Partit Socialdemòcrata

Governança a Andorra?

Crea: 03/04/2019 - 11:04

Les 7 Claus publicat al Diari d'Andorra (4-3-2019)

La Confederació Empresarial Andorrana ha publicat una enquesta dirigida a tota la ciutadania per decidir la idea central sobre la qual se centrarà la marca Andorra. Es tracta de relacionar Andorra amb tres conceptes: equilibri, benestar i connexió i escollir-ne un. En un dels apartats es recull que, segons el Banc Mundial, Andorra ocupa una posició molt alta en el rànquing de governança davant de països com Canadà, Dinamarca o Finlàndia. Vaig contactar amb els responsables de la CEA, els quals molt amablement en van fer arribar les referències en les quals es basava aquesta afirmació. Si entenem per governança: “manera de governar que es fonamenta en la interrelació dels organismes encarregats de la direcció política d'un territori i la societat civil, per donar poder, autoritat i influència a la societat sobre les decisions que afecten la vida pública”, Andorra queda molt lluny de complir-la. Les dades que apareixen en els estudis del Banc Mundial són inversemblants. Hom suposa que qui ha subministrat les dades és el Departament d’Estadística però no les sé trobar en les publicacions i bases de dades que l’esmentat departament fa. Perquè es doni governança és imprescindible l’accés a la informació, la transparència en les actuacions públiques i generar relacions de confiança entre els poders públics i la ciutadania. No sé vostès però em costa molt veure com la nostra comunitat participa en la presa de decisions més enllà de la pressió que exerceixen i han pogut exercir determinats grups d’interessos privats en algunes de les accions polítiques perpetrades per Demòcrates d’Andorra. Jutgin vostès mateixos si s’ha donat governança en la reforma dels codi de relacions laborals, en la regulació dels drets sindicals o en la reforma de la funció pública? O en la resolució de polítiques d’abast col·lectiu com l’habitatge, les pensions o la igualtat efectiva de gènere?