Partit Socialdemòcrata

He tingut un somni

Crea: 04/03/2020 - 00:00

Aquesta última nit he somniat.... He somniat un nou món. Un món que: 

                                                                                       
No deixava ningú enrere,  dignitat i igualtat de totes les persones en un medi ambient saludable, col·locant la protecció del planeta en el centre.
Transformava les economies per gaudir una vida prospera i en plena harmonia amb la naturalesa.
Propiciava societats pacífiques. 
Creava una aliança mundial entre els diferents actors.
Acabava amb la pobresa en totes les seves formes i en tot el món.
Posava fi a la fam: fam zero.
Aconseguia la seguretat alimentària, la millora de la nutrició i promovia l’agricultura sostenible.

 

Un món que:

Garantia una vida sana i promovia el benestar de totes les persones en totes les edats.
Garantia una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promovia oportunitats d’aprenentatge permanent.
Aconseguia la igualtat de gènere a totes les dones.
Garantia la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i del sanejament.
Garantia l’accés a una energia accessible, sostenible i moderna.
Promovia el creixement econòmic, una ocupació plena i productiva, i un treball decent.
Aconseguia construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 
Aconseguia reduir la desigualtat en els països i entre ells.

 

Un món que:

Aconseguia que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
Garantia modalitats de consum i producció sostenibles.
Adoptava medis urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Conservava i utilitzava sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins per un desenvolupament sostenible. 
Protegia, restablia i promovia els usos sostenibles dels boscos i dels ecosistemes, lluitant contra la desertificació, parar i invertir la degradació de la Terra i la pèrdua de la seva biodiversitat.
Promovia societats pacífiques i inclusives, facilitant l’accés a la justícia per totes les persones i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes. 
Enfortia els medis d’implementació i revitalitzar l’aliança mundial pel desenvolupament sostenible.
De cop el cant d’un gall em desperta del meu somni! 
Un somni que desitjaria transformar en realitat ...

És necessari transformar l’estructura social capitalista per una societat diferent i realitzar un canvi radical amb polítiques globals en ecologia, economia i salut, amb formes alternatives de vida en un model de consum més just, replantejant un sistema econòmic que funcionava per a uns pocs. Seria un canvi colossal, sostenible, igualitari i solidari. Un estat social que fomenti la sanitat, els serveis públics, la investigació i les ciències.