Partit Socialdemòcrata

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".

López: "Estan permetent que qui més ha de contribuir a les finances públiques no ho faci".