Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors

Intervenció de Rosa Gili en les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors

Intervenció de Rosa Gili en les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors

Intervenció de Rosa Gili en les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors

Intervenció de Rosa Gili en les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors