Partit Socialdemòcrata

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Roda de premsa de presentació d'esmenes a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació