Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre el dret a una segona opinió