Partit Socialdemòcrata

López debat l'esmena a la totalitat a la llei de mesures urgents per l'habitatge de lloguer

López debat l'esmena a la totalitat a la llei de mesures urgents per l'habitatge de lloguer