Alís.
El dia 17 de febrer de 2017 els consellers socialdemòcrates vàrem entrar a tràmit parlamentari la proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. Dins el context econòmic que el nostre país travessa, enteníem i entenem que era necessari regular l'activitat emprenedora per fomentar-la i així contribuir a la dinamització de la nostra economia. Per això aquella proposició de llei tenia tres eixos bàsics: - el suport a l'emprenedoria, consistent en, d'una banda fonamentar l'esperit emprenedor en els nostres ciutadans, i especialment els joves, i d'...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General