Partit Socialdemòcrata

López: "Un Estat que pretén ser modern ha de garantir pensions equivalents al sou mínim"

López: "Un Estat que pretén ser modern ha de garantir pensions equivalents al sou mínim"

López: "Un Estat que pretén ser modern ha de garantir pensions equivalents al sou mínim"

López: "Un Estat que pretén ser modern ha de garantir pensions equivalents al sou mínim"

López: "Un Estat que pretén ser modern ha de garantir pensions equivalents al sou mínim"