Partit Socialdemòcrata

López: "Hi ha reticència a acceptar la no congelació de les transferències als comuns"

López: "Hi ha reticència a acceptar la no congelació de les transferències als comuns"

López: "Hi ha reticència a acceptar la no congelació de les transferències als comuns"

López: "Hi ha reticència a acceptar la no congelació de les transferències als comuns"

López: "Hi ha reticència a acceptar la no congelació de les transferències als comuns"