Partit Socialdemòcrata

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"

López: "Consellers transfugues impulsen una reforma que perjudica a gran part de la població"