Partit Socialdemòcrata

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió

Pere López en el debat de la reserva d'esmena per destinar un 25% de transferències a inversió