Partit Socialdemòcrata

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre la promoció de l'esport base