Partit Socialdemòcrata

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"

López: "Si s'obvia que hi ha altres religions, s'oblida l'esperit laic de l'escola andorrana"