Partit Socialdemòcrata

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat

Intervenció Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els criteris de solidaritat